இதயமே நாளும் நாளும் காதல் பேசவா


MOVIE : ADUTHTHAATHTHU ALBERT
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : MALAYSIA VASUDEVAN & S JANAKI

idhayamE naaLum naaLum kaathal pEsavaa
udhayamE niiyum kuuda vaazhththu paadavaa
kaathal manamE vaazhga thinamE
anbin uRavE inRum namadhE enRum namadhE
idhayamE naaLum naaLum kaathal pEsavaa

vaanampaadi pOla naanggaL gaanam paadi OdinOm
vaasam viisum puuvaippOla vaasam viisi paadinOm
jaathi pEyai OttuvOm niithi naattuvOm
saami vanthu thOnRinum kaathal pEsuvOm
manathilE uRuthiyaay uRuthiyE koLgaiyaay
vaazhnthu kaattuvOm..

anbin uRavE inRum namadhE enRum namathE
idhayamE naaLum naaLum kaathal pEsavaa

vaanil thaavi niinthuvOm thiiyai kaiyil EnthuvOm
kaaRRu viisum naaL varai jOdiyaaga vaazhuvOm
-niirum kuuda paadiyE maalai pOduthE
buumi thiiyai vaazhththiyE giitham paaduthE
thadukkavE mudiyumaa pirikkavE mudiyumaa
sErnthu vaazhuvOm….

anbin uRavE inRum namadhE enRum namathE
idhayamE naaLum naaLum kaathal pEsavaa
udhayamE niiyum kuuda vaazhththu paadavaa
kaathal manamE vaazhga thinamE
anbin uRavE inRum namadhE enRum namadhE
idhayamE naaLum naaLum kaathal pEsavaa

Tell-a-Friend

இதயமே நாளும் நாளும் காதல் பேசவா
உதயமே நீயும் கூட வாழ்த்து பாடவா
காதல் மனமே வாழ்க தினமே
அன்பின் உறவே இன்றும் நமதே என்றும் நமதே
இதயமே நாளும் நாளும் காதல் பேசவா

வானம்பாடி போல நாங்கள் கானம் பாடி ஓடினோம்
வாசம் வீசும் பூவைப்போல வாசம் வீசி பாடினோம்
ஜாதி பேயை ஓட்டுவோம் நீதி நாட்டுவோம்
சாமி வந்து தோன்றினும் காதல் பேசுவோம்
மனதிலே உறுதியாய் உறுதியே கொள்கையாய்
வாழ்ந்து காட்டுவோம்..

அன்பின் உறவே இன்றும் நமதே என்றும் நமதே
இதயமே நாளும் நாளும் காதல் பேசவா

வானில் தாவி நீந்துவோம் தீயை கையில் ஏந்துவோம்
காற்று வீசும் நாள் வரை ஜோடியாக வாழுவோம்
நீரும் கூட பாடியே மாலை போடுதே
பூமி தீயை வாழ்த்தியே கீதம் பாடுதே
தடுக்கவே முடியுமா பிரிக்கவே முடியுமா
சேர்ந்து வாழுவோம்….

அன்பின் உறவே இன்றும் நமதே என்றும் நமதே
இதயமே நாளும் நாளும் காதல் பேசவா
உதயமே நீயும் கூட வாழ்த்து பாடவா
காதல் மனமே வாழ்க தினமே
அன்பின் உறவே இன்றும் நமதே என்றும் நமதே
இதயமே நாளும் நாளும் காதல் பேசவா