தென்றல் உறங்கிய போதும்


MOVIE : PETRA MAGANAI VITRA ANNAI ??
MUSIC : MSV
SINGER : AM RAJA & P SUSHEELA

thenRal uRanggiya bOdhum thinggaL uRanggiya bOdhum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
thenRal uRanggiya bOdhum thinggaL uRanggiya bOdhum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
onRu kalanthidum nenjcham uRavai naadi kenjchum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

-niila iravilE thOnRum nilavaip pOlavE.. nilavaippOlavE
vaalai kumariyE niiyum vantha bOdhilE .. vanthabOdhilE
-nEsamaaga pEsidaamal paasam vaLarumaa
aasai thiira konjchidaamal inbam malarumaa
-nEsamaaga pEsidaamal paasam vaLarumaa
aasai thiira konjchidaamal inbam malarumaa
anbai ninainthE aadum amudha nilaiyai naadum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

aa…aa….aa…aa…….
idhaya vaanilE inba thanam? kOdiyE … thanam kOdiyE
udhayamaagiyE uunjchal aadum bOdhilE … aadum bOdhilE
vaanampaadi jOdi naamum paada mayanggumaa
vaasappuuvum thEnum pOla vaazha pazhagumaa
vaanampaadi jOdi naamum paada mayanggumaa
vaasappuuvum thEnum pOla vaazha pazhagumaa
anbai ninainthE aadum amudha nilaiyai naadum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
onRu kalanthidum nenjcham uRavai naadi kenjchum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

*******************************************************

தென்றல் உறங்கிய போதும் திங்கள் உறங்கிய போதும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
தென்றல் உறங்கிய போதும் திங்கள் உறங்கிய போதும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவை நாடி கெஞ்சும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா

நீல இரவிலே தோன்றும் நிலவைப் போலவே.. நிலவைப்போலவே
வாலை குமரியே நீயும் வந்த போதிலே .. வந்தபோதிலே
நேசமாக பேசிடாமல் பாசம் வளருமா
ஆசை தீர கொஞ்சிடாமல் இன்பம் மலருமா
நேசமாக பேசிடாமல் பாசம் வளருமா
ஆசை தீர கொஞ்சிடாமல் இன்பம் மலருமா
அன்பை நினைந்தே ஆடும் அமுத நிலையை நாடும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா

ஆ…ஆ….ஆ…ஆ…….
இதய வானிலே இன்ப தனம்? கோடியே … தனம் கோடியே
உதயமாகியே ஊஞ்சல் ஆடும் போதிலே … ஆடும் போதிலே
வானம்பாடி ஜோடி நாமும் பாட மயங்குமா
வாசப்பூவும் தேனும் போல வாழ பழகுமா
வானம்பாடி ஜோடி நாமும் பாட மயங்குமா
வாசப்பூவும் தேனும் போல வாழ பழகுமா
அன்பை நினைந்தே ஆடும் அமுத நிலையை நாடும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவை நாடி கெஞ்சும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
******************************************************