சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்


MOVIE : AVAL VARUVALA
MUSIC : S A RAJKUMAR
SINGERS : SPB & CHITRA K S

chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaan kitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
munthaanaiyai thanththuputtu summaa nippaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
palanaaL pasi irukku virunthu vaippaaLaa
-niithaan paduppathaRku pullaa vaikkOlaa
vilagaamal vidamaattEn machchaan vErOr aaLaa
chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaan kitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanththuputtu summaa nippaaLaam

iduppiluLLa madippukkuL maattikkittEn maanE
adhukkuththaanE izhuththu ippO pOththikkittEn naanE
-hE mottu udamba thottu thiRakkum thEthi oNNu sollu sollu
kattippudichchaa puyaladikkum ippo konjcham thaLLi nillu
alukki kulukki emmanasa koLLaiyadikkiRiiyE
viratti viratti peNmanasil kiLi pudikkiRiiyE
suudERRi pOgaama aaRRuppakkam vaadi

chikkimukki uyyaalaa sikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaankitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanthuputtu summaa nippaaLaam

manjcha udambu sivanthirukku maamaa unna paaththu
enakkum ippO vErththiruchchi machcham oNNai paaththu
pattu udalil pattu theRikkum minnal oNNu thuLLa thuLLa
vetkam pidikka viLakkaNaikka jannal kaNNai muudikkoLLa
veththalaiya pOdaamathaan uthadu sivakkaNum
paththu naaLu kazhichchi thaaNdi kathava thiRakkaNum
puumaala maaththaamaa vENaam ?jaali

chikkimukki uyyaalaa sikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaankitta munthaanaiyai thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanthuputtu summaa nippaaLaam.

சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான் கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
பலனாள் பசி இருக்கு விருந்து வைப்பாளா
நீதான் படுப்பதற்கு புல்லா வைக்கோலா
விலகாமல் விடமாட்டேன் மச்சான் வேரோர் ஆளா
சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான் கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்

இடுப்பிலுள்ள மடிப்புக்குள் மாட்டிக்கிட்டேன் மானே
அதுக்குத்தானே இழுத்து இப்போ போத்திக்கிட்டேன் நானே
ஹே மொட்டு உடம்ப தொட்டு திறக்கும் தேதி ஒண்ணு சொல்லு சொல்லு
கட்டிப்புடிச்சா புயலடிக்கும் இப்பொ கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு
அலுக்கி குலுக்கி எம்மனச கொள்ளையடிக்கிறீயே
விரட்டி விரட்டி பெண்மனசில் கிளி புடிக்கிறீயே
சூடேற்றி போகாம ஆற்றுப்பக்கம் வாடி

சிக்கிமுக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான்கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்

மஞ்ச உடம்பு சிவந்திருக்கு மாமா உன்ன பாத்து
எனக்கும் இப்போ வேர்த்திருச்சி மச்சம் ஒண்ணை பாத்து
பட்டு உடலில் பட்டு தெறிக்கும் மின்னல் ஒண்ணு துள்ள துள்ள
வெட்கம் பிடிக்க விளக்கணைக்க ஜன்னல் கண்ணை மூடிக்கொள்ள
வெத்தலைய போடாமதான் உதடு சிவக்கணும்
பத்து நாளு கழிச்சி தாண்டி கதவ திறக்கணும்
பூமால மாத்தாமா வேணாம் ?ஜாலி

சிக்கிமுக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான்கிட்ட முந்தானையை தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்.

காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா


MOVIE : AVAL VARUVALA
MUSIC : S A RAJKUMAR
SINGER : S P B

kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa
kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa
kaNNukkuL paarammaa niiyinRi yaarammaa
kObanggaL innum inggu Enammaa
kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa.. O.. O…

kuunthal varudum kaaRRu
adhu naanaa irunthEn theriyaathaa
kolusu konjchum paattu
adhan pallavi aanEn puriyaathaa
sinna sinna muukkuththiyil vairamaay
minnuvathum kaadhal tharum mozhithaan
veNNilavu sinthuginRa mazhaiyaay
unnaichchuRRi muuduvathum adhuthaan
panippuuvil vaasamaay kalanthEnE naanammaa

kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa.. O..O..

-nilavai urasum mEgam
antha ninaivai ninaiththE urugaathaa
uyirai parugum kaadhal
adhu oru naaL unaiyum parugaathaa
-nii mudintha puuviloru idhazhaay
vaazhnthu vittu pOvathaRku ninaiththEn
-nii nadantha maNNeduththu silanaaL
santhanaththin vaasam adhil mugarnthEn
-nizhal thiiNdum bOdhilum manathOdu vErkkiREn

kaadhal enna kaNNaamuuchchi aattamaa
thottuchchellum pattaam puuchchi kuuttamaa.. O ,..O

காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா
காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா
கண்ணுக்குள் பாரம்மா நீயின்றி யாரம்மா
கோபங்கள் இன்னும் இங்கு ஏனம்மா
காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா.. ஓ.. ஓ…

கூந்தல் வருடும் காற்று
அது நானா இருந்தேன் தெரியாதா
கொலுசு கொஞ்சும் பாட்டு
அதன் பல்லவி ஆனேன் புரியாதா
சின்ன சின்ன மூக்குத்தியில் வைரமாய்
மின்னுவதும் காதல் தரும் மொழிதான்
வெண்ணிலவு சிந்துகின்ற மழையாய்
உன்னைச்சுற்றி மூடுவதும் அதுதான்
பனிப்பூவில் வாசமாய் கலந்தேனே நானம்மா

காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா.. ஓ..ஓ..

நிலவை உரசும் மேகம்
அந்த நினைவை நினைத்தே உருகாதா
உயிரை பருகும் காதல்
அது ஒரு நாள் உனையும் பருகாதா
நீ முடிந்த பூவிலொரு இதழாய்
வாழ்ந்து விட்டு போவதற்கு நினைத்தேன்
நீ நடந்த மண்ணெடுத்து சிலனாள்
சந்தனத்தின் வாசம் அதில் முகர்ந்தேன்
நிழல் தீண்டும் போதிலும் மனதோடு வேர்க்கிறேன்

காதல் என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டமா
தொட்டுச்செல்லும் பட்டாம் பூச்சி கூட்டமா.. ஓ ,..ஓ