அரே வாரே வா கரும்பூவே வா


MOVIE : PUDHU KAVIDHAI
MUSIC : ILAYARAJA

arE vaarE vaa… karumpuuvE vaa
arE vaarE vaa… karumpuuvE vaa
karuppu kannam thottaal kidaikkum neRRippottu
karuppu kannam thottaal kidaikkum neRRippottu
maarbil…. maalaipOlaada
vaarE vaa… iLam puuvE vaa
arE vaarE vaa… iLam puuvE vaa
karuppu kannam thottu ittukkoL neRRippottu
karuppu kannam thottu ittukkoL neRrippottu
maarbil… maalaipOlaada
vaarE vaa.. iLam puuvE vaa

miisai evvaNNam adhuvE unvaNNam vERillai
yaanai enRunnai sonnaal envaakku poyyillai
rappaapa.pa..pa..
miisai evvaNNam adhuvE unvaNNam vERillai
yaanai enRunnai sonnaal envaakku poyyillai
rappaappaa..pa..pa
kaNNan kuuda envamsam vaanil paaru en amsam
vaanil pOgum mEganggaL vaNNam enna paarunggaL
veLLai mEgam vaNNammaaRi vanthaal thaanE peyyummaari
vaarE vaa… iLam puuvE vaa
arE vaarE vaa… karumpuuvE vaa

kaNNE unpErai sonnaal nenjchenggum naadhanggaL
puuvin dhEsanggaL enggum ullaasa uunjchalgaL
raappaappaa..pa
kaNNE unpErai sonnaal nenjchenggum naadhanggaL
puuvin dhEsanggaL enggum ullaasa uunjchalgaL
raappa paa paa paa
raavil vaadum puukkaadu nEram paarththu niiruuRRu
madiyil sErththu thaalaattu dhaagam thiirkkum thEnuuttu
thOLil sErththu kaNNai muudu kaalai nEram aadai thEdu

arE vaarE vaa… karumpuuvE vaa
karuppu kannam thottaal kidaikkum neRRippottu
karuppu kannam thottaal kidaikkum neRRippottu
maarbil…. maalaipOlaada
vaarE vaa… iLam puuvE vaa

************************************************

அரே வாரே வா… கரும்பூவே வா
அரே வாரே வா… கரும்பூவே வா
கருப்பு கன்னம் தொட்டால் கிடைக்கும் நெற்றிப்பொட்டு
கருப்பு கன்னம் தொட்டால் கிடைக்கும் நெற்றிப்பொட்டு
மார்பில்…. மாலைபோலாட
வாரே வா… இளம் பூவே வா
அரே வாரே வா… இளம் பூவே வா
கருப்பு கன்னம் தொட்டு இட்டுக்கொள் நெற்றிப்பொட்டு
கருப்பு கன்னம் தொட்டு இட்டுக்கொள் நெற்ரிப்பொட்டு
மார்பில்… மாலைபோலாட
வாரே வா.. இளம் பூவே வா

மீசை எவ்வண்ணம் அதுவே உன்வண்ணம் வேறில்லை
யானை என்றுன்னை சொன்னால் என்வாக்கு பொய்யில்லை
ரப்பாப.ப..ப..
மீசை எவ்வண்ணம் அதுவே உன்வண்ணம் வேறில்லை
யானை என்றுன்னை சொன்னால் என்வாக்கு பொய்யில்லை
ரப்பாப்பா..ப..ப
கண்ணன் கூட என்வம்சம் வானில் பாரு என் அம்சம்
வானில் போகும் மேகங்கள் வண்ணம் என்ன பாருங்கள்
வெள்ளை மேகம் வண்ணம்மாறி வந்தால் தானே பெய்யும்மாரி
வாரே வா… இளம் பூவே வா
அரே வாரே வா… கரும்பூவே வா

கண்ணே உன்பேரை சொன்னால் நெஞ்செங்கும் நாதங்கள்
பூவின் தேசங்கள் எங்கும் உல்லாச ஊஞ்சல்கள்
ராப்பாப்பா..ப
கண்ணே உன்பேரை சொன்னால் நெஞ்செங்கும் நாதங்கள்
பூவின் தேசங்கள் எங்கும் உல்லாச ஊஞ்சல்கள்
ராப்ப பா பா பா
ராவில் வாடும் பூக்காடு நேரம் பார்த்து நீரூற்று
மடியில் சேர்த்து தாலாட்டு தாகம் தீர்க்கும் தேனூட்டு
தோளில் சேர்த்து கண்ணை மூடு காலை நேரம் ஆடை தேடு

அரே வாரே வா… கரும்பூவே வா
கருப்பு கன்னம் தொட்டால் கிடைக்கும் நெற்றிப்பொட்டு
கருப்பு கன்னம் தொட்டால் கிடைக்கும் நெற்றிப்பொட்டு
மார்பில்…. மாலைபோலாட
வாரே வா… இளம் பூவே வா

***************************************************

வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது


MOVIE : PUDHU KAVIDHAI
MUSIC : ILAYARAJA

aaa…aa…aa..aa..
aaa..aa..aa…aa..
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
-namadhu kadhai pudhukkavidhai
ilakkaNanggaL idhaRu illai
-naanunthan puumaalai .. O..O..
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE

ganggai veLLam paaymbOdhu karaigaL enna vEliyO
aaviyOdu sErntha jOdhi paadhai maaRa kuudumO
mananggaLin niRam paaththa kaadhal
muganggaLin niRam paarkkumO
-nii koNdu vaa kaadhal varam
puuththuuvumE panniir maram
suudaana kanavugaL thannOdu thaLLaada
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE

aa..aa..aa…
aa…aa..aa…
puuvil sErnthu vaazhntha vaasam kaaval thanai miiRumE
kaalam maaRum enRa bOdhum kaadhal nadhi uuRumE
varaiyaraigaLai maaRRumbOdhu
thalaimuRaigaLum maaRumE
enRum unthan nenjchOramE
anbE unthan sanjchaaramE
kaarkaala silirppugaL kaNNOram uNdaaga
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
-namadhu kadhai pudhukkavidhai
ilakkaNanggaL idhaRu illai
-naanunthan puumaalai .. O..O..
laalaa lalalala laalaa laalaala laa…

*******************************************************

ஆஅ…ஆ…ஆ..ஆ..
ஆஅ..ஆ..ஆ…ஆ..
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
நமது கதை புதுக்கவிதை
இலக்கணங்கள் இதறு இல்லை
நானுந்தன் பூமாலை .. ஓ..ஓ..
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே

கங்கை வெள்ளம் பாய்ம்போது கரைகள் என்ன வேலியோ
ஆவியோடு சேர்ந்த ஜோதி பாதை மாற கூடுமோ
மனங்களின் நிறம் பாத்த காதல்
முகங்களின் நிறம் பார்க்குமோ
நீ கொண்டு வா காதல் வரம்
பூத்தூவுமே பன்னீர் மரம்
சூடான கனவுகள் தன்னோடு தள்ளாட
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே

ஆ..ஆ..ஆ…
ஆ…ஆ..ஆ…
பூவில் சேர்ந்து வாழ்ந்த வாசம் காவல் தனை மீறுமே
காலம் மாறும் என்ற போதும் காதல் நதி ஊறுமே
வரையரைகளை மாற்றும்போது
தலைமுறைகளும் மாறுமே
என்றும் உந்தன் நெஞ்சோரமே
அன்பே உந்தன் சஞ்சாரமே
கார்கால சிலிர்ப்புகள் கண்ணோரம் உண்டாக
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
நமது கதை புதுக்கவிதை
இலக்கணங்கள் இதறு இல்லை
நானுந்தன் பூமாலை .. ஓ..ஓ..
லாலா லலலல லாலா லாலால லா…

**********************************************