வராது வந்த நாயகன்


MOVIE : THAALAATTU PAADAVAA
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGERS : ARUNMOZHI & S.JAANAKI

muthaa karaaththa mOthagam
sathaavi mukththi saadhagam
kalaa tharaavatham sagam
vilaa silOga raksagam
anaaya kaikkanaayagam
vinaa sithEprathaiththiyagam
nattaa subaa sunaasiyagam
namaa nitham vinaayagam
muthaa karaaththa mOthagam
sathaavi mukththi saadhagam

varaadhu vantha naayagan orE siRantha Orvaran
varaadhu vantha naayagan orE siRantha Orvaran
tharaatharam purinthavan nirantharam niRainthavan
varam tharum uyarnthavan tharam tharam iNainthavan
ivan thalaivi naayagan
varaadhu vantha naayagan orE siRantha Orvaran
varaadhu vantha naayagan orE siRantha Orvaran
tharaatharam purinthavan nirantharam niRainthavan

thodaamalum padaamalum ulaavum kaadhal vaaganam
varaamalum tharaamalum vidaathu intha vaalibam
unnOdu thaan pinnOdu thaan vanthaadum intha mOganam
kaiyOdu thaan meyyOdu thaan anjaamal enna thaamatham
un paarvai yaavum nUdhanam peN paavai nI en sIdhanam
un vaarththai anbin saasanam peNNuLLam unthan aasanam
aLLaamalum kiLLaamalum thaLLaada vantha pUvanam

varaadhu vantha naayagan orE siRantha Orvaran
tharaatharam purinthavan nirantharam niRainthavan
varam tharum uyarnthavan tharam tharam iNainthavan
ivan thalaivi naayagan
varaadhu vantha naayagan orE siRantha Orvaran
tharaatharam purinthavan nirantharam niRainthavan

kalyaaNamum vaibOgamum koNdaadum nalla naaL varum
annaaLilE ponnaaLilE enn maalai unthan thOL varum
sallaabamum ullaasamum kaN kaaNum nEram sObanam
sollaamalum koLLaamlum thiNdaadum paavam peN manam
innEram antha njaabagam uNdaaga nIyum kaaraNam
kaNNaara naamum kaaNalaam sevvaazhai panthal thOraNam
en aasaiyum un aasaiyum annaaLil thaanE pUraNam

varaadhu vantha naayagan orE siRantha Orvaran
tharaatharam purinthavan nirantharam niRainthavan
varam tharum uyarnthavan tharam tharam iNainthavan
ivan thalaivi naayagan
varaadhu vantha naayagan orE siRantha Orvaran
tharaatharam purinthavan nirantharam niRainthavan

Tell-a-Friend

முதா கராத்த மோதகம்
சதாவி முக்த்தி சாதகம்
கலா தராவதம் சகம்
விலா சிலோக ரக்சகம்
அனாய கைக்கனாயகம்
வினா சிதேப்ரதைத்தியகம்
நட்டா சுபா சுனாசியகம்
நமா நிதம் வினாயகம்
முதா கராத்த மோதகம்
சதாவி முக்த்தி சாதகம்

வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்
வரம் தரும் உயர்ந்தவன் தரம் தரம் இணைந்தவன்
இவன் தலைவி நாயகன்
வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்

தொடாமலும் படாமலும் உலாவும் காதல் வாகனம்
வராமலும் தராமலும் விடாது இந்த வாலிபம்
உன்னோடு தான் பின்னோடு தான் வந்தாடும் இந்த மோகனம்
கையோடு தான் மெய்யோடு தான் அஞாமல் என்ன தாமதம்
உன் பார்வை யாவும் நூதனம் பெண் பாவை நீ என் சீதனம்
உன் வார்த்தை அன்பின் சாசனம் பெண்ணுள்ளம் உந்தன் ஆசனம்
அள்ளாமலும் கிள்ளாமலும் தள்ளாட வந்த பூவனம்

வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்
வரம் தரும் உயர்ந்தவன் தரம் தரம் இணைந்தவன்
இவன் தலைவி நாயகன்
வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்

கல்யாணமும் வைபோகமும் கொண்டாடும் நல்ல நாள் வரும்
அன்னாளிலே பொன்னாளிலே என்ன் மாலை உந்தன் தோள் வரும்
சல்லாபமும் உல்லாசமும் கண் காணும் நேரம் சோபனம்
சொல்லாமலும் கொள்ளாம்லும் திண்டாடும் பாவம் பெண் மனம்
இன்னேரம் அந்த ஞாபகம் உண்டாக நீயும் காரணம்
கண்ணார நாமும் காணலாம் செவ்வாழை பந்தல் தோரணம்
என் ஆசையும் உன் ஆசையும் அன்னாளில் தானே பூரணம்

வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்
வரம் தரும் உயர்ந்தவன் தரம் தரம் இணைந்தவன்
இவன் தலைவி நாயகன்
வராது வந்த நாயகன் ஒரே சிறந்த ஓர்வரன்
தராதரம் புரிந்தவன் நிரந்தரம் நிறைந்தவன்