மண்ணுக்கு மரம் பாரமா


MOVIE : THAI PIRANTHAL VAZHI PIRAKKUM
MUSIC : KVM
SINGER : RAJESWARI MS

maNNukku maram baaramaa maraththukku ilai baaramaa
kodikku kaay baaramaa – peRReduththa
kuzhanthai thaaykku baaramaa
maNNukku maram baaramaa maraththukku ilai baaramaa
kodikku kaay baaramaa – peRReduththa
kuzhanthai thaaykku baaramaa

vaadiyE naaLellaam varunthi varunthi thavamirunthu
vaadiyE naaLellaam varunthi varunthi thavamirunthu
thEdiya naaL thannil selvamaay vanthavaLE
thEdiya naaL thannil selvamaay vanthavaLE
maladi maladi enRu vaiyagaththaar Esaamal
maladi maladi enRu vaiyagaththaar Esaamal
thaayenRa perumaithanai manam kuLira thanthavaLE
thaayenRa perumaithanai manam kuLira thanthavaLE
kodikku kaay baaramaa – peRReduththa
kuzhanthai thaaykku baaramaa

maNNukku maram baaramaa maraththukku ilai baaramaa
kodikku kaay baaramaa – peRReduththa
kuzhanthai thaaykku baaramaa

azhuthaal arumbuthirum annaanthaal ponnuthirum
azhuthaal arumbuthirum annaanthaal ponnuthirum
siriththaal muththuthirum vaay thiRanthaal thEnuthirum
siriththaal muththuthirum vaay thiRanthaal thEnuthirum
piLLaiyai peRRu vittaal pOdhumaa
pENi vaLarkka vENdum theriyumaa
piLLaiyai peRRu vittaal pOdhumaa
pENi vaLarkka vENdum theriyumaa
allalai kaNdu manasu anjchumaa
kuzhanthai azhuvathai kEttu manasu vinjchumaa
allalai kaNdu manasu anjchumaa
kuzhanthai azhuvathai kEttu manasu vinjchumaa

maNNukku maram baaramaa maraththukku ilai baaramaa
kodikku kaay baaramaa – peRReduththa
kuzhanthai thaaykku baaramaa

*********************************************************

மண்ணுக்கு மரம் பாரமா மரத்துக்கு இலை பாரமா
கொடிக்கு காய் பாரமா – பெற்றெடுத்த
குழந்தை தாய்க்கு பாரமா
மண்ணுக்கு மரம் பாரமா மரத்துக்கு இலை பாரமா
கொடிக்கு காய் பாரமா – பெற்றெடுத்த
குழந்தை தாய்க்கு பாரமா

வாடியே நாளெல்லாம் வருந்தி வருந்தி தவமிருந்து
வாடியே நாளெல்லாம் வருந்தி வருந்தி தவமிருந்து
தேடிய நாள் தன்னில் செல்வமாய் வந்தவளே
தேடிய நாள் தன்னில் செல்வமாய் வந்தவளே
மலடி மலடி என்று வையகத்தார் ஏசாமல்
மலடி மலடி என்று வையகத்தார் ஏசாமல்
தாயென்ற பெருமைதனை மனம் குளிர தந்தவளே
தாயென்ற பெருமைதனை மனம் குளிர தந்தவளே
கொடிக்கு காய் பாரமா – பெற்றெடுத்த
குழந்தை தாய்க்கு பாரமா

மண்ணுக்கு மரம் பாரமா மரத்துக்கு இலை பாரமா
கொடிக்கு காய் பாரமா – பெற்றெடுத்த
குழந்தை தாய்க்கு பாரமா

அழுதால் அரும்புதிரும் அன்னாந்தால் பொன்னுதிரும்
அழுதால் அரும்புதிரும் அன்னாந்தால் பொன்னுதிரும்
சிரித்தால் முத்துதிரும் வாய் திறந்தால் தேனுதிரும்
சிரித்தால் முத்துதிரும் வாய் திறந்தால் தேனுதிரும்
பிள்ளையை பெற்று விட்டால் போதுமா
பேணி வளர்க்க வேண்டும் தெரியுமா
பிள்ளையை பெற்று விட்டால் போதுமா
பேணி வளர்க்க வேண்டும் தெரியுமா
அல்லலை கண்டு மனசு அஞ்சுமா
குழந்தை அழுவதை கேட்டு மனசு விஞ்சுமா
அல்லலை கண்டு மனசு அஞ்சுமா
குழந்தை அழுவதை கேட்டு மனசு விஞ்சுமா

மண்ணுக்கு மரம் பாரமா மரத்துக்கு இலை பாரமா
கொடிக்கு காய் பாரமா – பெற்றெடுத்த
குழந்தை தாய்க்கு பாரமா