வான் மேகங்களே வாழ்த்துக்கள் பாடுங்கள்


MOVIE : PUDHIYA VARAPPUGAL
SINGERS : MALAYSIA VASUDEVAN & S JANAKI
LYRICS : KANNADHAASAN
MUSIC : ILAYARAJA

vaan mEgangaLE vaazhththungaL paadungaL
naan indRu kaNNdukONdEn raamanai
vaan mEgangaLE..
vaan mEgangaLE vaazhththungaL paadungaL
naan indRu kaNNdukONdEn seedhaiyai
vaan mEgangaLE..

paalilE pazham vizhundhu thEanilE nanaindhathamma(2)
poovilE maalai katti sooduvEn kaNNaa
kooo…kukkukkooo..
kuyil paadi vaazhththum nEram kaNNdEn

…….vaan mEgangaLE………….

thendRlE aasai koNNdu thOgaiyai kalaiththathamma (2)
dEvadhai vaNNam koNNda poovai nee kaNNE
vaa… ammammaaa…
nenjil deepam eAtRum dhEgam kaNNdEn

………vaan mEgangaLE……………

paLLiyil paadam solli kEatkka naan aasai koNNdEn
paavaiyin kOvil maNi Osaiyai nee kaNNE
thaa…thannannaa….
sangin Osai kEttkum nEram entRO..

……….vaan mEgangaLE………….