கொத்தால் சாவடி லேடி


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGER : SABESAN.

koththaal saavadi Lady nee kOyambEdu vaadi (2)
sinna sinna Beans vENumaa
muukku pOla nuukkuL vENumaa
Bangalore kaththiri vENumaa
Dindugul thiraatchai vENumaa
nii pachcha moLagaa kadikkumbOdhu kaNNu reNdum kalangguthadi
koththaal saavadi Lady nee kOyambEdu vaadi (2)

pattinampaakkam Route la Forty Five bus la
parimaLaavai purusan kuuda paaththEndaa
chungudi sElai madippula koththu saavi iduppula
UrmiLaavai urasi konjam paaththEn daa
vaadi ekkaa thalukkaa minukkaa nadakkuRa
pOdi ekkaa silukkaa malukkaa odiyuRa
vaadi ekkaa thalukkaa minukkaa nadakkuRa
pOdi ekkaa silukkaa malukkaa odiyuRa
kaajaa biidi kariim biidi kavuNdam piidunggOv
adha valichchi paarththa pasanggaLellaam romba kEdinggOv
kaajaa biidi kariim biidi kavuNdam piidunggOv
adha valichchi paarththa pasanggaLellaam romba kEdinggOv

city la paaththEn night la single tea kadaiyila
chandrikaava silumisamaa paaththENdaa
Beach il vachchi pEsippOm pinnaalE thaanE yOsippOm
vazhakkamaaga nadakkuthu intha kaadhal thaan
jOdi pOttu Ayisaa nice aa nadakkuRaa
? purusan ninaichchaa nazhuvuRaa
jOdi pOttu Ayisaa nice aa nadakkuRaa
? purusan ninaichchaa nazhuvuRaa
jaam bazzaar burma bazzaar sirippa paarungOv
ava loves kaattum pasanggaLellaam ippo gaalinggOv
jaam bazzaar burma bazzaar sirippa paarungOv
ava loves kaattum pasanggaLellaam ippo gaalinggOv

SocialTwist Tell-a-Friend

ஈஸ்வரா வானும் மண்ணும்


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGER : UDIT NARAYAN

iswaraa vaanum mannum Handshake pannuthu unnaal iswaraa(2)
iswaraa neerum neruppum Friendship aanadhu unnaal iswaraa
mayilaiyilE kabaaleeswaraa kayilaiyilE parameswaraa (2)
pudhiya mEganggaL mazhaiyaay pozhindhana iswaraa
mullin nuigaLum malargaLaip pooththana iswaraa
jolly dhaan sagOdharaa saNdai ledhuraa
iswaraa vaanum mannum Handshake pannuthu unnaal iswaraa
iswaraa neerum neruppum Friendship aanadhu unnaal iswaraa

kiLiyin siRagu kadan kEtkalaam …. LoveilE
Clinton viittil peN kEtkalaam………..LoveilE
-niila vaanaththai thuvaikkalaam…..LoveilE
-nilavai buumikkuL izhukkalaam……LoveilE
kOttai thEvai illai aanaalum kuuttaNi vaiththiruppOm
Central kavizhnthaalum appOdhum snEgam vaLarththiruppOm
jOlly thaan sagOdharaa saNdai lEdhuraa

kaadhal sanggam onRu amaikkalaam…….LovilE
kaaman radhiyai Member aakkalaam …….LovilE
priyamaana peNNai rasikkalaam…………..LovilE
puththagam paadam konjcham muudalaam…LovilE
Modern ulagaththilE ellaamE maaRippOgattumE
-natpin kaRpu mattum ennaaLum maaRaathirukkattumE
jolly thaan sagOdharaa saNdai lEdhuraaa

iswaraa neerum neruppum Friendship aanadhu unnaal iswaraa
mayilaiyilE kabaaleeswaraa kayilaiyilE parameswaraa (2)
pudhiya mEganggaL mazhaiyaay pozhindhana iswaraa
mullin nuigaLum malargaLaip pooththana iswaraa
jolly dhaan sagOdharaa saNdai ledhuraa

SocialTwist Tell-a-Friend

கனவே கலையாதே காதல் கனவே கலையாதே


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGER : UNNI KRISHNAN.

kanavE kalaiyaadhE kaadhal kanavE kalaiyaadhE
kaiyEnthiyE naan kEtpadhu Or yaasagam
kaNjaadaiyil nii pEsidum Or vaasagam
maragatha vaarththai solvaayaa
maunaththinaalE kolvaayaa
chinna thiruvaay malarvaayaa
kaiyEnthiyE naan kEtpadhu Or yaasagam
kaNjaadaiyil nii pEsidum Or vaasagam
kanavE kalaiyaadhE kaadhal kanavE kalaiyaadhE

-nii maunam kaakkum bOdhum
un saarbil enthan pErai
un thOttappuukkaL sollum illaiyaa
oru thinggaL thattum bOdhum
kadum puyalE muttum bOdhum
ada puukkaL poygaL solvathillaiyaa
un idhazhaik kEttaal, adhu poygaL sollum
un idhayam kEttaal athu meygaL sollum
mm.. idhayaththai kEtkka nEramillai
idhuvarai idhayaththil yaarumillai
kaNdum kidaiththaal tharuvaayaa

……..kaiyEnthiyE naan kEtpathu…………

uNmai kaadhal uNdu adhai uLLE vaiththuk koNdu
oru manmadha sabaiyil saabam vaanggaathE
melliya mazhaiyin thuLigaL oru mEgaththukkuL uNdu
adhuthaanE poyyum pozhiya paakkaathE
-nii mazhaiyin mugilaa illai idi tharum mugilaa
en ?vEdhanippaayaa illai vilagiduvaayaa
aavaNi maadham kazhiyattumE
kaarththigai vanthaal mazhai varumE
innum sila naaL poRu manamE

………kaiyEnthiyE naan kEtpathu………………

கனவே கலையாதே காதல் கனவே கலையாதே
கையேந்தியே நான் கேட்பது ஓர் யாசகம்
கண்ஜாடையில் நீ பேசிடும் ஓர் வாசகம்
மரகத வார்த்தை சொல்வாயா
மௌனத்தினாலே கொல்வாயா
சின்ன திருவாய் மலர்வாயா
கையேந்தியே நான் கேட்பது ஓர் யாசகம்
கண்ஜாடையில் நீ பேசிடும் ஓர் வாசகம்
கனவே கலையாதே காதல் கனவே கலையாதே

நீ மௌனம் காக்கும் போதும்
உன் சார்பில் எந்தன் பேரை
உன் தோட்டப்பூக்கள் சொல்லும் இல்லையா
ஒரு திங்கள் தட்டும் போதும்
கடும் புயலே முட்டும் போதும்
அட பூக்கள் பொய்கள் சொல்வதில்லையா
உன் இதழைக் கேட்டால், அது பொய்கள் சொல்லும்
உன் இதயம் கேட்டால் அது மெய்கள் சொல்லும்
ம்ம்.. இதயத்தை கேட்க்க நேரமில்லை
இதுவரை இதயத்தில் யாருமில்லை
கண்டும் கிடைத்தால் தருவாயா

……..கையேந்தியே நான் கேட்பது…………

உண்மை காதல் உண்டு அதை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு
ஒரு மன்மத சபையில் சாபம் வாங்காதே
மெல்லிய மழையின் துளிகள் ஒரு மேகத்துக்குள் உண்டு
அதுதானே பொய்யும் பொழிய பாக்காதே
நீ மழையின் முகிலா இல்லை இடி தரும் முகிலா
என் ?வேதனிப்பாயா இல்லை விலகிடுவாயா
ஆவணி மாதம் கழியட்டுமே
கார்த்திகை வந்தால் மழை வருமே
இன்னும் சில நாள் பொறு மனமே

………கையேந்தியே நான் கேட்பது………………

சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGERS : HARIHARAN, ANURADHA SRIRAM & MAHANADHI SOBANA

chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE
paalsuRRum natchathiram paarththaayaa
thEn mottum mullai mottum paarththaayaa
kaLavaadum minnal onRai paarththaayaa
kaNkottum paRavai onRai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaadhil vizhuven nii sollu
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

-nilaa nilaa kaadhal nilaa
avaL vaazhvathu uLLuurilaa
ulaa ulaa vaa veNNilaa
kaNvaazhvathu kaNNiirilaa
paadhai koNda maNNE avaLin paadha suvadu paarththaayaa
thOgai koNda mayilE avaLin thuppattaavai paarththaayaa
uunjchalaadum mugilE avaLin uchchanthalaiyai paarththaayaa
OduginRa nadhiyE avaLin uLLanggaalai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
unkaalil vizhuvEn nii sollu
sinna sinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

enggE enggE viNmiin enggE
pagal vaanilE naan thEdinEn
anggE inggE kaaNOm enRu
adi vaanilE naanERinEn
kuudu thEdum kiLiyE avaLin viidu enggE paarththaayaa
uLLaadum kaaRRE avaLin uLLum senRu paarththaayaa
thuuRal pOdum avaLin mugilE uyirai thottup pOnavaL paarththaayaa
panjchu pOla nenjchai thiiyil vittup pOnavaL paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaalil vizhuvEn nii sollu
chinna chinna kiLiyE
panjchavarNa kiLiyE
paalsuRRum natchathiram paarththaayaa
thEn mottum mullai mottum paarththaayaa
kaLavaadum minnal onRai paarththaayaa
kaNkottum paRavai onRai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaadhil vizhuven nii sollu
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே
பால்சுற்றும் நட்சதிரம் பார்த்தாயா
தேன் மொட்டும் முல்லை மொட்டும் பார்த்தாயா
களவாடும் மின்னல் ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்கொட்டும் பறவை ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காதில் விழுவென் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

நிலா நிலா காதல் நிலா
அவள் வாழ்வது உள்ளூரிலா
உலா உலா வா வெண்ணிலா
கண்வாழ்வது கண்ணீரிலா
பாதை கொண்ட மண்ணே அவளின் பாத சுவடு பார்த்தாயா
தோகை கொண்ட மயிலே அவளின் துப்பட்டாவை பார்த்தாயா
ஊஞ்சலாடும் முகிலே அவளின் உச்சந்தலையை பார்த்தாயா
ஓடுகின்ற நதியே அவளின் உள்ளங்காலை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன்காலில் விழுவேன் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

எங்கே எங்கே விண்மீன் எங்கே
பகல் வானிலே நான் தேடினேன்
அங்கே இங்கே காணோம் என்று
அடி வானிலே நானேறினேன்
கூடு தேடும் கிளியே அவளின் வீடு எங்கே பார்த்தாயா
உள்ளாடும் காற்றே அவளின் உள்ளும் சென்று பார்த்தாயா
தூறல் போடும் அவளின் முகிலே உயிரை தொட்டுப் போனவள் பார்த்தாயா
பஞ்சு போல நெஞ்சை தீயில் விட்டுப் போனவள் பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காலில் விழுவேன் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே
பஞ்சவர்ண கிளியே
பால்சுற்றும் நட்சதிரம் பார்த்தாயா
தேன் மொட்டும் முல்லை மொட்டும் பார்த்தாயா
களவாடும் மின்னல் ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்கொட்டும் பறவை ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காதில் விழுவென் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

தந்தாள் ஓ தந்தாள்


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAAL
MUSIC : DEVA
SINGER : HARINI

chandhaa O chandhaa.. (?thanthaaL O thanthaaL)
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
uLLukkuL kaadhal kodi vaLarththaaL
mottukkaL muththak kaNdu thudiththaaL
mottukku muudiyittu maRaiththaaL
inimElum thirai pOda vazhiyillaiyE
un kaadhal pizhai illaiyE
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

aaNin inam adhu kiLai maathiri
peNNin inam adhu vEr maathiri
kiLai pEsinaal adhai uur kEtkumE
vEr pEsinaal adhai yaar kEtpadhu
inRu thaanE vetkkath thirai kizhiththEn
ennai naanE uththam seythu jeyiththEn
vidhai thaaNdi vantha ilaigaL
vidhaikkuL miiNdum pOgaathu
suRRam miiRi vantha maadhu
?…vERaaru
un kaNvizhikkuL kudiyirunthaal
kaaRRum veyilum thaakkaathu

thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

oru puuvilum maNam paarkkaathavaL
un vErvaiyil puthu maNam paarkkiREn
kuyil paadalil manam kasiyaadhavaL
rayilOsaiyil inRu isai kEtkiREn
ellaam intha kaadhal seytha maayam
ennaip pOla veNNilavum thEyum.
paavai unnai kEtka ninaiththa
parisu onRu aRivaayaa
unakkuL senRa kaaRRu miiNdum
enakku mattum tharuvaayaa
en idhayamennum paaththiraththil
-niiyE niRainthu vazhivaayaa

chandhaa O chandhaa.. (?thanthaaL O thanthaaL)
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
uLLukkuL kaadhal kodi vaLarththaaL
mottukkaL muththak kaNdu thudiththaaL
mottukku muudiyittu maRaiththaaL
inimElum thirai pOda vazhiyillaiyE
un kaadhal pizhai illaiyE
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

சந்தா ஓ சந்தா.. (?தந்தாள் ஓ தந்தாள்)
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
உள்ளுக்குள் காதல் கொடி வளர்த்தாள்
மொட்டுக்கள் முத்தக் கண்டு துடித்தாள்
மொட்டுக்கு மூடியிட்டு மறைத்தாள்
இனிமேலும் திரை போட வழியில்லையே
உன் காதல் பிழை இல்லையே
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்

ஆணின் இனம் அது கிளை மாதிரி
பெண்ணின் இனம் அது வேர் மாதிரி
கிளை பேசினால் அதை ஊர் கேட்குமே
வேர் பேசினால் அதை யார் கேட்பது
இன்று தானே வெட்க்கத் திரை கிழித்தேன்
என்னை நானே உத்தம் செய்து ஜெயித்தேன்
விதை தாண்டி வந்த இலைகள்
விதைக்குள் மீண்டும் போகாது
சுற்றம் மீறி வந்த மாது
?…வேறாரு
உன் கண்விழிக்குள் குடியிருந்தால்
காற்றும் வெயிலும் தாக்காது

தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்

ஒரு பூவிலும் மணம் பார்க்காதவள்
உன் வேர்வையில் புது மணம் பார்க்கிறேன்
குயில் பாடலில் மனம் கசியாதவள்
ரயிலோசையில் இன்று இசை கேட்கிறேன்
எல்லாம் இந்த காதல் செய்த மாயம்
என்னைப் போல வெண்ணிலவும் தேயும்.
பாவை உன்னை கேட்க நினைத்த
பரிசு ஒன்று அறிவாயா
உனக்குள் சென்ற காற்று மீண்டும்
எனக்கு மட்டும் தருவாயா
என் இதயமென்னும் பாத்திரத்தில்
நீயே நிறைந்து வழிவாயா

சந்தா ஓ சந்தா .. (?தந்தாள் ஓ தந்தாள்)
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
உள்ளுக்குள் காதல் கொடி வளர்த்தாள்
மொட்டுக்கள் முத்தக் கண்டு துடித்தாள்
மொட்டுக்கு மூடியிட்டு மறைத்தாள்
இனிமேலும் திரை போட வழியில்லையே
உன் காதல் பிழை இல்லையே
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்