மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை


MOVIE : NEE NAAN NILA
MUSIC : DHEENA
SINGER : SUNITHA SARADHY.

madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS……kallaaS…
thimir pudichcha thimir pudichcha karuppu kudhirai
thidiir thidiirnnu thidiir thidiirnnu mirattum miraLa
..kalaaS……kallaaS…
kaadhal pOrvai pOrththiyE kaama paarvai Enadaa..
sattena vanthu sarasam paNNu sagalamum paarppOmdaa..
maNNu thinna pOguthu manasO dhinamum vEgudhu..
parunthu oNNu virunthu vachchaa paRanthu vaayENdaa..
..kallaaS……kallaaS…
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS…-hEyy……..kallaaS…

miisai kuththi kizhiyadaa..
michchaminRi rusiyadaa..
kidaikkumbOdhu kidaichchathellaam kadichchi thinnENdaa…
-niiyaa naanaa paarkkalaam..
-naadi narambum vErkkalaam..
kiRanggi vanthaa .. iRanggi vanthu
-noRungga vaiyENdaa..
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS……kallaaS…
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS……kallaaS…

kaiyum kaiyum pinniyE rEgai ellaam azhiyaNum
kadainjcha kattil iNainjchadhaalE udainjchi pOgattum..
paavam paNNi saagalaam.. paSbamaagi pOgalaam
aranggamellaam namakku inba suranggamaagattum..
..kalaaS……kallaaS…
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS……kallaaS…
thimir pudichcha thimir pudichcha karuppu kudhirai
thidiir thidiirnnu thidiir thidiirnnu mirattum miraLa
..kalaaS……kallaaS…
kaadhal pOrvai pOrththiyE kaama paarvai Enadaa..
sattena vanthu sarasam paNNu sagalamum paarppOmdaa..
maNNu thinna pOguthu manasO dhinamum vEgudhu..
parunthu oNNu virunthu vachchaa paRanthu vaayENdaa..
..kallaaS…-hEy…..kallaaS…
madham pudichcha madham pudichcha arabu kudhirai
madha madhannu madha madhannu kudhikkum adhira
..kalaaS…-hEyy….-hEy….kallaaS…
******************************************************

மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
திமிர் புடிச்ச திமிர் புடிச்ச கருப்பு குதிரை
திடீர் திடீர்ன்னு திடீர் திடீர்ன்னு மிரட்டும் மிரள
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
காதல் போர்வை போர்த்தியே காம பார்வை ஏனடா..
சட்டென வந்து சரசம் பண்ணு சகலமும் பார்ப்போம்டா..
மண்ணு தின்ன போகுது மனசோ தினமும் வேகுது..
பருந்து ஒண்ணு விருந்து வச்சா பறந்து வாயேண்டா..
..கல்லாஸ்……கல்லாஸ்…
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்…ஹேய்ய்……..கல்லாஸ்…

மீசை குத்தி கிழியடா..
மிச்சமின்றி ருசியடா..
கிடைக்கும்போது கிடைச்சதெல்லாம் கடிச்சி தின்னேண்டா…
நீயா நானா பார்க்கலாம்..
நாடி நரம்பும் வேர்க்கலாம்..
கிறங்கி வந்தா .. இறங்கி வந்து
நொறுங்க வையேண்டா..
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…

கையும் கையும் பின்னியே ரேகை எல்லாம் அழியணும்
கடைஞ்ச கட்டில் இணைஞ்சதாலே உடைஞ்சி போகட்டும்..
பாவம் பண்ணி சாகலாம்.. பஸ்பமாகி போகலாம்
அரங்கமெல்லாம் நமக்கு இன்ப சுரங்கமாகட்டும்..
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
திமிர் புடிச்ச திமிர் புடிச்ச கருப்பு குதிரை
திடீர் திடீர்ன்னு திடீர் திடீர்ன்னு மிரட்டும் மிரள
..கலாஸ்……கல்லாஸ்…
காதல் போர்வை போர்த்தியே காம பார்வை ஏனடா..
சட்டென வந்து சரசம் பண்ணு சகலமும் பார்ப்போம்டா..
மண்ணு தின்ன போகுது மனசோ தினமும் வேகுது..
பருந்து ஒண்ணு விருந்து வச்சா பறந்து வாயேண்டா..
..கல்லாஸ்…ஹேய்…..கல்லாஸ்…
மதம் புடிச்ச மதம் புடிச்ச அரபு குதிரை
மத மதன்னு மத மதன்னு குதிக்கும் அதிர
..கலாஸ்…ஹேய்ய்….ஹேய்….கல்லாஸ்…
********************************************************