நலந்தானா நலந்தானா உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா


MOVIE : THILLANA MOGANAMBAL
MUSIC : KVM
SINGER : P SUSHEELA

-nalanthaanaa nalanthaanaa udalum uLLamum nalanthaanaa
udalum uLLamum nalanthaanaa
-nalanthaanaa nalanthaanaa udalum uLLamum nalanthaanaa
udalum uLLamum nalanthaanaa
-nalanthaanaa nalanthaanaa udalum uLLamum nalanthaanaa
udalum uLLamum nalanthaanaa

-nalampeRavENdum niiyenRu
-naaLum ennenjchil ninaivuNdu
ilaimaRai kaay pOl poruL koNdu
evarum aRiyaamal sol inRu
-nalanthaanaa nalanthaanaa
udalum uLLamum nalanthaanaa

kaNpattathaal unthan mEniyilE
puNpattathO adhai naanaRiyEn
en-kaNpattathaa unthan mEniyilE
puNpattathO adhai naanaRiyEn
puNpatta sEdhiyai kEttavudan
intha peN patta paattai yaaraRivaar
-nalanthaanaa….
udalum uLLamum nalanthaanaa
-nadanthathellaam maRanthiruppOm
-nadappathaiyE ninaiththiruppOm
?… poruththiruppOm
kaalam maaRum santhippOm…

********************************************************

நலந்தானா நலந்தானா உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா
உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா
நலந்தானா நலந்தானா உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா
உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா
நலந்தானா நலந்தானா உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா
உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா

நலம்பெறவேண்டும் நீயென்று
நாளும் என்னெஞ்சில் நினைவுண்டு
இலைமறை காய் போல் பொருள் கொண்டு
எவரும் அறியாமல் சொல் இன்று
நலந்தானா நலந்தானா
உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா

கண்பட்டதால் உந்தன் மேனியிலே
புண்பட்டதோ அதை நானறியேன்
எந்கண்பட்டதா உந்தன் மேனியிலே
புண்பட்டதோ அதை நானறியேன்
புண்பட்ட சேதியை கேட்டவுடன்
இந்த பெண் பட்ட பாட்டை யாரறிவார்
நலந்தானா….
உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா
நடந்ததெல்லாம் மறந்திருப்போம்
நடப்பதையே நினைத்திருப்போம்
?… பொருத்திருப்போம்
காலம் மாறும் சந்திப்போம்…