அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா


MOVIE : INNISAI MAZHAI
MUSIC : ILAYARAJA

adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayO
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO
thiththiththathu nenjcham .. jam jam jam..
thenpattadhu konjcham .. jam jam jam
uLLathellaam solli thanthEnE
solliyadhu paththaadhO
adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayaa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO

paththu viral pattaalenna
muththamazhai ittaalenna
aa-haa…aa-haa..aa-haa…aa-haa.. ponnE maNiyE
pattu udal suttaalenna
vetkamadhai vittaalenna
aa-haa.. aa-haa..aa-haa..aa-haa anbE amudhE
ganggai nadhi niiraada kaNNan varaththaan
manggai madi siiraada mannan varaththaan
oru pudhiya mayakkam unakkum enakkum
kuudi varum naaLidhu..

-nERRiravu….
adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayaa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO
thiththiththathu nenjcham .. jam jam jam..
thenpattadhu konjcham .. jam jam jam
uLLathellaam solli thanthEnE
solliyadhu paththaadhO
adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayaa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO

anthapuRa santhOsanggaL arththa jaama sanggiidhanggaL
aa-haa..O-hO..E-hE .. unnaal vanthathE
thenpodhigai saaral ena
chinna maNi thuuralena
mm-hum..aa-haa…O-hO..inbam thanthathE
munpin manam kaaNaadha anbin viLakkam
muRRuppuLLi illaamal inggE kidaikkum
ini mudhumai varaiyil namadhu uRavu
Odi varakkuudumE..

-nERRiravu….
adi nERRiravu nadanthathenna nii aRivaayaa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO
thiththiththathu nenjcham .. jam jam jam..
thenpattadhu konjcham .. jam jam jam
uLLathellaam solli thanthEnE
solliyadhu paththaadhO
adi nERRiravu nadanthathenna aa-ha..-ha-haa-haa
intha puuchcharaththil thEneduththaay nii maRanthaayO

******************************************************

அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ
தித்தித்தது நெஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்..
தென்பட்டது கொஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்
உள்ளதெல்லாம் சொல்லி தந்தேனே
சொல்லியது பத்தாதோ
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ

பத்து விரல் பட்டாலென்ன
முத்தமழை இட்டாலென்ன
ஆஹா…ஆஹா..ஆஹா…ஆஹா.. பொன்னே மணியே
பட்டு உடல் சுட்டாலென்ன
வெட்கமதை விட்டாலென்ன
ஆஹா.. ஆஹா..ஆஹா..ஆஹா அன்பே அமுதே
கங்கை நதி நீராட கண்ணன் வரத்தான்
மங்கை மடி சீராட மன்னன் வரத்தான்
ஒரு புதிய மயக்கம் உனக்கும் எனக்கும்
கூடி வரும் நாளிது..

நேற்றிரவு….
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ
தித்தித்தது நெஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்..
தென்பட்டது கொஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்
உள்ளதெல்லாம் சொல்லி தந்தேனே
சொல்லியது பத்தாதோ
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ

அந்தபுற சந்தோசங்கள் அர்த்த ஜாம சங்கீதங்கள்
ஆஹா..ஓஹோ..ஏஹே .. உன்னால் வந்ததே
தென்பொதிகை சாரல் என
சின்ன மணி தூரலென
ம்ம்ஹும்..ஆஹா…ஓஹோ..இன்பம் தந்ததே
முன்பின் மனம் காணாத அன்பின் விளக்கம்
முற்றுப்புள்ளி இல்லாமல் இங்கே கிடைக்கும்
இனி முதுமை வரையில் நமது உறவு
ஓடி வரக்கூடுமே..

நேற்றிரவு….
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன நீ அறிவாயா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ
தித்தித்தது நெஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்..
தென்பட்டது கொஞ்சம் .. ஜம் ஜம் ஜம்
உள்ளதெல்லாம் சொல்லி தந்தேனே
சொல்லியது பத்தாதோ
அடி நேற்றிரவு நடந்ததென்ன ஆஹ..ஹஹாஹா
இந்த பூச்சரத்தில் தேனெடுத்தாய் நீ மறந்தாயோ

**************************************************

மங்கை நீ மாங்கனி


MOVIE : INNISAI MAZHAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : ILAYARAJA

manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
sinthidum punnagai sinthaamaNi
-nadakkum thOttam nii
-naanoru thEni
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi

kaiviisi pOginRa vaigaasi mEgam
kaisErththu paadaathO thanyAsi raagam
mai puusi paarkkinRa kaNpaarvai niilam
ennOdu kaaNaadhO kalyaaNa kOlam
siRRaadai mElaadum senthuura dhEgam
siRpanggaL koNdaadum poRkOyilaagum
thadaagam nii thaNNiirum naan onRaagavaa….

manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi

pottOdu puu vaiththa ponmaanai pORRi
pallaaNdu sonnEnE paamaalai suutti
anRaadam naan paadum gaananggaL yaavum
ammaadi nii thantha dhaananggaL aagum
enggEyum un thORRam kaNdEnE naanum
en kuuda nii inRi inggEdhu njaanam
isai tharum kalai magaL ennaaLum nii

manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
sinthidum punnagai sinthaamaNi
-nadakkum thOttam nii
-naanoru thEni
manggai nii maanggani
madal vidum malligai vaazhththidum mazhaiththuLi
raa….ra..raa..raa..raraa…
raa ..raa.raa.raa..raaraa.raa…
rara riiraa..raari ra..ra.raa..
********************************************************
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
சிந்திடும் புன்னகை சிந்தாமணி
நடக்கும் தோட்டம் நீ
நானொரு தேனி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி

கைவீசி போகின்ற வைகாசி மேகம்
கைசேர்த்து பாடாதோ தன்யாசி ராகம்
மை பூசி பார்க்கின்ற கண்பார்வை நீலம்
என்னோடு காணாதோ கல்யாண கோலம்
சிற்றாடை மேலாடும் செந்தூர தேகம்
சிற்பங்கள் கொண்டாடும் பொற்கோயிலாகும்
தடாகம் நீ தண்ணீரும் நான் ஒன்றாகவா….

மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி

பொட்டோடு பூ வைத்த பொன்மானை போற்றி
பல்லாண்டு சொன்னேனே பாமாலை சூட்டி
அன்றாடம் நான் பாடும் கானங்கள் யாவும்
அம்மாடி நீ தந்த தானங்கள் ஆகும்
எங்கேயும் உன் தோற்றம் கண்டேனே நானும்
என் கூட நீ இன்றி இங்கேது ஞானம்
இசை தரும் கலை மகள் என்னாளும் நீ

மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
சிந்திடும் புன்னகை சிந்தாமணி
நடக்கும் தோட்டம் நீ
நானொரு தேனி
மங்கை நீ மாங்கனி
மடல் விடும் மல்லிகை வாழ்த்திடும் மழைத்துளி
ரா….ர..ரா..ரா..ரரா…
ரா ..ரா.ரா.ரா..ராரா.ரா…
ரர ரீரா..ராரி ர..ர.ரா..

************************************************