நீ இல்லாத இடமே இல்லை


MOVIE : MOHAMMED BIN THUGLAK
MUSIC : MSV
SINGER : MSV

nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

niRam veLukka niir thaan uNdu
niir veLukka niithaan uNdu
niRam veLukka niir thaan uNdu
niir veLukka niithaan uNdu
manam veLukka ethu thaan uNdu
nabiyE un vEdham? uNdu..
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

udalukku onbathu vaasal
manadhukku eNbathu vaasal
udalukku onbathu vaasal
manadhukku eNbathu vaasal
uyirukku uyiraay kaaNum
oru vaasal paLLi vaasal
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

iruppOrkku ellaam sontham
illaarkku ethuthaan sontham
iruppOrkku ellaam sontham
illaarkku ethuthaan sontham
-nallaarkkum pollaarkkum thaan
-naayaganE niiyE sontham
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
********************************************************

நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

நிறம் வெளுக்க நீர் தான் உண்டு
நீர் வெளுக்க நீதான் உண்டு
நிறம் வெளுக்க நீர் தான் உண்டு
நீர் வெளுக்க நீதான் உண்டு
மனம் வெளுக்க எது தான் உண்டு
நபியே உன் வேதம்? உண்டு..
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
னீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

உடலுக்கு ஒன்பது வாசல்
மனதுக்கு எண்பது வாசல்
உடலுக்கு ஒன்பது வாசல்
மனதுக்கு எண்பது வாசல்
உயிருக்கு உயிராய் காணும்
ஒரு வாசல் பள்ளி வாசல்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

இருப்போர்க்கு எல்லாம் சொந்தம்
இல்லார்க்கு எதுதான் சொந்தம்
இருப்போர்க்கு எல்லாம் சொந்தம்
இல்லார்க்கு எதுதான் சொந்தம்
நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் தான்
நாயகனே நீயே சொந்தம்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
னீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
_________________