கலையே என் வாழ்கையின் திசைமாற்றினாய்


MOVIE : MEENDA SORGAM
MUSIC : T .CHALAPATHY RAO
SINGER : AM RAJA

kalaiyE en vaazhkaiyin thisaimaaRRinaay
-nii illaiyEl naan illaiyE
aa..aa..aa..aa
kalaiyE en vaazhkaiyin thisaimaaRRinaay

maalaiyilum adhikaalaiyilum
aa..aa..aa..aa..
malar mElum ilai mEniyilum
paadidum azhagE…
aa..aa..aa..
paadidum azhagE aRputha ulagil
-nii illaiyEl naanillaiyE
aa..aa..aa..aa..
kalaiyE en vaazhkaiyin thisaimaaRRinaay

kOyil kaNdEn anggu dheyvam illai
aa..aa..aa..aa…
kOvil kaNdEn anggu dheyvam illai
Odi vanthEn inggu nii irunthaay
baavamum raagamum thaaLamum inggE
baavamum raagamum thaaLamum inggE
-nii illaiyEl naan illaiyE
aa…aaa….aa..aa

kalaiyE en vaazhkaiyin thisaimaaRRinaay
-nii illaiyEl naanillaiyE…
aa..aa..aa..aa…..
kalaiyE en vaazhkaiyin thisaimaaRRinaay

_________________________________________________

கலையே என் வாழ்கையின் திசைமாற்றினாய்
நீ இல்லையேல் நான் இல்லையே
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ
கலையே என் வாழ்கையின் திசைமாற்றினாய்

மாலையிலும் அதிகாலையிலும்
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..
மலர் மேலும் இலை மேனியிலும்
பாடிடும் அழகே…
ஆ..ஆ..ஆ..
பாடிடும் அழகே அற்புத உலகில்
நீ இல்லையேல் நானில்லையே
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..
கலையே என் வாழ்கையின் திசைமாற்றினாய்

கோயில் கண்டேன் அங்கு தெய்வம் இல்லை
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ…
கோவில் கண்டேன் அங்கு தெய்வம் இல்லை
ஓடி வந்தேன் இங்கு நீ இருந்தாய்
பாவமும் ராகமும் தாளமும் இங்கே
பாவமும் ராகமும் தாளமும் இங்கே
நீ இல்லையேல் நான் இல்லையே
ஆ…ஆஅ….ஆ..ஆ

கலையே என் வாழ்கையின் திசைமாற்றினாய்
நீ இல்லையேல் நானில்லையே…
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ…..
கலையே என் வாழ்கையின் திசைமாற்றினாய்