வெண்ணிலா நேரத்திலே வேணுகானம்


MOVIE : AVASARA KALYANAM
SINGER : P SUSHEELA
LYRICS : KANNADAASAN

veNNilaa nEraththilE vENukaanam
mEl maadi muRRaththilE niiyum naanum
veNNilaa nEraththilE vENukaanam
mEl maadi muRRaththilE niiyum naanum
kaNNaa…….. kaNNaa………
veNNilaa nEraththilE vENukaanam
mEl maadi muRRaththilE niiyum naanum

ponni pirikkum thanjcha naattil
kaaNa pOgavENdum suurakkOttai
ponni pirikkum thanjcha naattil
kaaNa pOgavENdum suurakkOttai
antha suurakkOttai sinna raajaa
unggaL thOLgaLilE intha vaNNa raaNi
kaNNaa…

veNNilaa nEraththilE vENukaanam
mEl maadi muRRaththilE niiyum naanum

kattilil paadalaam kaigaLil aadalaam
kattilil paadalaam kaigaLil aadalaam
thottu viLaiyaadinaal thottil varai pOgalaam
thottu viLaiyaadinaal thottil varai pOgalaam
thodanggattum gOgula liilaigaLellaam
pinbu thodarattum kaNNanin sEvaigaLellaam
kaNNanin sEvaigaLellaam…….

veNNilaa nEraththilE vENukaanam
mEl maadi muRRaththilE niiyum naanum
veNNilaa nEraththilE vENukaanam
mEl maadi muRRaththilE niiyum naanum

வெண்ணிலா நேரத்திலே வேணுகானம்
மேல் மாடி முற்றத்திலே நீயும் நானும்
வெண்ணிலா நேரத்திலே வேணுகானம்
மேல் மாடி முற்றத்திலே நீயும் நானும்
கண்ணா…….. கண்ணா………
வெண்ணிலா நேரத்திலே வேணுகானம்
மேல் மாடி முற்றத்திலே நீயும் நானும்

பொன்னி பிரிக்கும் தஞ்ச நாட்டில்
காண போகவேண்டும் சூரக்கோட்டை
பொன்னி பிரிக்கும் தஞ்ச நாட்டில்
காண போகவேண்டும் சூரக்கோட்டை
அந்த சூரக்கோட்டை சின்ன ராஜா
உங்கள் தோள்களிலே இந்த வண்ண ராணி
கண்ணா…

வெண்ணிலா நேரத்திலே வேணுகானம்
மேல் மாடி முற்றத்திலே நீயும் நானும்

கட்டிலில் பாடலாம் கைகளில் ஆடலாம்
கட்டிலில் பாடலாம் கைகளில் ஆடலாம்
தொட்டு விளையாடினால் தொட்டில் வரை போகலாம்
தொட்டு விளையாடினால் தொட்டில் வரை போகலாம்
தொடங்கட்டும் கோகுல லீலைகளெல்லாம்
பின்பு தொடரட்டும் கண்ணனின் சேவைகளெல்லாம்
கண்ணனின் சேவைகளெல்லாம்…….

வெண்ணிலா நேரத்திலே வேணுகானம்
மேல் மாடி முற்றத்திலே நீயும் நானும்
வெண்ணிலா நேரத்திலே வேணுகானம்
மேல் மாடி முற்றத்திலே நீயும் நானும்