நீ தான் ஒருவனே


MOVIE ; AMARAN
MUSIC : AADITHYAN
SINGER : KARTHIK RAJA

mu-sthaffaa ….. mu-sthaffaa
mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa
-nii thaan oruvanE nii thaan thalaivanE
iravu nEram ..-hA…. nilavu niiyE… -haa
vidiyumbOthu kathirum niiyE
uurE unththan kaiyil
vaanam unththan paiyil
mu-sthaffaa mu-shthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa

kOdi iravu kOdi nilavu vanththu pOgum inggE
kELvi kEtka yaarum illai kiithai EthinggE
kOthai rathiyum kOppai mathuvum bOthai ERRum inggE
enththa vithiyum enththa muRaiyum thiiNdidaathinggE
vEtkkai ithu suthanthira vEtkai
kOttai ithu oruvanin kOttai
aaNOdu peNNukkum peNNOdu aaNukkum vEttai
mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa

paathi udaiyil jOdi malargaL
uuril ulavum enggum
-nuuRu malargaL Odi vanththu
maarbil puuppaRikkum
? niinggaL nanainththaal kOdi ruubaay kottum
kOdi varavu kOdi selavu unggaLin thittam
illai ethirigaL unakkillai
illai thOlvigaL unakkillai
muththanggaL seyginRa saththanggaL eppOthum illai

mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa
-nii thaan oruvanE nii thaan thalaivanE
iravu nEram ..-hA…. nilavu niiyE… -haa
vidiyumbOthu kathirum niiyE
uurE unththan kaiyil
vaanam unththan paiyil

Tell-a-Friend

முஸ்தபா….. முஸ்தபா
முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா
நீ தான் ஒருவனே நீ தான் தலைவனே
இரவு நேரம் ..ஹா…. நிலவு நீயே… ஹா
விடியும்போது கதிரும் நீயே
ஊரே உந்தன் கையில்
வானம் உந்தன் பையில்
முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா

கோடி இரவு கோடி நிலவு வந்து போகும் இங்கே
கேள்வி கேட்க யாரும் இல்லை கீதை ஏதிங்கே
கோதை ரதியும் கோப்பை மதுவும் போதை ஏற்றும் இங்கே
எந்த விதியும் எந்த முறையும் தீண்டிடாதிங்கே
வேட்க்கை இது சுதந்திர வேட்கை
கோட்டை இது ஒருவனின் கோட்டை
ஆணோடு பெண்ணுக்கும் பெண்ணோடு ஆணுக்கும் வேட்டை
முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா

பாதி உடையில் ஜோடி மலர்கள்
ஊரில் உலவும் எங்கும்
நூறு மலர்கள் ஓடி வந்து
மார்பில் பூப்பறிக்கும்
? நீங்கள் நனைந்தால் கோடி ரூபாய் கொட்டும்
கோடி வரவு கோடி செலவு உங்களின் திட்டம்
இல்லை எதிரிகள் உனக்கில்லை
இல்லை தோல்விகள் உனக்கில்லை
முத்தங்கள் செய்கின்ற சத்தங்கள் எப்போதும் இல்லை

முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா
நீ தான் ஒருவனே நீ தான் தலைவனே
இரவு நேரம் ..ஹா…. நிலவு நீயே… ஹா
விடியும்போது கதிரும் நீயே
ஊரே உந்தன் கையில்
வானம் உந்தன் பையில்

சந்தை பஜாரு மாமா கொஞ்சம் உஷாரு


MOVIE ; AMARAN
MUSIC : AADITHYAN
SINGER : SHRIVIDHYA

tring tring tring tring tring tring
tring tring tring tring tring tring
tringgu tringgaalE pOdu tringgu tringgaalE
sanththai bajaaru maamaa konjcham ushaaru
altaappu raaNi aagaasa vaaNi
ulttaavaa pOnaa pollaatha thEni
iravum pagalum ethuvum kidaikkum ? bajaaru
bambaayi vaalaa jigiri dhOsththu pOdu
panjchaabi laalaa badaa jOru
sanththai bajaaru maamaa konjcham ushaaru

pattaa kaththi inggu kidaikkum
kaththikuththum thinam nadakkum
tinggcharum vaanggalaam jinjarum adikkalaam
ellaamE Emaaththu thaan
Emaanththaa pammaaththu thaan
veLiyila irukku bajaaru
ozhungga manasu majaaru
? thiruttu ushaaru
-nadakkuthu suupar bajaaru..
bambaayi vaalaa jigiri dhOsththu pOdu
panjchaabi laalaa badaa jOru
sanththai bajaaru maamaa konjcham ushaaru

? thaan inggE jolikkum
? juuttu thaan
jeyichchaalE salyuuttu thaan
thOththaalum kavvaathu thaan
adikkavum oruththan vanththaachchu
aNaikkavum oruththan uNdaachchi
thuNinjchavan jeyichchi ninnaachchi
jeyichchavan thalaivan enRaachchi

bambaayi vaalaa jigiri dhOsththu pOdu
panjchaabi laalaa badaa jOru
sanththai bajaaru maamaa konjcham ushaaru
altaappu raaNi aagaasa vaaNi
ulttaavaa pOnaa pollaatha thEni
iravum pagalum ethuvum kidaikkum ? bajaaru
bambaayi vaalaa jigiri dhOsththu pOdu
panjchaabi laalaa badaa jOru
sanththai bajaaru maamaa konjcham ushaaru

Tell-a-Friend

ட்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங்
ட்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங்
ட்ரிங்கு ட்ரிங்காலே போடு ட்ரிங்கு ட்ரிங்காலே
சந்தை பஜாரு மாமா கொஞ்சம் உஷாரு
அல்டாப்பு ராணி ஆகாச வாணி
உல்ட்டாவா போனா பொல்லாத தேனி
இரவும் பகலும் எதுவும் கிடைக்கும் ? பஜாரு
பம்பாயி வாலா ஜிகிரி தோச்த்து போடு
பஞ்சாபி லாலா படா ஜோரு
சந்தை பஜாரு மாமா கொஞ்சம் உஷாரு

பட்டா கத்தி இங்கு கிடைக்கும்
கத்திகுத்தும் தினம் நடக்கும்
டிங்க்சரும் வாங்கலாம் ஜிஞரும் அடிக்கலாம்
எல்லாமே ஏமாத்து தான்
ஏமாந்தா பம்மாத்து தான்
வெளியில இருக்கு பஜாரு
ஒழுங்க மனசு மஜாரு
? திருட்டு உஷாரு
நடக்குது சூபர் பஜாரு..
பம்பாயி வாலா ஜிகிரி தோச்த்து போடு
பஞ்சாபி லாலா படா ஜோரு
சந்தை பஜாரு மாமா கொஞ்சம் உஷாரு

? தான் இங்கே ஜொலிக்கும்
? ஜூட்டு தான்
ஜெயிச்சாலே சல்யூட்டு தான்
தோத்தாலும் கவ்வாது தான்
அடிக்கவும் ஒருத்தன் வந்தாச்சு
அணைக்கவும் ஒருத்தன் உண்டாச்சி
துணிஞ்சவன் ஜெயிச்சி நின்னாச்சி
ஜெயிச்சவன் தலைவன் என்றாச்சி

பம்பாயி வாலா ஜிகிரி தோச்த்து போடு
பஞ்சாபி லாலா படா ஜோரு
சந்தை பஜாரு மாமா கொஞ்சம் உஷாரு
அல்டாப்பு ராணி ஆகாச வாணி
உல்ட்டாவா போனா பொல்லாத தேனி
இரவும் பகலும் எதுவும் கிடைக்கும் ? பஜாரு
பம்பாயி வாலா ஜிகிரி தோச்த்து போடு
பஞ்சாபி லாலா படா ஜோரு
சந்தை பஜாரு மாமா கொஞ்சம் உஷாரு

வசந்தமே அருகில் வா


MOVIE ; AMARAN
MUSIC : AADITHYAN
SINGER : SPB

vasanththamE arugil vaa
-nenjchamE urugavaa
veNpani viisidum mEganggaLE
sinththidum mOgana raaganggaLE
ulaavarum nilaa thodum
kaathal raaja viithiyil
gaanam paadi uurvalam
vasanththamE arugil vaa

kanavai sumanththa kayalvizhi
uRavil kalanththa uyirmozhi
idhayam muzhuthum pudhu mozhi
iraval thanththa avaL mozhi
sonththamumaagi banththamumaagi
en uyir vaazhum sorggamumaagi
imaikka maRanththu iNainththavaL

……….veNpani viisidum………..

mazhalai sumanththa maragatham
manathai sumanththa thaLir manam
-nizhalai thoduththa vaLai karam
uyirum avaLil adaikkalam
puNNiyam kOdi seythavan naanO
jenmanggaL yaavum ennudan sEra
uRavu siRagai viriththavaL

……..veNpani viisidum…………..

Tell-a-Friend

வசந்தமே அருகில் வா
நெஞ்சமே உருகவா
வெண்பனி வீசிடும் மேகங்களே
சிந்திடும் மோகன ராகங்களே
உலாவரும் நிலா தொடும்
காதல் ராஜ வீதியில்
கானம் பாடி ஊர்வலம்
வசந்தமே அருகில் வா

கனவை சுமந்த கயல்விழி
உறவில் கலந்த உயிர்மொழி
இதயம் முழுதும் புது மொழி
இரவல் தந்த அவள் மொழி
சொந்தமுமாகி பந்தமுமாகி
என் உயிர் வாழும் சொர்க்கமுமாகி
இமைக்க மறந்து இணைந்தவள்

……….வெண்பனி வீசிடும்………..

மழலை சுமந்த மரகதம்
மனதை சுமந்த தளிர் மனம்
நிழலை தொடுத்த வளை கரம்
உயிரும் அவளில் அடைக்கலம்
புண்ணியம் கோடி செய்தவன் நானோ
ஜென்மங்கள் யாவும் என்னுடன் சேர
உறவு சிறகை விரித்தவள்

……..வெண்பனி வீசிடும்…………..