அடிடா சுந்தரலிங்கம்


SONG : ADIDA SUNTHARALINGAM
SINGER : NITHI KANAGARATHINAM

adidaa suntharalinggam…adidaa.. adidaa..
adidaa suntharalinggam…
vayasukku bayanillaiyayyaa vaay thaan izhukkuthayyaa
padhungguRa eli thaanayyaa..
suntharalinggamayyaa sElaiyonRu kattumayyaa
kadhaiyil pulithaanayyaa.. bayam koLLi puunaiyayyaa
adidaa suntharalinggam…adidaa.. adidaa..
adidaa suntharalinggam…
suntharalinggamayyaa.. ? vaanggittaayyaa
maanam pOguthayyaa..padhungguRa kavara payyaa..
suntharalinggamayyaa sElaiyonRu kattumayyaa
kadhaiyil pulithaanayyaa.. bayam koLLi puunaiyayyaa
adidaa suntharalinggam…adidaa.. adidaa..
adidaa suntharalinggam…

cholli cholli paarththEn avaL thirunthamaattaaLE
alli raNi daily aaga EsuginRaaLE
seedhanaththai thiruppi thaadaa
donation adhaiyum thaadaa
vaanggina kadanai thaadaa
vantha vazhiyE pOdaa
maamiyaarai naanum kEttEn
maamanaarin kaalai thottEn
saamiyaaraa pOvEn enREn
santhOsam thEdi pOvEn
Odi vAREn unnai nambi mariyaa mariyaa
vaazhkaiyilE arththam vENum tharEyaa tharEyaa
maamiyaarai naanum kEttEn
maamanaarin kaalai thottEn
saamiyaaraa pOvEn enREn
santhOsam thEdi pOvEn
paavi magaL sollaikkEttu
peRRavarai uthaRRi vittu
paadhiyaay vaazhuginREn bayanthu OduginREn
OdivaarEn unnai nambi kujli mariyaa
vaazhkaiyilE arththam vENum tharEyaa tharEyaa

mariyaavai thEduREn avaLai naadi OduREn
priyavai thEduREn sernthu vaazha pOgiREn
mariyaavai thEduREn avaLai naadi OduREn
priyavai thEduREn sernthu vaazha pOgiREn
I’ll take u on a hike
I’ll take u on a bike
I’ll take u on a ride
will u b my lovin’ bride

gujili ammaa gujili ammaa kObam ennadiyOv
gujili ammaa gujili ammaa kObam ennadiyOv
sanggu kazhuththilE kattuREn thaali
kalagam EnadiyOv
sanggu kazhuththilE kattuREn thaali
kalagam EnadiyOv
muththu rathina maalaiyO thangga vaira attigaiyO
soththu seethanam vENdaam
thangga kattiyE nii pOdhum

dinggiri ayyaa dinggiri ayyaa anggaRa padaathE
dinggiri ayyaa dinggiri ayyaa anggaRa padaadhE
sanggadamaana nilaiyil inRu maattikkoNdaayE
-niiyum sanggadamaana nilailyil inRu maatti koNdaayE
adhO appaRam vaarraarE enthan aNNaNum vaaraanE
chinna thambiyum vaaraanE unthan mudhugu appadiyO

-naay vEsham veLi vEsham ellaam
ellaam nERRu aachchi nallaay padichchaachu
-naanum thirunthiyaachchu..
kalyaaNam en vaazhkkai nalla paadam solliyaachchu
padikkaatha payal naanum oru padichcha mEdhai aachchu
-naay vEsham veLi vEsham ellaam
ellaam nERRu aachchi nallaay padichchaachu
-naanum thirunthiyaachchu..
kalyaaNam en vaazhkkai nalla paadam solliyaachchu
padikkaatha payal naanum oru padichcha mEdhai aachchu

adidaa suntharalinggam…adidaa.. adidaa..
adidaa suntharalinggam…
suntharalinggamayyaa nii thaan manusanayyaa
maanam vanthathayyaa manusan aanaanayyaa
suntharalinggamayyaa viidonRai kattumayyaa
kadhaiyai maaRRumayyaa vaazhnthu kaattumayyaa

adidaa suntharalinggam…adidaa..
adidaa suntharalinggam
adidaa suntharalinggam…adidaa..
adidaa suntharalinggam

Tell-a-Friend

அடிடா சுந்தரலிங்கம்…அடிடா.. அடிடா..
அடிடா சுந்தரலிங்கம்…
வயசுக்கு பயனில்லையய்யா வாய் தான் இழுக்குதய்யா
பதுங்குற எலி தானய்யா..
சுந்தரலிங்கமய்யா சேலையொன்று கட்டுமய்யா
கதையில் புலிதானய்யா.. பயம் கொள்ளி பூனையய்யா
அடிடா சுந்தரலிங்கம்…அடிடா.. அடிடா..
அடிடா சுந்தரலிங்கம்…
சுந்தரலிங்கமய்யா.. ? வாங்கிட்டாய்யா
மானம் போகுதய்யா..பதுங்குற கவர பய்யா..
சுந்தரலிங்கமய்யா சேலையொன்று கட்டுமய்யா
கதையில் புலிதானய்யா.. பயம் கொள்ளி பூனையய்யா
அடிடா சுந்தரலிங்கம்…அடிடா.. அடிடா..
அடிடா சுந்தரலிங்கம்…

சொல்லி சொல்லி பார்த்தேன் அவள் திருந்தமாட்டாளே
அல்லி ரணி டைல்ய் ஆக ஏசுகின்றாளே
சேதனத்தை திருப்பி தாடா
டொனடிஒன் அதையும் தாடா
வாங்கின கடனை தாடா
வந்த வழியே போடா
மாமியாரை நானும் கேட்டேன்
மாமனாரின் காலை தொட்டேன்
சாமியாரா போவேன் என்றேன்
சந்தோசம் தேடி போவேன்
ஓடி வாறேன் உன்னை நம்பி மரியா மரியா
வாழ்கையிலே அர்த்தம் வேணும் தரேயா தரேயா
மாமியாரை நானும் கேட்டேன்
மாமனாரின் காலை தொட்டேன்
சாமியாரா போவேன் என்றேன்
சந்தோசம் தேடி போவேன்
பாவி மகள் சொல்லைக்கேட்டு
பெற்றவரை உதற்றி விட்டு
பாதியாய் வாழுகின்றேன் பயந்து ஓடுகின்றேன்
ஓடிவாரேன் உன்னை நம்பி குஜ்லி மரியா
வாழ்கையிலே அர்த்தம் வேணும் தரேயா தரேயா

மரியாவை தேடுறேன் அவளை நாடி ஓடுறேன்
ப்ரியவை தேடுறேன் செர்ந்து வாழ போகிறேன்
மரியாவை தேடுறேன் அவளை நாடி ஓடுறேன்
ப்ரியவை தேடுறேன் செர்ந்து வாழ போகிறேன்
I’ll take u on a hike
I’ll take u on a bike
I’ll take u on a ride
will u b my lovin’ bride

குஜிலி அம்மா குஜிலி அம்மா கோபம் என்னடியோவ்
குஜிலி அம்மா குஜிலி அம்மா கோபம் என்னடியோவ்
சங்கு கழுத்திலே கட்டுறேன் தாலி
கலகம் ஏனடியோவ்
சங்கு கழுத்திலே கட்டுறேன் தாலி
கலகம் ஏனடியோவ்
முத்து ரதின மாலையோ தங்க வைர அட்டிகையோ
சொத்து சேதனம் வேண்டாம்
தங்க கட்டியே நீ போதும்

டிங்கிரி அய்யா டிங்கிரி அய்யா அங்கற படாதே
டிங்கிரி அய்யா டிங்கிரி அய்யா அங்கற படாதே
சங்கடமான நிலையில் இன்று மாட்டிக்கொண்டாயே
நீயும் சங்கடமான நிலைல்யில் இன்று மாட்டி கொண்டாயே
அதோ அப்பறம் வார்ராரே எந்தன் அண்ணணும் வாரானே
சின்ன தம்பியும் வாரானே உந்தன் முதுகு அப்படியோ

நாய் வேஷம் வெளி வேஷம் எல்லாம்
எல்லாம் நேற்று ஆச்சி நல்லாய் படிச்சாசு
நானும் திருந்தியாச்சு..
கல்யாணம் என் வாழ்க்கை நல்ல பாடம் சொல்லியாச்சு
படிக்காத பயல் நானும் ஒரு படிச்ச மேதை ஆச்சு
நாய் வேஷம் வெளி வேஷம் எல்லாம்
எல்லாம் நேற்று ஆச்சி நல்லாய் படிச்சாசு
நானும் திருந்தியாச்சு..
கல்யாணம் என் வாழ்க்கை நல்ல பாடம் சொல்லியாச்சு
படிக்காத பயல் நானும் ஒரு படிச்ச மேதை ஆச்சு

அடிடா சுந்தரலிங்கம்…அடிடா.. அடிடா..
அடிடா சுந்தரலிங்கம்…
சுந்தரலிங்கமய்யா நீ தான் மனுசனய்யா
மானம் வந்ததய்யா மனுசன் ஆனானய்யா
சுந்தரலிங்கமய்யா வீடொன்றை கட்டுமய்யா
கதையை மாற்றுமய்யா வாழ்ந்து காட்டுமய்யா

அடிடா சுந்தரலிங்கம்…அடிடா..
அடிடா சுந்தரலிங்கம்
அடிடா சுந்தரலிங்கம்…அடிடா..
அடிடா சுந்தரலிங்கம்

சோளஞ்சோறு பொங்கட்டுமா


SONG : CHOLANJCHORU PONGATTUMA
SINGER : NITHI KANAGARATHINAM
LYRIC : NITHI KANAGARATHINAM

chOLanjchORu ponggattumaa..
irungguchORu ponggattumaa
chOLanjchORu ponggattumaa..
irungganjchORu ponggattumaa
sollungga marumaganE… marumaganE..
sollungga marumaganE..

chOLanjchORRil kallu maami..
irunggu chORRil maNNu maami..
chOLanjchORum vENdaam maami..
irunggu chORum vENdaam maami..
-nellu chORu pOdhum maami..
maami.. nellu chORu pOdhum maami..

kOzhikkaRi samaikkattumaa..
karuvaadu porikkattumaa..
Ey..kOzhikkaRi samaikkattumaa..
karuvaadu porikkattumaa..
sollungga marumaganE… marumaganE..
sollungga marumaganE..

kOzhikkaRi kaaram maami..
karuvaadu uppu maami..
kOzhikkaRi vENdaam maami..
karuvaadum vENdaam maami..
marakkaRi pOdhum maami..
maami… marakkaRi pOdhum maami..

Ola paayai virikkattumaa.
kOra paayai virikkattumaa..
Ola paayai virikkattumaa.
kOra paayai virikkattumaa..
sollungga marumaganE… marumaganE..
sollungga marumaganE..E.. -hEy..

achchachchO..Olappayil muuttai puuchchi..
kOrappaayO kizhinjchi pOchchi.
Olappayum vENdaam maami..
kOrappaayum vENdaam maami..
veRuntharai pOdhum maami..
maami.. veRuntharai pOdhum maami…

chinna magaLai kattuRiiyaa.. -hEy -hEy
periya magaLai kattuRiiyaa..
maappiLLai … chinna magaLai kattuRiiyaa..
periya magaLai kattuRiiyaa..
sollungga marumaganE .. marumaganE
sollungga marumaganE,,.
chinna peNNu slim maami..
periya poNNu fat maami
chinna magaLum vENdaam maami..
periya magaLum vENdaam maami
-neenggaLenRaal pOdhum maami..
illaiyenRaal .. aaLai vittaal kaaNum maami..
-neenggaLenRaal pOdhum maami..
illaiyenRaal .. aaLai vittaal kaaNum maami..
-neenggaLenRaal pOdhum maami..
illaiyenRaal .. aaLai vittaal kaaNum maami..

Tell-a-Friend

சோளஞ்சோறு பொங்கட்டுமா..
இருங்குசோறு பொங்கட்டுமா
சோளஞ்சோறு பொங்கட்டுமா..
இருங்கஞ்சோறு பொங்கட்டுமா
சொல்லுங்க மருமகனே… மருமகனே..
சொல்லுங்க மருமகனே..

சோளஞ்சோற்றில் கல்லு மாமி..
இருங்கு சோற்றில் மண்ணு மாமி..
சோளஞ்சோறும் வேண்டாம் மாமி..
இருங்கு சோறும் வேண்டாம் மாமி..
நெல்லு சோறு போதும் மாமி..
மாமி.. நெல்லு சோறு போதும் மாமி..

கோழிக்கறி சமைக்கட்டுமா..
கருவாடு பொரிக்கட்டுமா..
ஏய்..கோழிக்கறி சமைக்கட்டுமா..
கருவாடு பொரிக்கட்டுமா..
சொல்லுங்க மருமகனே… மருமகனே..
சொல்லுங்க மருமகனே..

கோழிக்கறி காரம் மாமி..
கருவாடு உப்பு மாமி..
கோழிக்கறி வேண்டாம் மாமி..
கருவாடும் வேண்டாம் மாமி..
மரக்கறி போதும் மாமி..
மாமி… மரக்கறி போதும் மாமி..

ஓல பாயை விரிக்கட்டுமா.
கோர பாயை விரிக்கட்டுமா..
ஓல பாயை விரிக்கட்டுமா.
கோர பாயை விரிக்கட்டுமா..
சொல்லுங்க மருமகனே… மருமகனே..
சொல்லுங்க மருமகனே..ஏ.. ஹேய்..

அச்சச்சோ..ஓலப்பயில் மூட்டை பூச்சி..
கோரப்பாயோ கிழிஞ்சி போச்சி.
ஓலப்பயும் வேண்டாம் மாமி..
கோரப்பாயும் வேண்டாம் மாமி..
வெறுந்தரை போதும் மாமி..
மாமி.. வெறுந்தரை போதும் மாமி…

சின்ன மகளை கட்டுறீயா.. ஹேய் ஹேய்
பெரிய மகளை கட்டுறீயா..
மாப்பிள்ளை … சின்ன மகளை கட்டுறீயா..
பெரிய மகளை கட்டுறீயா..
சொல்லுங்க மருமகனே .. மருமகனே
சொல்லுங்க மருமகனே,,.
சின்ன பெண்ணு ச்லிம் மாமி..
பெரிய பொண்ணு fஅட் மாமி
சின்ன மகளும் வேண்டாம் மாமி..
பெரிய மகளும் வேண்டாம் மாமி
நேங்களென்றால் போதும் மாமி..
இல்லையென்றால் .. ஆளை விட்டால் காணும் மாமி..
நேங்களென்றால் போதும் மாமி..
இல்லையென்றால் .. ஆளை விட்டால் காணும் மாமி..
நேங்களென்றால் போதும் மாமி..
இல்லையென்றால் .. ஆளை விட்டால் காணும் மாமி..

அய்யய்யோ ஊரே கெட்டு போச்சு


SONG : OORE KETTU POCHI
SINGER : NITHI KANAGARATHINAM
LYRIC : NITHI KANAGARATHINAM

ayyayyO uurE kettu pOchchu
ammaadi kaalam maaRi pOchchi
-naagariigam pOgum vEgam
-naduththeruvinilE nadanamaaduthu
ayyayyO uurE kettu pOchchu

? sElai arai gavunaagi
adhuvuminRu mini skirt aai maaRi
aadum aattam padumOsam
allal paduvadhu peNgaL allavaa
ayyayyO uurE kettu pOchchu

mukkaal ? muzhu sattai thaikkum
thanggaigaL anRu thaay maargaL inRu
kaal yaar mElE araiyaraiyil
arainthu pOvadhu peNmai allavaa
ayyayyO uurE kettu pOchchu

mEl naattu paaNi maRaikkuthu kaNNai
mini skirt inRu maRaikkumaa udalai
vaazhkkai paNbu uyarum vELai
udaiyin uyaramanRO mElE ERudhu
ayyayyO uurE kettu pOchchu

kaadhal enbadhu kalaiyaaga maaRRam
kaaLai kanniyarin udaiyil chinna maaRRam
paLLikkuudam vegu munnERRam
padippadhu kaadhal paadam allavaa
ayyayyO uurE kettu pOchchu

agappai inRu kaNavan kaiyilil
avanukkallavO kuzhanthai paarkkum vElai
avaLinRu typist naaLai terrorist
aduppadi vElai avaLukkaagumO
ayyayyO uurE kettu pOchchu

Tell-a-Friend

அய்யய்யோ ஊரே கெட்டு போச்சு
அம்மாடி காலம் மாறி போச்சி
நாகரீகம் போகும் வேகம்
நடுத்தெருவினிலே நடனமாடுது
அய்யய்யோ ஊரே கெட்டு போச்சு

? சேலை அரை கவுனாகி
அதுவுமின்று மினி ச்கிர்ட் அஐ மாறி
ஆடும் ஆட்டம் படுமோசம்
அல்லல் படுவது பெண்கள் அல்லவா
அய்யய்யோ ஊரே கெட்டு போச்சு

முக்கால் ? முழு சட்டை தைக்கும்
தங்கைகள் அன்று தாய் மார்கள் இன்று
கால் யார் மேலே அரையரையில்
அரைந்து போவது பெண்மை அல்லவா
அய்யய்யோ ஊரே கெட்டு போச்சு

மேல் நாட்டு பாணி மறைக்குது கண்ணை
மினி ச்கிர்ட் இன்று மறைக்குமா உடலை
வாழ்க்கை பண்பு உயரும் வேளை
உடையின் உயரமன்றோ மேலே ஏறுது
அய்யய்யோ ஊரே கெட்டு போச்சு

காதல் என்பது கலையாக மாற்றம்
காளை கன்னியரின் உடையில் சின்ன மாற்றம்
பள்ளிக்கூடம் வெகு முன்னேற்றம்
படிப்பது காதல் பாடம் அல்லவா
அய்யய்யோ ஊரே கெட்டு போச்சு

அகப்பை இன்று கணவன் கையிலில்
அவனுக்கல்லவோ குழந்தை பார்க்கும் வேலை
அவளின்று ட்ய்பிச்ட் நாளை டெர்ரொரிச்ட்
அடுப்படி வேலை அவளுக்காகுமோ
அய்யய்யோ ஊரே கெட்டு போச்சு

கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே


SONG : KALLUKADAI
SINGER : NITHI KANAGARATHINAM
LYRIC : NITHI KANAGARATHINAM

ElElO maa…ElElO maa…
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaNNum pugainthidum
-nenjchum vaRaNdidum
kaikaal uzhanRidum intha kaLLaalE
kaNNum pugainthidum
-nenjchum vaRaNdidum
kaikaal uzhanRidum intha kaLLaalE
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE… (pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE…..(pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn

aachchi enthan appuvum intha kadaiyil dhaan
aduththa viittu aduththa viittu vaaththiyaarum kadaiyil dhaan
vitamin B enRu vaiththiyarum sonnadhaalE
vittEnO kaLLu kudiyai naan
paavi payalE konjcham kELudaa
paaluutti vaLarththa naanum thaayadaa
paRRiyeriyudhenthan vayiRadaa
pananggaLLai maRanthu niiyum vaazhadaa

kaLLukkadai pakkam pOvaadhE… (pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE…..(pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLenRaalE… pOgaathappaa…

kadavuL thantha panai maranggaL thaanadaa
kadavuL kaLLai thottathuNdO kELadaa
vaaykkozhuppum manaththimiRum vaLarnthu varum unakku naanum
vaalaRukkum naaLum varumO
kaLLukkudi un kudiyai keduththidum
kadankaaranaaga unnai maaththidum
kaNda kaNda pazhakkamellaam vaLarththidum
kadaisiyil kattaiyila koNdu pOy sErththidum
ElElO maa…ElElO maa…

kadavuLE en maganum idhai uNaraanO
kaLLukkudiyai vittozhinthu thirunthaanO
annai sollu kEtpaanenenRaal aaRaRivu padaiththa evanum
pErarinjan aagiduvaanE

kaLLukkadai pakkam pOvaadhE
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE
kaalaippidiththu kenjchugiREn
kaNNum pugainthidum
-nenjchum vaRaNdidum
kaikaal uzhanRidum intha kaLLaalE….(kaLLaalE..)
kaNNum pugainthidum
-nenjchum vaRaNdidum
kaikaal uzhanRidum intha kaLLaalE
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE… (pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn…(kenjchugiREn…kenjchugiREn..)
kaLLukkadai pakkam pOvaadhE…..(pOgaadhE pOgaadhE..)
kaalaippidiththu kenjchugiREn…

*******************************************************
ஏலேலோ மா…ஏலேலோ மா…
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கண்ணும் புகைந்திடும்
நெஞ்சும் வறண்டிடும்
கைகால் உழன்றிடும் இந்த கள்ளாலே
கண்ணும் புகைந்திடும்
நெஞ்சும் வறண்டிடும்
கைகால் உழன்றிடும் இந்த கள்ளாலே
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே… (போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே…..(போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்

ஆச்சி எந்தன் அப்புவும் இந்த கடையில் தான்
அடுத்த வீட்டு அடுத்த வீட்டு வாத்தியாரும் கடையில் தான்
வைட்டமின் B என்று வைத்தியரும் சொன்னதாலே
விட்டேனோ கள்ளு குடியை நான்
பாவி பயலே கொஞ்சம் கேளுடா
பாலூட்டி வளர்த்த நானும் தாயடா
பற்றியெரியுதெந்தன் வயிறடா
பனங்கள்ளை மறந்து நீயும் வாழடா

கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே… (போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே…..(போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளென்றாலே… போகாதப்பா…

கடவுள் தந்த பனை மரங்கள் தானடா
கடவுள் கள்ளை தொட்டதுண்டோ கேளடா
வாய்க்கொழுப்பும் மனத்திமிறும் வளர்ந்து வரும் உனக்கு நானும்
வாலறுக்கும் நாளும் வருமோ
கள்ளுக்குடி உன் குடியை கெடுத்திடும்
கடன்காரனாக உன்னை மாத்திடும்
கண்ட கண்ட பழக்கமெல்லாம் வளர்த்திடும்
கடைசியில் கட்டையில கொண்டு போய் சேர்த்திடும்
ஏலேலோ மா…ஏலேலோ மா…

கடவுளே என் மகனும் இதை உணரானோ
கள்ளுக்குடியை விட்டொழிந்து திருந்தானோ
அன்னை சொல்லு கேட்பானெனென்றால் ஆறறிவு படைத்த எவனும்
பேரரிஞன் ஆகிடுவானே

கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்
கண்ணும் புகைந்திடும்
நெஞ்சும் வறண்டிடும்
கைகால் உழன்றிடும் இந்த கள்ளாலே….(கள்ளாலே..)
கண்ணும் புகைந்திடும்
நெஞ்சும் வறண்டிடும்
கைகால் உழன்றிடும் இந்த கள்ளாலே
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே… (போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்…(கெஞ்சுகிறேன்…கெஞ்சுகிறேன்..)
கள்ளுக்கடை பக்கம் போவாதே…..(போகாதே போகாதே..)
காலைப்பிடித்து கெஞ்சுகிறேன்…

****************************************************