ஆதி மனிதன் காதலுக்குபின்


MOVIE : BALE PANDIYA
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : PB SRINIVOS & K JAMUNARANI

aadhi manithan kaadhalukkupin aduththa kaadhal idhuthaan
aadhaam EvaaL jOdikku pinnE aduththa jOdi idhuthaan
aadhi manithan kaadhalukkupin aduththa kaadhal idhuthaan
aadhaam EvaaL jOdikku pinnE aduththa jOdi idhuthaan

kaNNilE kaNNdathum eNNamE maaRinEn
kaadhilE kEttathum kaadhalil muuzhginEn
kaNNilE kaNNdathum eNNamE maaRinEn
kaadhilE kEttathum kaadhalil muuzhginEn
anRu annaththidam thamayanthi thuudhuvittaaL
inRu aNNanidam thanggai oru thuudhu vittaaL
andha kaadhal kaadhalaa
intha kaadhal kaadhalaa

……….aadhi manithan ………….

uurai vittu Odi vantha kaadhal
idhu uRavenRu solli vantha kaadhal
kaal nadaiyaay vantha kaadhal
idhu kaaviyaththil illaadha kaadhal
pErai mattum kEttu vantha kaadhal
kaNdu pEsaamal aasai vaiththa kaadhal
uuraargaL kaaNaatha kaadhal
idhu ulagaththil illaatha kaadhal
idhu dhEvarukkum muuvarukkum sontha kaadhal
verum maanidarkku thOnRaathu intha kadhal
intha kaadhal kaadhalaa
andha kaadhal kaadhalaa

………..aadhi manithan……………

ஆதி மனிதன் காதலுக்குபின் அடுத்த காதல் இதுதான்
ஆதாம் ஏவாள் ஜோடிக்கு பின்னே அடுத்த ஜோடி இதுதான்
ஆதி மனிதன் காதலுக்குபின் அடுத்த காதல் இதுதான்
ஆதாம் ஏவாள் ஜோடிக்கு பின்னே அடுத்த ஜோடி இதுதான்

கண்ணிலே கண்ண்டதும் எண்ணமே மாறினேன்
காதிலே கேட்டதும் காதலில் மூழ்கினேன்
கண்ணிலே கண்ண்டதும் எண்ணமே மாறினேன்
காதிலே கேட்டதும் காதலில் மூழ்கினேன்
அன்று அன்னத்திடம் தமயந்தி தூதுவிட்டாள்
இன்று அண்ணனிடம் தங்கை ஒரு தூது விட்டாள்
அன்த காதல் காதலா
இந்த காதல் காதலா

……….ஆதி மனிதன் ………….

ஊரை விட்டு ஓடி வந்த காதல்
இது உறவென்று சொல்லி வந்த காதல்
கால் நடையாய் வந்த காதல்
இது காவியத்தில் இல்லாத காதல்
பேரை மட்டும் கேட்டு வந்த காதல்
கண்டு பேசாமல் ஆசை வைத்த காதல்
ஊரார்கள் காணாத காதல்
இது உலகத்தில் இல்லாத காதல்
இது தேவருக்கும் மூவருக்கும் சொந்த காதல்
வெரும் மானிடர்க்கு தோன்றாது இந்த கதல்
இந்த காதல் காதலா
அன்த காதல் காதலா

………..ஆதி மனிதன்……………

அத்திக்காய் காய் காய் ஆலங்காய் வெண்ணிலவே


MOVIE : BALE PANDIYA
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : P SUSHEELA

aththikkaay kaay kaay aalanggaay veNNilavE
iththikkaay kaayaadhE ennaippOl peNNallavO
-nii ennaippOl peNNallavO
aththikkaay kaay kaay aalanggaay veNNilavE
iththikkaay kaayaadhE ennuyirum niiyallavO
ennuyirum niiyallavO..
aththikkaay kaay kaay aalanggaay veNNilavE

kannikkaay aasaikkaay kaadhal koNda paavaikkaay
anggE kaay avaraikkaay manggai enthan kOvaikkaay
madhuLanggaay aanaalum enuLam kaay aagumO
ennai nii kaayaadhE ennuyirum niiyallavO
ennuyirum niiyallavO
iththikkaay kaayaadhE ennaippOl peNNallavO

OO…O.O.O.. aa..aa..aa.aa…
iravukkaay uRavukkaay Enggum intha Ezhaikkaay
niiyum kaay nidhamum kaay nEril niRkum ivaLai kaay
uruvam kaay aanaalum paruvam kaay aagumO
ennai nii kaayaathE ennuyirum niiyallavO
aththikkaay kaay kaay aalanggaay veNNilavE
iththikkaay kaayaadhE ennuyirum niiyallavO

Elakkaay vaasanai pOl enggaL uLLam vaazhakkay
jaadhikkaay kEttathupOl thanimai inbam kaniyakkaay
Elakkaay vaasanai pOl enggaL uLLam vaazhakkay
jaadhikkaay kEttathupOl thanimai inbam kaniyakkaay
sonnadhellaam viLanggaayO thuuduvazhanggaay veNNilaa
ennai nii kaayaathE ennuyirum niiyallavO

aththikkaay kaay kaay aalanggaay veNNilavE
iththikkaay kaayaadhE ennuyirum niiyallavO

அத்திக்காய் காய் காய் ஆலங்காய் வெண்ணிலவே
இத்திக்காய் காயாதே என்னைப்போல் பெண்ணல்லவோ
நீ என்னைப்போல் பெண்ணல்லவோ
அத்திக்காய் காய் காய் ஆலங்காய் வெண்ணிலவே
இத்திக்காய் காயாதே என்னுயிரும் நீயல்லவோ
என்னுயிரும் நீயல்லவோ..
அத்திக்காய் காய் காய் ஆலங்காய் வெண்ணிலவே

கன்னிக்காய் ஆசைக்காய் காதல் கொண்ட பாவைக்காய்
அங்கே காய் அவரைக்காய் மங்கை எந்தன் கோவைக்காய்
மதுளங்காய் ஆனாலும் எனுளம் காய் ஆகுமோ
என்னை நீ காயாதே என்னுயிரும் நீயல்லவோ
என்னுயிரும் நீயல்லவோ
இத்திக்காய் காயாதே என்னைப்போல் பெண்ணல்லவோ

ஓஓ…ஓ.ஓ.ஓ.. ஆ..ஆ..ஆ.ஆ…
இரவுக்காய் உறவுக்காய் ஏங்கும் இந்த ஏழைக்காய்
னீயும் காய் நிதமும் காய் நேரில் நிற்கும் இவளை காய்
உருவம் காய் ஆனாலும் பருவம் காய் ஆகுமோ
என்னை நீ காயாதே என்னுயிரும் நீயல்லவோ
அத்திக்காய் காய் காய் ஆலங்காய் வெண்ணிலவே
இத்திக்காய் காயாதே என்னுயிரும் நீயல்லவோ

ஏலக்காய் வாசனை போல் எங்கள் உள்ளம் வாழக்கய்
ஜாதிக்காய் கேட்டதுபோல் தனிமை இன்பம் கனியக்காய்
ஏலக்காய் வாசனை போல் எங்கள் உள்ளம் வாழக்கய்
ஜாதிக்காய் கேட்டதுபோல் தனிமை இன்பம் கனியக்காய்
சொன்னதெல்லாம் விளங்காயோ தூடுவழங்காய் வெண்ணிலா
என்னை நீ காயாதே என்னுயிரும் நீயல்லவோ

அத்திக்காய் காய் காய் ஆலங்காய் வெண்ணிலவே
இத்திக்காய் காயாதே என்னுயிரும் நீயல்லவோ

நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன்


MOVIE : BALE PANDIYA
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : TMS

-naan enna sollivittEn nii En mayanggugiRaay
-naan enna sollivittEn nii En mayanggugiRaay
un sammadham kEttEn En thalai kuninthaayO
un sammadham kEttEn En thalai kuninthaayO
enna solli vittEn En mayanggugiRaay

semmaambazham pOlE kannam sivanthu vittathadi
koNda maunaththinaalE idhazh kaninthu vittathadi
semmaambazham pOlE kannam sivanthu vittathadi
koNda maunaththinaalE idhazh kaninthu vittathadi
sugam uuRivittathadi.. mugam maaRivittathadii..
-nenjchil anRillaadha naaNam inRu En vanthadhadi
enna …. enna … enna……..

………. naan enna solli vittEn…………

malar panjchaNai mElE varum paruvam aththanaiyum
un nenjchil koNdaayO adhai ninaivil vaiththaayO
malar panjchaNai mElE varum paruvam aththanaiyum
un nenjchil koNdaayO adhai ninaivil vaiththaayO
kaNdu EngguginRaayO inRu thuungguginRaayO
-naam pazhagapOgum azhagai ellaam padam pidiththaayO
enna… enna.. enna…

………. naan enna sollivittEn…………

நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன் நீ ஏன் மயங்குகிறாய்
நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன் நீ ஏன் மயங்குகிறாய்
உன் சம்மதம் கேட்டேன் ஏன் தலை குனிந்தாயோ
உன் சம்மதம் கேட்டேன் ஏன் தலை குனிந்தாயோ
என்ன சொல்லி விட்டேன் ஏன் மயங்குகிறாய்

செம்மாம்பழம் போலே கன்னம் சிவந்து விட்டதடி
கொண்ட மௌனத்தினாலே இதழ் கனிந்து விட்டதடி
செம்மாம்பழம் போலே கன்னம் சிவந்து விட்டதடி
கொண்ட மௌனத்தினாலே இதழ் கனிந்து விட்டதடி
சுகம் ஊறிவிட்டதடி.. முகம் மாறிவிட்டதடீ..
நெஞ்சில் அன்றில்லாத நாணம் இன்று ஏன் வந்ததடி
என்ன …. என்ன … என்ன……..

………. நான் என்ன சொல்லி விட்டேன்…………

மலர் பஞ்சணை மேலே வரும் பருவம் அத்தனையும்
உன் நெஞ்சில் கொண்டாயோ அதை நினைவில் வைத்தாயோ
மலர் பஞ்சணை மேலே வரும் பருவம் அத்தனையும்
உன் நெஞ்சில் கொண்டாயோ அதை நினைவில் வைத்தாயோ
கண்டு ஏங்குகின்றாயோ இன்று தூங்குகின்றாயோ
நாம் பழகபோகும் அழகை எல்லாம் படம் பிடித்தாயோ
என்ன… என்ன.. என்ன…

………. நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன்…………

Yaarai Enge Vaippadhendru


MOVIE : BALEPAANDIYAA
MUSIC : VISWANAADHAN- RAAMAMURTHY
SINGER : T M SOUNDARRAJAN
LYRICS : KANNADHAASAN

yaarai engE vaippadhu endRu vaarukkum theriyalE
ada aNNdam kaakkaikkum kuyilgaLukkum pEdham puriyalE
yaarai engE vaippadhu endRu vaarukkum theriyalE
ada aNNdam kaakkaikkum kuyilgaLukkum pEdham puriyalE

pEreduthu uNNmaiyai solli pizhaikka mudiyalE
ippo beedigaLukkum oodhupathikkum pEdham therialE
pEreduthu uNNmaiyai solli pizhaikka mudiyalE
ippo beedigaLukkum oodhupathikkum pEdham therialE..pEdham therialE

……………yaarai engE……………….

naan irukkum idathinilE avan irukkindRaan
avan irukkum idaththinilE naan irukkindREn
naaLai engE yaariruppaar adhuvum therialE
ippo nallavanukkum kettavanukkum pEdham purialE
ada ennatha cholvENNda thambi ennatha cholvENNda

thambi oruvan veLiyil nindRu kaasai eNNugindRan
nambi oruvan siRaiyil vandhu kambi eNNugintRaan
uNNmai ingu kootukkuLLE kalangi nikkuthadaa
ada uruttum purattum suruttikkoNNdu veLiyil nikkuthadaa
ada ennatha cholvENNda thambi ennatha cholvENNda

……………yaarai engE……………….

moodarukkum manidhar pOla mugam irukkuthadaa
mOsam naasam vEsam ellam niRaindhirukkuthadaa
kaalam maaRum vEsam kalaiyum uNNmai vellumadaa
kadhavu thiRandhu paRavai paRandhu paadi sellumadaa
ada ennatha cholvENNda thambiO ennatha cholvENNda

……………yaarai engE……………….