எனை என்ன செய்ய வேண்டும்


MOVIE : ENGAL ASAAN
MUSIC : SABESH-MURALI
SINGER : SAINDHAVI

enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE
enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE
azhagaana kaadu adhaRkuL niiyum Odu..
asaivu vEttaiyaadu…enai anumadhi Edhum kEkkaadhE..
analaana muudu adhaRku thiini pOdu..
adanggaadhE en kuudu..adhai imsai seydhu paarkkaadhE
enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE

enna yOsanai enthan vaasanai nii nugaraththaan
amirthamaagiREn madhuvumaagiREn nii parugaththaan
karainthupOgiREn urinthu pOgiREn nii rasikkaththaan
paNinthu niRkiREn kaninthu niRkkiREn nii rusikkaththaan
unakkaagaththaanE peNNaay aanEn naanE…
thaNdikkaadhE viiNE peN paavam mattum kuudaathE
unai vittu naanum eppadi vaazha thONum
eppavum niiyE vENum en kaadhalai sOdhanai seyyaadhE
enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE

kaadhal uLLadhaa kaamam uLLadhaa en imsaikkuL
marunthu koduththida mayakkam thiirththida vaa aadaikkuL
ennai thiRanthu thaan uLLE vanthidu Or iravukkuL
uyirai urukkalaam ushNam perukkalaam nam uRavukkuL
unakkaana raaNi unnai sumakkum thONi..
ennai thEdi vaa nii..innum thaamadham Enadaa meynjaani
iLamaikku thiini enakku nii thaan vaa nii
siikkiram seythidu bONi…
-naan unakkena piRantha kalaivaaNi..
enai enna seyya vENdum enRu niiyE thiirmaani..
enthan dhEgaththukkuL aayvu seyya vaada vinjnjaani
iLamai paalaagudhE… iravum cool aagudhE
azhagaana kaadu adhaRkuL niiyum Odu..
asaivu vEttaiyaadu…enai anumadhi Edhum kEkkaadhE..
analaana muudu adhaRku thiini pOdu..
adanggaadhE en kuudu..adhai imsai seydhu paarkkaadhE

*************************************************************

படம் : எங்கள் ஆசான்
இசை : சபேஷ்-முரளி
பாடகி : சைந்தவி

எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cool ஆகுதே
எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cஓல் ஆகுதே
அழகான காடு அதற்குள் நீயும் ஓடு..
அசைவு வேட்டையாடு…எனை அனுமதி ஏதும் கேக்காதே..
அனலான மூடு அதற்கு தீனி போடு..
அடங்காதே என் கூடு..அதை இம்சை செய்து பார்க்காதே
எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cool ஆகுதே

என்ன யோசனை எந்தன் வாசனை நீ நுகரத்தான்
அமிர்தமாகிறேன் மதுவுமாகிறேன் நீ பருகத்தான்
கரைந்துபோகிறேன் உரிந்து போகிறேன் நீ ரசிக்கத்தான்
பணிந்து நிற்கிறேன் கனிந்து நிற்க்கிறேன் நீ ருசிக்கத்தான்
உனக்காகத்தானே பெண்ணாய் ஆனேன் நானே…
தண்டிக்காதே வீணே பெண் பாவம் மட்டும் கூடாதே
உனை விட்டு நானும் எப்படி வாழ தோணும்
எப்பவும் நீயே வேணும் என் காதலை சோதனை செய்யாதே
எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cool ஆகுதே

காதல் உள்ளதா காமம் உள்ளதா என் இம்சைக்குள்
மருந்து கொடுத்திட மயக்கம் தீர்த்திட வா ஆடைக்குள்
என்னை திறந்து தான் உள்ளே வந்திடு ஓர் இரவுக்குள்
உயிரை உருக்கலாம் உஷ்ணம் பெருக்கலாம் நம் உறவுக்குள்
உனக்கான ராணி உன்னை சுமக்கும் தோணி..
என்னை தேடி வா நீ..இன்னும் தாமதம் ஏனடா மெய்ஞானி
இளமைக்கு தீனி எனக்கு நீ தான் வா நீ
சீக்கிரம் செய்திடு போணி…
நான் உனக்கென பிறந்த கலைவாணி..
எனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே தீர்மானி..
எந்தன் தேகத்துக்குள் ஆய்வு செய்ய வாட விஞ்ஞானி
இளமை பாலாகுதே… இரவும் cஓல் ஆகுதே
அழகான காடு அதற்குள் நீயும் ஓடு..
அசைவு வேட்டையாடு…எனை அனுமதி ஏதும் கேக்காதே..
அனலான மூடு அதற்கு தீனி போடு..
அடங்காதே என் கூடு..அதை இம்சை செய்து பார்க்காதே

*************************************************************