இது ஒரு நிலா காலம்


MOVIE : TIK TIK TIK
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : S JANAKI

ithu oru nilA kaalam
iravugaL kanaa kaaNum
ithu oru nilA kaalam
iravugaL kanaa kaaNum
Adai kUda bAramAgum
-hE .. paarijaatham IramAgum
iLamaiyE vasantha vaanam
paRavaiyE varugavE
ithu oru nilA kaalam
iravugaL kanaa kaaNum

paavai kaNdaalE nilavu neLiyAthO
azhagai pArththAlE -hO aruvi nimiRAthO
paavai kaNdaalE nilavu neLiyAthO
azhagai pArththAlE -hO aruvi nimiRAthO
vaNdu vanthu udaikkAtha pUvum nIyE
yArum vanthu nadakkAtha sAlai nIyE
uLLanggkaiyil sorkkam vanththu uRangga kaNdALE

……….ithu oru nilA kaalam………..

thangga thEganggaL thuLLi aadaathO
rAja mEganggaL pUvai thUvAthO
thangga thEganggaL thuLLi aadaathO
rAja mEganggaL pUvai thUvAthO
kaNNAdi unai kaNNdu kaNgaL kUsum
vAna villum nagachchAyam vanthu pUsum
paruva pUkkaL puruvam asaiththaal bUmi suRRAthu

…………. ithu oru nilaa kaalam…………

Tell-a-Friend

இது ஒரு நிலா காலம்
இரவுகள் கனா காணும்
இது ஒரு நிலா காலம்
இரவுகள் கனா காணும்
ஆடை கூட பாரமாகும்
ஹே .. பாரிஜாதம் ஈரமாகும்
இளமையே வசந்த வானம்
பறவையே வருகவே
இது ஒரு நிலா காலம்
இரவுகள் கனா காணும்

பாவை கண்டாலே நிலவு நெளியாதோ
அழகை பார்த்தாலே ஹோ அருவி நிமிறாதோ
பாவை கண்டாலே நிலவு நெளியாதோ
அழகை பார்த்தாலே ஹோ அருவி நிமிறாதோ
வண்டு வந்து உடைக்காத பூவும் நீயே
யாரும் வந்து நடக்காத சாலை நீயே
உள்ளங்க்கையில் சொர்க்கம் வந்து உறங்க கண்டாளே

……….இது ஒரு நிலா காலம்………..

தங்க தேகங்கள் துள்ளி ஆடாதோ
ராஜ மேகங்கள் பூவை தூவாதோ
தங்க தேகங்கள் துள்ளி ஆடாதோ
ராஜ மேகங்கள் பூவை தூவாதோ
கண்ணாடி உனை கண்ண்டு கண்கள் கூசும்
வான வில்லும் நகச்சாயம் வந்து பூசும்
பருவ பூக்கள் புருவம் அசைத்தால் பூமி சுற்றாது

…………. இது ஒரு நிலா காலம்……..