மூக்குத்தி பூமேலே காத்து உக்காந்து பேசுதம்மா


MOVIE : MOUNA GEETHANGAL
SINGER : KJ Y & JANAKI
MUSIC :GANGAI AMARAN
LYRICS : VAALI

mUkkuththi pUmElE kAththu ukkAnththu pEsuthamma…. m mm
athu ukkAnththu pEsaiyilE thEnu uLLUra Uruthamma… A-haa..
athu EnthAn puriyalaiyE athai nAn thAn aRiyalaiyE
oru mOgam oru dhAgam ingku unnAlE innEram uNdAnathu
mUkkuththi pUmElE kAththu ukkAnththu pEsuthayyA…. m mm
athu ukkAnththu pEsaiyilE thEnu uLLUra UrRuthayyA… A-haa..
athu EnthAn puriyalaiyE athai nAn thAn aRiyalaiyE
oru mOgam oru dhAgam ingku unnAlE innEram uNdAnathu
mUkkuththi pUmElE kAththu ukkAnththu pEsuthamma….

mERkkaalE pOginRa mEgangkaLE
maNNil vArungkaLEn mazhai thArungkaLEn udal sUdAchchi pArungkaLEn
mERkkaalE pOginRa mEgangkaLE
maNNil vArungkaLEn mazhai thArungkaLEn udal sUdAchchi pArungkaLEn
mazhai mEgam nAnAgavA malar thEgam nIrAttavA
madi Enththi thAlAttavA manamAra sIrAttavA
verum Ekkam Agaathamma vittu pOgAthamma
nAn konjchAma thIrAthammA….. Amaa….

kalyANam kachchEri UrgOlamum oru pUmAlaiyum
thiru ponUnjchalum adi nAn kANa nALAgumO
kalyANam kachchEri UrgOlamum oru pUmAlaiyum
thiru ponUnjchalum adi nAn kANa nALAgumO
thirunALum thAnE varum
unaithEdi thEnE varum
varumbOdhu Olai varum
athu vanthA mAlai varum
ada nAnum unpOlaththAn
atha koNdAdaththAn
ethirpArththEnE annALai thAn… AmA..

Tell-a-Friend

மூக்குத்தி பூமேலே காத்து உக்காந்து பேசுதம்மா…. ம் ம்ம்
அது உக்காந்து பேசையிலே தேனு உள்ளூர ஊருதம்மா… ஆஹா..
அது ஏந்தான் புரியலையே அதை நான் தான் அறியலையே
ஒரு மோகம் ஒரு தாகம் இங்கு உன்னாலே இன்னேரம் உண்டானது
மூக்குத்தி பூமேலே காத்து உக்காந்து பேசுதய்யா…. ம் ம்ம்
அது உக்காந்து பேசையிலே தேனு உள்ளூர ஊர்றுதய்யா… ஆஹா..
அது ஏந்தான் புரியலையே அதை நான் தான் அறியலையே
ஒரு மோகம் ஒரு தாகம் இங்கு உன்னாலே இன்னேரம் உண்டானது
மூக்குத்தி பூமேலே காத்து உக்காந்து பேசுதம்மா….

மேற்க்காலே போகின்ற மேகங்களே
மண்ணில் வாருங்களேன் மழை தாருங்களேன் உடல் சூடாச்சி பாருங்களேன்
மேற்க்காலே போகின்ற மேகங்களே
மண்ணில் வாருங்களேன் மழை தாருங்களேன் உடல் சூடாச்சி பாருங்களேன்
மழை மேகம் நானாகவா மலர் தேகம் நீராட்டவா
மடி ஏந்தி தாலாட்டவா மனமார சீராட்டவா
வெரும் ஏக்கம் ஆகாதம்மா விட்டு போகாதம்மா
நான் கொஞ்சாம தீராதம்மா….. ஆமா….

கல்யாணம் கச்சேரி ஊர்கோலமும் ஒரு பூமாலையும்
திரு பொனூஞ்சலும் அடி நான் காண நாளாகுமோ
கல்யாணம் கச்சேரி ஊர்கோலமும் ஒரு பூமாலையும்
திரு பொனூஞ்சலும் அடி நான் காண நாளாகுமோ
திருனாளும் தானே வரும்
உனைதேடி தேனே வரும்
வரும்போது ஓலை வரும்
அது வந்தா மாலை வரும்
அட நானும் உன்போலத்தான்
அத கொண்டாடத்தான்
எதிர்பார்த்தேனே அன்னாளை தான்… ஆமா..

மாசமோ மார்கழி மாசம்


MOVIE : MOUNA GEETHANGAL
SINGER : MALAYSIA VASUDEVAN

mAsamO mArgazhi mAsam
-nEramO rAththiri nEram
mAsamO mArgazhi mAsam
-nEramO rAththiri nEram
vAsalilE paniyai pAradi
athula nanainjchA kAlum kaiyum viRaichchi pOgumE

mAsamO mArgazhi mAsam
pOdhumE mAppiLLai vEsam
mAsamO mArgazhi mAsam
pOdhumE mAppiLLai vEsam
? vivaram puriyuthu
ithu thAn rAsaa rOsam enga OdipOnathu
mAsamO mArgazhi mAsam
nEramO rAththiri nEram…

saamaththula nerungkinaa saami vanthu thadukkuthaa
saamaththula nerungkinaa saami vanthu thadukkuthaa
Ezhu puLLa poRanthathaa ENdi intha sOthana
konjchamunna pEsina pEchchi enna
ippo mattum konjchuRa vArththai enna
thappu thAn vittidu kannaththula pOttukkaREn
vIramaa pEsina mAmA vetkam vittu kEttidalAmaa
vIramaa pEsina mAmA vetkam vittu kEttidalAmaa
Orangatti paduththu thUngkungka
inimEl muzhichchaa en udambu vAdi pOgumngaka….m m m pO …ngka…

kAla konjcham pudikkavaa kaiyai konjcham sodukkavA
mm..-hmm… A…….
kAla konjcham pudikkavaa kaiyai konjcham sodukkavA
mEni engum nOguthA mella mella amukkavaa
A-haa ungka akkaRaiyai enna solla
AmbiLLaikku konjchamum vetkkam illa
A-haa ungka akkaRaiyai enna solla
AmbiLLaikku konjchamum vetkkam illa
ennamO solladi ippa mattum sErththukkadi..
A…-ha-h…. aa…aa.

Tell-a-Friend

மாசமோ மார்கழி மாசம்
நேரமோ ராத்திரி நேரம்
மாசமோ மார்கழி மாசம்
நேரமோ ராத்திரி நேரம்
வாசலிலே பனியை பாரடி
அதுல நனைஞ்சா காலும் கையும் விறைச்சி போகுமே

மாசமோ மார்கழி மாசம்
போதுமே மாப்பிள்ளை வேசம்
மாசமோ மார்கழி மாசம்
போதுமே மாப்பிள்ளை வேசம்
? விவரம் புரியுது
இது தான் ராசா ரோசம் எங ஓடிபோனது
மாசமோ மார்கழி மாசம்
நேரமோ ராத்திரி நேரம்…

சாமத்துல நெருங்கினா சாமி வந்து தடுக்குதா
சாமத்துல நெருங்கினா சாமி வந்து தடுக்குதா
ஏழு புள்ள பொறந்ததா ஏண்டி இந்த சோதன
கொஞ்சமுன்ன பேசின பேச்சி என்ன
இப்பொ மட்டும் கொஞ்சுற வார்த்தை என்ன
தப்பு தான் விட்டிடு கன்னத்துல போட்டுக்கறேன்
வீரமா பேசின மாமா வெட்கம் விட்டு கேட்டிடலாமா
வீரமா பேசின மாமா வெட்கம் விட்டு கேட்டிடலாமா
ஓரஙட்டி படுத்து தூங்குங்க
இனிமேல் முழிச்சா என் உடம்பு வாடி போகும்ஙக….ம் ம் ம் போ …ங்க…

கால கொஞ்சம் புடிக்கவா கையை கொஞ்சம் சொடுக்கவா
ம்ம்..ஹ்ம்ம்… ஆ…….
கால கொஞ்சம் புடிக்கவா கையை கொஞ்சம் சொடுக்கவா
மேனி எஙும் நோகுதா மெல்ல மெல்ல அமுக்கவா
ஆஹா உங்க அக்கறையை என்ன சொல்ல
ஆம்பிள்ளைக்கு கொஞ்சமும் வெட்க்கம் இல்ல
ஆஹா உங்க அக்கறையை என்ன சொல்ல
ஆம்பிள்ளைக்கு கொஞ்சமும் வெட்க்கம் இல்ல
என்னமோ சொல்லடி இப்ப மட்டும் சேர்த்துக்கடி..
ஆ…ஹஹ்…. ஆ…ஆ.