மாயா காதல் மாயா


MOVIE : KADHALE EN KADHALE
MUSIC : PRAYOG
SINGER : BHAVADHARANI

maayaa kaadhal maayaa
maiyal koNdEn maayaa
miiraa mayanggiya maayaa
mm..mm..mm….
-niiraay maaRiya thiiyaay
mm..mm..mm…….
unnaal en vayadhu oru puuchchedi muLaikkuthadaa
uyirai kayiRaakki kaadhal uunjchal aaduthadaa
maayaa …. maayaa…. maayaa…
manadhil enggum niiyaa…
mm..mm..mm…mm…mm…

maayaa kaadhal maayaa
maattikkoNdEn maayaa…
thaayaay thOnRum thOzhaa…
aanEn thalai kiizhaa…
saRRE unai paarththaal
en kanavugaL eriyudhadaa..
sarugai pOl thaanE en iravugaL udhirudhadaa
maayaa…maayaa…maayaa..
maayam seyyum… maayaa
mm…mmm…mm..mm..
mm..mmm..mm…….

***************************************************

மாயா காதல் மாயா
மையல் கொண்டேன் மாயா
மீரா மயங்கிய மாயா
ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்….
நீராய் மாறிய தீயாய்
ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்…….
உன்னால் என் வயது ஒரு பூச்செடி முளைக்குதடா
உயிரை கயிறாக்கி காதல் ஊஞ்சல் ஆடுதடா
மாயா …. மாயா…. மாயா…
மனதில் எங்கும் நீயா…
ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்…ம்ம்…ம்ம்…

மாயா காதல் மாயா
மாட்டிக்கொண்டேன் மாயா…
தாயாய் தோன்றும் தோழா…
ஆனேன் தலை கீழா…
சற்றே உனை பார்த்தால்
என் கனவுகள் எரியுதடா..
சருகை போல் தானே என் இரவுகள் உதிருதடா
மாயா…மாயா…மாயா..
மாயம் செய்யும்… மாயா
ம்ம்…ம்ம்ம்…ம்ம்..ம்ம்..
ம்ம்..ம்ம்ம்..ம்ம்…….

*******************************************************