வந்தால் என்னோடு இங்கே வா தென்றலே


MOVIE : NAAN
MUSIC : RAMAMOORTHI TK
SINGER : L R ESWARI.

vanthaal ennOdu inggE vaa thenRalE
nii maRanthaal naan varavaa
vanthaal ennOdu inggE vaa thenRalE
nii maRanthaal naan varavaa

sembattu puuvil vaNdu enaikkaNdathum sirikkinRathu azhaikkinRathammaa…
pon pattu minnum kannam sivakkinRathu kothikkinRathu thudikkinRathammaa..
un kaNpattathO kaipattathO peNNuLLamE puNpattathE

vanthaal ennOdu inggE vaa thenRalE
nii maRanthaal naan varavaa
vanthaal ennOdu inggE vaa thenRalE
nii maRanthaal naan varavaa

puunjchittu onRai onRu azhaikkinRathu aNaikkinRathu thudikkinRathammaa..
puunjchittu onRai onRu azhaikkinRathu aNaikkinRathu thudikkinRathammaa..
naan mattum inggum anggum irukkinRathum thavikkinRathum sugamillaiyammaa..
en paadhaikku vaa pakkaththil vaa paLLikku vaa paadaththai thaa…

vanthaal ennOdu inggE vaa thenRalE
nii maRanthaal naan varavaa
vanthaal ennOdu inggE vaa thenRalE
nii maRanthaal naan varavaa

********************************************************

வந்தால் என்னோடு இங்கே வா தென்றலே
நீ மறந்தால் நான் வரவா
வந்தால் என்னோடு இங்கே வா தென்றலே
நீ மறந்தால் நான் வரவா

செம்பட்டு பூவில் வண்டு எனைக்கண்டதும் சிரிக்கின்றது அழைக்கின்றதம்மா…
பொன் பட்டு மின்னும் கன்னம் சிவக்கின்றது கொதிக்கின்றது துடிக்கின்றதம்மா..
உன் கண்பட்டதோ கைபட்டதோ பெண்ணுள்ளமே புண்பட்டதே

வந்தால் என்னோடு இங்கே வா தென்றலே
நீ மறந்தால் நான் வரவா
வந்தால் என்னோடு இங்கே வா தென்றலே
நீ மறந்தால் நான் வரவா

பூஞ்சிட்டு ஒன்றை ஒன்று அழைக்கின்றது அணைக்கின்றது துடிக்கின்றதம்மா..
பூஞ்சிட்டு ஒன்றை ஒன்று அழைக்கின்றது அணைக்கின்றது துடிக்கின்றதம்மா..
நான் மட்டும் இங்கும் அங்கும் இருக்கின்றதும் தவிக்கின்றதும் சுகமில்லையம்மா..
என் பாதைக்கு வா பக்கத்தில் வா பள்ளிக்கு வா பாடத்தை தா…

வந்தால் என்னோடு இங்கே வா தென்றலே
நீ மறந்தால் நான் வரவா
வந்தால் என்னோடு இங்கே வா தென்றலே
நீ மறந்தால் நான் வரவா

*****************************************************