ஆடாத மனமும் உண்டோ


MOVIE : MANNATHI MANNAN
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : TMS.

aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO

-naadenggum koNdaadum pugazh paadhaiyil
viira nadai pOdum thirumEni tharum bOdhaiyil
-naadenggum koNdaadum pugazh paadhaiyil
viira nadai pOdum thirumEni tharum bOdhaiyil
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO

vaadaatha malar pOlum vizhi paarvaiyil
kai vaLaiyOsai tharuginRa isai ?saaralil
iidEthum illaadha kalai sEvaiyil
thani idam koNda unaikkaNdum ippuumiyil
iidEthum illaadha kalai sEvaiyil
thani idam koNda unaikkaNdum ippuumiyil
aadaatha manamum uNdO

idhazh konjchum kaniyamudhu sinthum kuralil kuyil anjchum
unaik kaaNavE
pasunth thanggam umathu ezhil anggam
athanasaivil ponggum layam kaaNavE
mullai puuvil aadum karuvaNdaagavE
mugil munnE aadum vaNNa mayil pOlavE
anbai naadi unthan arugil vanthu ninREn
inbam ennum poruLai inggE thanthEn
thannai maRanthu
uLLam kaninthu
innaaL oru ponnaaL enum mozhiyudan
mElaaRu paaynthOdum kalai selvamE
than thigattaatha aanantha nilai thannilE
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO
********************************************************

ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ

நாடெங்கும் கொண்டாடும் புகழ் பாதையில்
வீர நடை போடும் திருமேனி தரும் போதையில்
நாடெங்கும் கொண்டாடும் புகழ் பாதையில்
வீர நடை போடும் திருமேனி தரும் போதையில்
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ

வாடாத மலர் போலும் விழி பார்வையில்
கை வளையோசை தருகின்ற இசை ?சாரலில்
ஈடேதும் இல்லாத கலை சேவையில்
தனி இடம் கொண்ட உனைக்கண்டும் இப்பூமியில்
ஈடேதும் இல்லாத கலை சேவையில்
தனி இடம் கொண்ட உனைக்கண்டும் இப்பூமியில்
ஆடாத மனமும் உண்டோ

இதழ் கொஞ்சும் கனியமுது சிந்தும் குரலில் குயில் அஞ்சும்
உனைக் காணவே
பசுந் தங்கம் உமது எழில் அங்கம்
அதனசைவில் பொங்கும் லயம் காணவே
முல்லை பூவில் ஆடும் கருவண்டாகவே
முகில் முன்னே ஆடும் வண்ண மயில் போலவே
அன்பை நாடி உந்தன் அருகில் வந்து நின்றேன்
இன்பம் என்னும் பொருளை இங்கே தந்தேன்
தன்னை மறந்து
உள்ளம் கனிந்து
இன்னாள் ஒரு பொன்னாள் எனும் மொழியுடன்
மேலாறு பாய்ந்தோடும் கலை செல்வமே
தன் திகட்டாத ஆனந்த நிலை தன்னிலே
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ
**********************************************************

அச்சம் என்பது மடமையடா


MOVIE : MANNATHI MANNAN
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : TMS.

achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa… aa..aa..aa..
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
aaRilum saavu nuuRilum saavu
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

kanagavijaiyarin mudithalai neRiththu kallinai vaiththaan sEra magan…aa..aa
kanagavijaiyarin mudithalai neRiththu kallinai vaiththaan sEra magan
imaya varambinil miin kodiyERRi isai pada vaaznthaan paaNdiyanE
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

karuvinil vaLarum mazhalaiyin udalil
thairiyam vaLarppaaL thamizhannai.. ii..ii…aa..
karuvinil vaLarum mazhalaiyin udalil
thairiyam vaLarppaaL thamizhannai
kaLanggam piRanthaal peRRavaL maanam
kaaththida ezhuvaan avaL piLLai
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

vaazhbavar kOdi maRainthavar kOdi
makkaLin manathil niRpavar yaar
vaazhbavar kOdi maRainthavar kOdi
makkaLin manathil niRpavar yaar
maaperum viirar maanam kaappOr
sariththiram thanilE niRkinRaar
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
aaRilum saavu nuuRilum saavu
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
***********************************************************

அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா… ஆ..ஆ..ஆ..
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

கனகவிஜையரின் முடிதலை நெறித்து கல்லினை வைத்தான் சேர மகன்…ஆ..ஆ
கனகவிஜையரின் முடிதலை நெறித்து கல்லினை வைத்தான் சேர மகன்
இமய வரம்பினில் மீன் கொடியேற்றி இசை பட வாழ்ந்தான் பாண்டியனே
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில்
தைரியம் வளர்ப்பாள் தமிழன்னை.. ஈ..ஈ…ஆ..
கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில்
தைரியம் வளர்ப்பாள் தமிழன்னை
களங்கம் பிறந்தால் பெற்றவள் மானம்
காத்திட எழுவான் அவள் பிள்ளை
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

வாழ்பவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி
மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்
வாழ்பவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி
மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்
மாபெரும் வீரர் மானம் காப்போர்
சரித்திரம் தனிலே நிற்கின்றார்
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
************************************************************