காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா


MOVIE : PAAVAI VILAKKU
MUSIC : KVM
SINGER : CS JEYARAMAN & P SUSHEELA

kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa….

kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa….

mugalaaya saamraajya dhiibamE
mugalaaya saamraajya dhiibamE
siriththa mugaththOdu ninaivil konjchum ruubame
mugalaaya saamraajya dhiibamE
siriththa mugaththOdu ninaivil konjchum ruubamE

mumthaajjE… E..E..
mumthaajjE muththE en bEgamE
mumthaajjE muththE en bEgamE
pEsum muzhu madhiyE en idhaya giithamE
pEsum muzhu madhiyE en idhaya giithamE

enRum inbamE ponggum vaNNamE
ennai sontham koNda dheyvamE
enRum inbamE ponggum vaNNamE
ennai sontham koNda dheyvame
anbin amudhamE azhagin sigaramE
aasai vadivamE ulagin adhisayamE
anbin amudhamE azhagin sigaramE
aasai vadivamE ulagin adhisayamE

kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa….

ennaaLum azhiyaatha nilaiyilE
kaadhal onRaiyE thaan naadum intha ulagilE
ennaaLum azhiyaatha nilaiyilE
kaadhal onRaiyE thaan naadum intha ulagilE
kaNmunnE thOnRum antha kanavilE…
kaNmunnE thOnRum antha kanavilE
uLLam kalanthiduthE aanantha uNarvilE
uLLam kalanthiduthE aanantha uNarvilE
kaniyil uuRidum suvaiyai miiRidum
inimai tharuvathuNmai kaadhalE
kaniyil uuRidum suvaiyai miiRidum
inimai tharuvathuNmai kaadhalE
kaalam maaRinum thEgam azhiyinum
kathaiyil kavithaiyil kalanthE vaazhuvOm
kaalam maaRinum thEgam azhiyinum
kathaiyil kavithaiyil kalanthE vaazhuvOm

kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa nenjchin Oviyamaa
adhan jiiviyamaa dheyviiga kaadhal chinnamaa
kaaviyamaa….

*********************************************************

காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….

காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….

முகலாய சாம்ராஜ்ய தீபமே
முகலாய சாம்ராஜ்ய தீபமே
சிரித்த முகத்தோடு நினைவில் கொஞ்சும் ரூபமெ
முகலாய சாம்ராஜ்ய தீபமே
சிரித்த முகத்தோடு நினைவில் கொஞ்சும் ரூபமே

மும்தாஜ்ஜே… ஏ..ஏ..
மும்தாஜ்ஜே முத்தே என் பேகமே
மும்தாஜ்ஜே முத்தே என் பேகமே
பேசும் முழு மதியே என் இதய கீதமே
பேசும் முழு மதியே என் இதய கீதமே

என்றும் இன்பமே பொங்கும் வண்ணமே
என்னை சொந்தம் கொண்ட தெய்வமே
என்றும் இன்பமே பொங்கும் வண்ணமே
என்னை சொந்தம் கொண்ட தெய்வமெ
அன்பின் அமுதமே அழகின் சிகரமே
ஆசை வடிவமே உலகின் அதிசயமே
அன்பின் அமுதமே அழகின் சிகரமே
ஆசை வடிவமே உலகின் அதிசயமே

காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….

என்னாளும் அழியாத நிலையிலே
காதல் ஒன்றையே தான் நாடும் இந்த உலகிலே
என்னாளும் அழியாத நிலையிலே
காதல் ஒன்றையே தான் நாடும் இந்த உலகிலே
கண்முன்னே தோன்றும் அந்த கனவிலே…
கண்முன்னே தோன்றும் அந்த கனவிலே
உள்ளம் கலந்திடுதே ஆனந்த உணர்விலே
உள்ளம் கலந்திடுதே ஆனந்த உணர்விலே
கனியில் ஊறிடும் சுவையை மீறிடும்
இனிமை தருவதுண்மை காதலே
கனியில் ஊறிடும் சுவையை மீறிடும்
இனிமை தருவதுண்மை காதலே
காலம் மாறினும் தேகம் அழியினும்
கதையில் கவிதையில் கலந்தே வாழுவோம்
காலம் மாறினும் தேகம் அழியினும்
கதையில் கவிதையில் கலந்தே வாழுவோம்

காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா நெஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா தெய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….

************************************************************

வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்


MOVIE : PAAVAI VILAKKU
MUSIC : KVM
SINGER : JAYARAMAN CS

peNNoruththi ennethiril vanthaaL
thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
kaNNasaivil kOdi kOdi kaRpanaigaL thanthaaL.
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL

azhagaiyellaam avaL mugaththil kaNdEn..
veNNilavin azhagaiyellam avaLidaththil kaNdEn
vizhi viichchin minnalinaal silai maaRi ninREn
vEl vizhi viichchin minnalinaal silai maaRi ninREn
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
kaNNasaivil kOdi kOdi kaRpanaigaL thanthaaL.
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL

annam kuuda avaLidaththil vanthu nadai payilum
aadal kalai ilakkaNaththai aRiya varum mayilum
annam kuuda avaLidaththil vanthu nadai payilum
aadal kalai ilakkaNaththai aRiya varum mayilum
innisaiyai paadam kEtka eNNi varum kuyilum
iyaRkaiyellaam avaL kuralin inimaiyilE thuyilulm
iyaRkaiyellaam avaL kuralin inimaiyilE thuyilulm
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
kaNNasaivil kOdi kOdi kaRpanaigaL thanthaaL.
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL

kannal mozhi… ii..ii…. pEsi varum…
kannal mizhi pEsi varum kanniyarin thilagam
kamalam en kamalam senggamalam
kamalam en kamalam senggamalam
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
kaNNasaivil kOdi kOdi kaRpanaigaL thanthaaL.
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL.
*************************************************************

பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
கண்ணசைவில் கோடி கோடி கற்பனைகள் தந்தாள்.
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்

அழகையெல்லாம் அவள் முகத்தில் கண்டேன்..
வெண்ணிலவின் அழகையெல்லம் அவளிடத்தில் கண்டேன்
விழி வீச்சின் மின்னலினால் சிலை மாறி நின்றேன்
வேல் விழி வீச்சின் மின்னலினால் சிலை மாறி நின்றேன்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
கண்ணசைவில் கோடி கோடி கற்பனைகள் தந்தாள்.
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்

அன்னம் கூட அவளிடத்தில் வந்து நடை பயிலும்
ஆடல் கலை இலக்கணத்தை அறிய வரும் மயிலும்
அன்னம் கூட அவளிடத்தில் வந்து நடை பயிலும்
ஆடல் கலை இலக்கணத்தை அறிய வரும் மயிலும்
இன்னிசையை பாடம் கேட்க எண்ணி வரும் குயிலும்
இயற்கையெல்லாம் அவள் குரலின் இனிமையிலே துயிலுல்ம்
இயற்கையெல்லாம் அவள் குரலின் இனிமையிலே துயிலுல்ம்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
கண்ணசைவில் கோடி கோடி கற்பனைகள் தந்தாள்.
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்

கன்னல் மொழி… ஈ..ஈ…. பேசி வரும்…
கன்னல் மிழி பேசி வரும் கன்னியரின் திலகம்
கமலம் என் கமலம் செங்கமலம்
கமலம் என் கமலம் செங்கமலம்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
கண்ணசைவில் கோடி கோடி கற்பனைகள் தந்தாள்.
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்.
***********************************************************

நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே


MOVIE : PAAVAI VILAKKU
MUSIC : KVM
SINGER : SOOLAMANGGALAM RAJALAKSHMI

-nii sirikka naan sirippEn singgaara kaNNE
-nii azhuthaal naan azhuvEn manggaatha ponnE

thEn maNakkum vaayidhazhO sivakkum maththaappuu
sinnanjchiRu kaN malara niila maththaappuu
thEn maNakkum vaayidhazhO sivakkum maththaappuu
sinnanjchiRu kaN malara niila maththaappuu
mEniyilE theriyuthammaa ? vaLippu
adhai kaaNumbOdhu manasukkuLLE eththanai kaLippu
-nii sirikka naan sirippEn singgaara kaNNE
-nii azhuthaal naan azhuvEn manggaatha ponnE

etti etti vatta nilaa unnaip paarkkuthE
un neRRil patta kaaRRai adhu kaNakku kEtkuthE
etti etti vatta nilaa unnaip paarkkuthE
un echil patta sORRai adhu thanakku kEtkuthE
thittamaaga siikkiram nii saappidu ammaa
antha santhiranai vilaiyaaga kuuppidu ammaa
-nii sirikka naan sirippEn singgaara kaNNE
-nii azhuthaal naan azhuvEn manggaatha ponnE
-nii sirikka naan sirippEn singgaara kaNNE
-nii azhuthaal naan azhuvEn manggaatha ponnE

***********************************************************

நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே
நீ அழுதால் நான் அழுவேன் மங்காத பொன்னே

தேன் மணக்கும் வாயிதழோ சிவக்கும் மத்தாப்பூ
சின்னஞ்சிறு கண் மலர நீல மத்தாப்பூ
தேன் மணக்கும் வாயிதழோ சிவக்கும் மத்தாப்பூ
சின்னஞ்சிறு கண் மலர நீல மத்தாப்பூ
மேனியிலே தெரியுதம்மா ? வளிப்பு
அதை காணும்போது மனசுக்குள்ளே எத்தனை களிப்பு
நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே
நீ அழுதால் நான் அழுவேன் மங்காத பொன்னே

எட்டி எட்டி வட்ட நிலா உன்னைப் பார்க்குதே
உன் நெற்றில் பட்ட காற்றை அது கணக்கு கேட்குதே
எட்டி எட்டி வட்ட நிலா உன்னைப் பார்க்குதே
உன் எச்சில் பட்ட சோற்றை அது தனக்கு கேட்குதே
திட்டமாக சீக்கிரம் நீ சாப்பிடு அம்மா
அந்த சந்திரனை விலையாக கூப்பிடு அம்மா
நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே
நீ அழுதால் நான் அழுவேன் மங்காத பொன்னே
நீ சிரிக்க நான் சிரிப்பேன் சிங்கார கண்ணே
நீ அழுதால் நான் அழுவேன் மங்காத பொன்னே
*************************************************************