பூமியில் மானிட ஜென்மமடைந்துமோர்


MOVIE : ASHOK KUMAR
MUSIC : PAPANASAM SIVAN
SINGER : THYAGARAJA BAGAVATHAR M K

buumiyil maanida jenmamadainthumOr
puNNiyaminRi vilanggugaLpOl
buumiyil maanida jenmamadainthumOr
puNNiyaminRi vilanggugaLpOl
kaamamum kObamum uLLam nirambavE
kaamamum kObamum uLLam nirambavE
kaalamum sella madinthidapOm
kaalamum sella madinthidapOm
uththama maanidaraay perum puNNiya
-nal vinaiyaal ulagil piRanthOr …O..
uththama maanidaraay perum puNNiya
-nal vinaiyaal ulagil piRanthOr
saththiya njaana thayaanithiyaagiya
saththiya njaana thayaanithiyaagiya
puththarai pORRuthal nam kadanE
puththarai pORRuthal nam kadanE

uNmaiyum aaruyir anbum agimsaiyum
illaiyenil nara jenmamidhE
maNmiidhu OrsumaiyE podhi thaanggiya
paazh manamE verum paamaramE
maNmiidhu OrsumaiyE podhi thaanggiya
paazh manamE verum paamaramE

பூமியில் மானிட ஜென்மமடைந்துமோர்
புண்ணியமின்றி விலங்குகள்போல்
பூமியில் மானிட ஜென்மமடைந்துமோர்
புண்ணியமின்றி விலங்குகள்போல்
காமமும் கோபமும் உள்ளம் நிரம்பவே
காமமும் கோபமும் உள்ளம் நிரம்பவே
காலமும் செல்ல மடிந்திடபோம்
காலமும் செல்ல மடிந்திடபோம்
உத்தம மானிடராய் பெரும் புண்ணிய
நல் வினையால் உலகில் பிறந்தோர் …ஓ..
உத்தம மானிடராய் பெரும் புண்ணிய
நல் வினையால் உலகில் பிறந்தோர்
சத்திய ஞான தயானிதியாகிய
சத்திய ஞான தயானிதியாகிய
புத்தரை போற்றுதல் நம் கடனே
புத்தரை போற்றுதல் நம் கடனே

உண்மையும் ஆருயிர் அன்பும் அகிம்சையும்
இல்லையெனில் நர ஜென்மமிதே
மண்மீது ஓர்சுமையே பொதி தாங்கிய
பாழ் மனமே வெரும் பாமரமே
மண்மீது ஓர்சுமையே பொதி தாங்கிய
பாழ் மனமே வெரும் பாமரமே