ஹே! கோவா மாம்பழமே மல்கோவா மாம்பழமே


MOVIE : MAAMAN MAGAL
SINGER : CHANDRABABU JP

-hE gOvaa maambazhamE malgOvaa maambazhamE
machchi viittil kaachchirukkum malgOvaa maambazhamE
pachchai kiLi koththaatha malgOvaa maambazhamE

jillaa enggum kulla pOdum palE killaadi
unnai thEdi vanthEn thillaalanggadi singaara lEdi.
pattu pattunnu vettikittu etti etti ennai paaththukittu
pada kaNNaadiya thEchchikittu..? pottukittu
kuthichchi nii vaadi veLiyE kuthichchi nii vaadi
gOvaa maambazhamE malgOvaa maambazhamE..
kuthichchi nii vaadi veLiyE kuthichchi nii vaadi
aa…aa.aa.aa.aa.
minikku jadaiyum kulukku idaiyum silukku udaiyum
thaLukku nadaiyum ennai pudichchi mayakki pudichchi
unna ninaichchi kiRukku pudichchi pulambuREnE appO pudichchi
maanE thEnE kaNNE ponnE vA.

…………-hE ..gOvaa maambazhamE malgOvaa maambazhamE………….

1 2 3 4 …. 5 6 7 8 ..
-naNdu vanththu narikitta thaan sollikichchaam gud naittu
angge naaththiyum mathiniyumaa pOduRaaLE left rightu..
gOvaa maambazhamE…
-naNdu vanththu narikitta thaan sollikichchaam gud naittu.

gOvaa maambazhamE malgOvaa maambazhamE
machchi viittil kaachchirukkum malgOvaa maambazhamE
pachchai kiLi koththaatha malgOvaa maambazhamE

Tell-a-Friend

ஹே கோவா மாம்பழமே மல்கோவா மாம்பழமே
மச்சி வீட்டில் காச்சிருக்கும் மல்கோவா மாம்பழமே
பச்சை கிளி கொத்தாத மல்கோவா மாம்பழமே

ஜில்லா எங்கும் குல்ல போடும் பலே கில்லாடி
உன்னை தேடி வந்தேன் தில்லாலங்கடி சிஙார லேடி.
பட்டு பட்டுன்னு வெட்டிகிட்டு எட்டி எட்டி என்னை பாத்துகிட்டு
பட கண்ணாடிய தேச்சிகிட்டு..? பொட்டுகிட்டு
குதிச்சி நீ வாடி வெளியே குதிச்சி நீ வாடி
கோவா மாம்பழமே மல்கோவா மாம்பழமே..
குதிச்சி நீ வாடி வெளியே குதிச்சி நீ வாடி
ஆ…ஆ.ஆ.ஆ.ஆ.
மினிக்கு ஜடையும் குலுக்கு இடையும் சிலுக்கு உடையும்
தளுக்கு நடையும் என்னை புடிச்சி மயக்கி புடிச்சி
உன்ன நினைச்சி கிறுக்கு புடிச்சி புலம்புறேனே அப்போ புடிச்சி
மானே தேனே கண்ணே பொன்னே வா.

…………ஹே ..கோவா மாம்பழமே மல்கோவா மாம்பழமே………….

1 2 3 4 …. 5 6 7 8 ..
நண்டு வந்து நரிகிட்ட தான் சொல்லிகிச்சாம் குட் நைட்டு
அங்கெ நாத்தியும் மதினியுமா போடுறாளே லெfட் ரிக்க்டு..
கோவா மாம்பழமே…
நண்டு வந்து நரிகிட்ட தான் சொல்லிகிச்சாம் குட் நைட்டு.

கோவா மாம்பழமே மல்கோவா மாம்பழமே
மச்சி வீட்டில் காச்சிருக்கும் மல்கோவா மாம்பழமே
பச்சை கிளி கொத்தாத மல்கோவா மாம்பழமே