இதயமதை கோவிலென்றேன்


MOVIE : UYIRULLAVARAI USHA
MUSIC : RAJENDAR T
SINGER : TMS

idhayamathai kOvilenREn
nI dhEvi enREn ERkkavillai
uyiruLLavarai paadiduvEn
un ninaivenakku maRakkavillai.. ninaivenakku maRakkavillai
idhayamathai kOvilenREn
nI dhEvi enREn ERkkavillai
uyiruLLavarai paadiduvEn
un ninaivenakku maRakkavillai.. ninaivenakku maRakkavillai

dhEvadhai nI ena ninaiththu kavidhaigaL Ayiram vadiththu
dhEvadhai nI ena ninaiththu kavidhaigaL Ayiram vadiththu
raagaththil naan athai padiththu un rasanaiyai kEtkinRa bOdhu
nIyum sevidenRu nadikkinRa maadhu
nIyum sevidenRu nadikkinRa maadhu
naan sirippathum vaazhvinil Edhu
naan sirippathum vaazhvinil Edhu

………idhayamadhai kOvilenREn………

en virulppaththil uthirvathu nIraa
un veruppinil therivathu neruppaa
en virulppaththil uthirvathu nIraa
un veruppinil therivathu neruppaa
nIr pattu neruppathu aNaiyum
veruppenRu en mEl thIrum
nI aNaiththidum naaLinai pArppEn
nI aNaiththidum naaLinai pArppEn
illai uyirinai aNaiththittu pOvEn
illai uyirinai aNaiththittu pOvEn

……..idhayamathai kOvilenbEn……….

Tell-a-Friend

இதயமதை கோவிலென்றேன்
நீ தேவி என்றேன் ஏற்க்கவில்லை
உயிருள்ளவரை பாடிடுவேன்
உன் நினைவெனக்கு மறக்கவில்லை.. நினைவெனக்கு மறக்கவில்லை
இதயமதை கோவிலென்றேன்
நீ தேவி என்றேன் ஏற்க்கவில்லை
உயிருள்ளவரை பாடிடுவேன்
உன் நினைவெனக்கு மறக்கவில்லை.. நினைவெனக்கு மறக்கவில்லை

தேவதை நீ என நினைத்து கவிதைகள் ஆயிரம் வடித்து
தேவதை நீ என நினைத்து கவிதைகள் ஆயிரம் வடித்து
ராகத்தில் நான் அதை படித்து உன் ரசனையை கேட்கின்ற போது
நீயும் செவிடென்று நடிக்கின்ற மாது
நீயும் செவிடென்று நடிக்கின்ற மாது
நான் சிரிப்பதும் வாழ்வினில் ஏது
நான் சிரிப்பதும் வாழ்வினில் ஏது

………இதயமதை கோவிலென்றேன்………

என் விருல்ப்பத்தில் உதிர்வது நீரா
உன் வெருப்பினில் தெரிவது நெருப்பா
என் விருல்ப்பத்தில் உதிர்வது நீரா
உன் வெருப்பினில் தெரிவது நெருப்பா
நீர் பட்டு நெருப்பது அணையும்
வெருப்பென்று என் மேல் தீரும்
நீ அணைத்திடும் நாளினை பார்ப்பேன்
நீ அணைத்திடும் நாளினை பார்ப்பேன்
இல்லை உயிரினை அணைத்திட்டு போவேன்
இல்லை உயிரினை அணைத்திட்டு போவேன்

……..இதயமதை கோவிலென்பேன்………

மோகம் வந்து தாகம் வந்து என்னை அழைக்க


MOVIE : UYIRULLAVARAI USHA
MUSIC : TR
SINGERS : S.JAANAKI & ?

FM : dheem thanakka dheem dheem thanakka dheem
dheem thanakka dheem dheem thanakka dheem
M : shabariba……. shabariba
thara dhattra dhadhattra dhara dhaattraattraa
FM : haah.. haah.. haah …..haaaa..a…
M : hEy hEy hEyy….hEiii…

FM : mOgam vandhu dhaagam vandhu ennai azhaikka
achcham vandhu vetkkam vandhu ennai thadukka
mOgam vandhu dhaagam vandhu ennai azhaikka
achcham vandhu vetkkam vandhu ennai thadukka.aa.aa
thavippadhaa…? thudippathaa..?
kothippadhaa..? silirppadhaa..?

M : thavippadhaa..? thudippadhaa.?
azhaippadhaa..? aNaippadhaa..aa..aa.aa.aa..?
thavippadhaa..? thudippadhaa.?
azhaippadhaa..? aNaippadhaa..aa..aa.aa.aa..?
dEgam paLingukkal thaam raajjiyam
FM : ha..aaa. ha..aaa..
M : palsuvai sindhum ezhilOviyam
FM : Oo.. Oo..o..

M : dEvalOga amudhaththai kuzhambaaga eduththu
thanga niRa varNaththai kuzhaikinRa bOdhu
brammanukku gnyaanam vandhu unnai padaikka
ada bramippudan naanum vandhu unnai rasikka
FM : hah.ha..
brammanukku gnyaanam vandhu unnai padaikka
ada bramippudan naanum vandhu unnai rasikka
FM : thavippadhaa ……… M : haa..
FM : thudippadhaa………. M : oo..
FM : kodhippadhaa……… M : aah.. haa
FM : silirppadhaa…
M : thavippadhaa……. FM : haa..a
M : thudippadhaa……. FM : aa..
M : azhaippadhaa……FM : aa..a
M : aNaippadhaa……..FM : aa..ha ha haa…

M : dheem thanakka dheem…dheem thanakka dheem…..
dheem thanakka dheem…..dhee..em tha.na..kka dheem.

FM : ……..?
FM : dhEgam nee padikkum noolaagumO
? malai naagamena neLiginRa kaiyaanadhu
pinjji malar mEniyinai thottuvida thudikkinRathu
oru kaNam thaduthida ninaikkudhu pinbu
maru kaNam thazhuvida thudikkudhu
oru kaNam thaduthida ninaikkudhu pinbu
maru kaNam thazhuvida thudikkudhu

M : mOgam vandhu dhaagam vandhu ennai azhaikka
achcham vandhu vetkkam vandhu ennai thadukka
FM : thavippadhaa.. thudippadhaa
kodhippadhaa….silirppadhaa
M : laa.lalla laa…laa lalla laa
laa..lalla.laa…laa..lalla..laa..

Tell-a-Friend