ஆடாத மனமும் ஆடுதே


MOVIE : KALATHUUR KANNAMMA.
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : AM RAJA & P SUSHEELA.

aa..aa..aadaatha manamum aaduthE
aanantha kiidham paaduthE
vaadaatha kaadhal inbamellaam
vaa vaa naam kaaNalaam
aadaatha manamum aaduthE
aanantha kiidham paaduthE
vaadaatha kaadhal inbamellaam
vaa vaa naam kaaNalaam
aadaatha manamum aaduthE
aa..aa.aa.aa.aa….

kOvai kanipOlE idhazh konjchum en vaanamudhE
paavai en nenjchil puthu paNpaadum vaanazhagE
kOvai kanipOlE idhazh konjchum en vaanamudhE
paavai en nenjchil puthu paNpaadum vaanazhagE
ini vaanOrum kaaNaatha aananthamE(2)

aadaatha manamum aaduthE
aanantha kiidham paaduthE
vaadaatha kaadhal inbamellaam
vaa vaa naam kaaNalaam
aadaatha manamum aaduthE

rOjaa … ( aa.. ) pudhu rOjaa ( mm.. )
azhagu rOjaa malar thaanO ezhil viisum un kannanggaLO
paasam koNdaadum kaNgaL paadaatha vaNdugaLO
rOjaa malar thaanO ezhil viisum un kannanggaLO
paasam koNdaadum kaNgaL paadaatha vaNdugaLO
ini pEsaamal kaaNbOm pErinbamE (2)

aadaatha manamum aaduthE
aanantha kiidham paaduthE
vaadaatha kaadhal inbamellaam
vaa vaa naam kaaNalaam
aadaatha manamum aaduthE
************************************************************

ஆ..ஆ..ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆனந்த கீதம் பாடுதே
வாடாத காதல் இன்பமெல்லாம்
வா வா நாம் காணலாம்
ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆனந்த கீதம் பாடுதே
வாடாத காதல் இன்பமெல்லாம்
வா வா நாம் காணலாம்
ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆ..ஆ.ஆ.ஆ.ஆ….

கோவை கனிபோலே இதழ் கொஞ்சும் என் வானமுதே
பாவை என் நெஞ்சில் புது பண்பாடும் வானழகே
கோவை கனிபோலே இதழ் கொஞ்சும் என் வானமுதே
பாவை என் நெஞ்சில் புது பண்பாடும் வானழகே
இனி வானோரும் காணாத ஆனந்தமே(2)

ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆனந்த கீதம் பாடுதே
வாடாத காதல் இன்பமெல்லாம்
வா வா நாம் காணலாம்
ஆடாத மனமும் ஆடுதே

ரோஜா … ( ஆ.. ) புது ரோஜா ( ம்ம்.. )
அழகு ரோஜா மலர் தானோ எழில் வீசும் உன் கன்னங்களோ
பாசம் கொண்டாடும் கண்கள் பாடாத வண்டுகளோ
ரோஜா மலர் தானோ எழில் வீசும் உன் கன்னங்களோ
பாசம் கொண்டாடும் கண்கள் பாடாத வண்டுகளோ
இனி பேசாமல் காண்போம் பேரின்பமே (2)

ஆடாத மனமும் ஆடுதே
ஆனந்த கீதம் பாடுதே
வாடாத காதல் இன்பமெல்லாம்
வா வா நாம் காணலாம்
ஆடாத மனமும் ஆடுதே