அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்


MOVIE : ANDAVAN KATTALAI
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

amaidhiyaana nadhiyinilE Odum Odam
aLavillaadha veLLam vanthaal aadum
amaidhiyaana nadhiyinilE Odum Odam
aLavillaadha veLLam vanthaal aadum
kaaRRinilum mazhaiyinilum kalanggavaikkum idiyinilum
karaiyinilE odhunggi ninRaal vaazhum… o-hOy
amaidhiyaana nadhiyinilE Odum Odam
aLavillaadha veLLam vanthaal aadum

thennai iLanggkiiRRinilE…..
thennai iLanggkiiRRinilE thaalaattum thenRal adhu
thennai adhai saayththu vidum puyalaaga varumbozhuthu

amaidhiyaana nadhiyinilE Odum Odam
aLavillaadha veLLam vanthaal aadum

aaRRanggarai mEttinilE aadi nikkum naaNalathu
kaaRRadiththaal saayvathillai
kanintha manam viizhvathillai

amaidhiyaana nadhiyinilE Odum Odam
aLavillaadha veLLam vanthaal aadum

OO…..
-naaNalilE kaaleduththu nadanthu vantha peNmai idhu
-naaNam ennum thenRalilE thottil kattum menmai idhu..
amaidhiyaana nadhiyinilE Odum Odam
aLavillaadha veLLam vanthaal aadum

anthiyil mayanggi vizhum kaalaiyil theLinthu vidum
anbu mozhi kEttu vittaal thunba nilai maaRividum
amaidhiyaana nadhiyinilE Odum Odam
aLavillaadha veLLam vanthaal aadum
kaaRRinilum mazhaiyinilum kalanggavaikkum idiyinilum
karaiyinilE odhunggi ninRaal vaazhum… o-hOy
amaidhiyaana nadhiyinilE Odum Odam
aLavillaadha veLLam vanthaal aadum

அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்
அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும்
அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்
அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும்
காற்றினிலும் மழையினிலும் கலங்கவைக்கும் இடியினிலும்
கரையினிலே ஒதுங்கி நின்றால் வாழும்… ஒஹோய்
அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்
அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும்

தென்னை இளங்க்கீற்றினிலே…..
தென்னை இளங்க்கீற்றினிலே தாலாட்டும் தென்றல் அது
தென்னை அதை சாய்த்து விடும் புயலாக வரும்பொழுது

அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்
அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும்

ஆற்றங்கரை மேட்டினிலே ஆடி நிக்கும் நாணலது
காற்றடித்தால் சாய்வதில்லை
கனிந்த மனம் வீழ்வதில்லை

அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்
அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும்

ஓஓ…..
நாணலிலே காலெடுத்து நடந்து வந்த பெண்மை இது
நாணம் என்னும் தென்றலிலே தொட்டில் கட்டும் மென்மை இது..
அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்
அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும்

அந்தியில் மயங்கி விழும் காலையில் தெளிந்து விடும்
அன்பு மொழி கேட்டு விட்டால் துன்ப நிலை மாறிவிடும்
அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்
அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும்
காற்றினிலும் மழையினிலும் கலங்கவைக்கும் இடியினிலும்
கரையினிலே ஒதுங்கி நின்றால் வாழும்… ஒஹோய்
அமைதியான நதியினிலே ஓடும் ஓடம்
அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும்

அழகே வா அருகே வா


MOVIE : ANDAVAN KATTALAI
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : P SUSHEELA

azhagE vaa arugE vaa
alaiyE vaa thalaivaa vaa
azhagE vaa……
azhagE vaa arugE vaa
alaiyE vaa thalaivaa vaa
azhagE vaa vaa vaa azhagE vaa

aalaya kalasam aadhavanaalE
minnuthal pOlE minnuthu inggE
aalaya kalasam aadhavanaalE
minnuthal pOlE minnuthu inggE

azhagE vaa arugE vaa
alaiyE vaa thalaivaa vaa
azhagE vaa vaa vaa azhagE vaa

oru kELviyai unnidam kEttuvittEn
-naan kEttathai enggE pOttuvittaay
enna thEduginRaay enggE OduginRaay
unthan thEvaigaLai En muuduginRaay
unthan thEvaigaLai En muuduginRaay

azhagE vaa arugE vaa
alaiyE vaa thalaivaa vaa
azhagE vaa vaa vaa azhagE vaa

அழகே வா அருகே வா
அலையே வா தலைவா வா
அழகே வா……
அழகே வா அருகே வா
அலையே வா தலைவா வா
அழகே வா வா வா அழகே வா

ஆலய கலசம் ஆதவனாலே
மின்னுதல் போலே மின்னுது இங்கே
ஆலய கலசம் ஆதவனாலே
மின்னுதல் போலே மின்னுது இங்கே

அழகே வா அருகே வா
அலையே வா தலைவா வா
அழகே வா வா வா அழகே வா

ஒரு கேள்வியை உன்னிடம் கேட்டுவிட்டேன்
நான் கேட்டதை எங்கே போட்டுவிட்டாய்
என்ன தேடுகின்றாய் எங்கே ஓடுகின்றாய்
உந்தன் தேவைகளை ஏன் மூடுகின்றாய்
உந்தன் தேவைகளை ஏன் மூடுகின்றாய்

அழகே வா அருகே வா
அலையே வா தலைவா வா
அழகே வா வா வா அழகே வா

சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது


MOVIE : ANDAVAN KATTALAI
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : CHANDRABABU J P

sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu
sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu
chinna manusan periya manusan
seyalai paaththu sirippu varuthu
sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu

mEdaiyERi pEsumbOdhu aaRu pOla pEchchi
mEdaiyERi pEsumbOdhu aaRu pOla pEchchi
kiizha irunthu pEsumbOdhu sonnathellaam pOchchi
kiizha irunthu pEsumbOdhu sonnathellaam pOchchi
kaasa eduththu niittu kazhutha paadum paattu
aasa vaarththai kaattu unakkum kuuda Ottu

( uu….. -haa -haa -haa -haa -haa
-haa -haa -haa -haa………..)

sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu
chinna manusan periya manusan
seyalai paaththu sirippu varuthu
sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu

( uu….. -haa -haa -haa -haa -haa
-haa -haa -haa -haa………..)

uLLa paNaththai puutti vachchi
kaLLan vEsam pOdu
uLLa paNaththai puutti vachchi
kaLLan vEsam pOdu
oLinjchi maRainjchi aattam pOttu
uththaman pOla pEsu
oLinjchi maRainjchi aattam pOttu
uththaman pOla pEsu
-nalla kuNaththa maaRRu
kaLLa paNaththa Eththu
-nalla nEram paarththu
-naNbanaiyE maaththu
-ha -ha -ha -ha -haa

sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu
chinna manusan periya manusan
seyalai paaththu sirippu varuthu
sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu

சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது
சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது
சின்ன மனுசன் பெரிய மனுசன்
செயலை பாத்து சிரிப்பு வருது
சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது

மேடையேறி பேசும்போது ஆறு போல பேச்சி
மேடையேறி பேசும்போது ஆறு போல பேச்சி
கீழ இருந்து பேசும்போது சொன்னதெல்லாம் போச்சி
கீழ இருந்து பேசும்போது சொன்னதெல்லாம் போச்சி
காச எடுத்து நீட்டு கழுத பாடும் பாட்டு
ஆச வார்த்தை காட்டு உனக்கும் கூட ஓட்டு

( ஊ….. ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா………..)

சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது
சின்ன மனுசன் பெரிய மனுசன்
செயலை பாத்து சிரிப்பு வருது
சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது

( ஊ….. ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா………..)

உள்ள பணத்தை பூட்டி வச்சி
கள்ளன் வேசம் போடு
உள்ள பணத்தை பூட்டி வச்சி
கள்ளன் வேசம் போடு
ஒளிஞ்சி மறைஞ்சி ஆட்டம் போட்டு
உத்தமன் போல பேசு
ஒளிஞ்சி மறைஞ்சி ஆட்டம் போட்டு
உத்தமன் போல பேசு
நல்ல குணத்த மாற்று
கள்ள பணத்த ஏத்து
நல்ல நேரம் பார்த்து
நண்பனையே மாத்து
ஹ ஹ ஹ ஹ ஹா

சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது
சின்ன மனுசன் பெரிய மனுசன்
செயலை பாத்து சிரிப்பு வருது
சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது