தாமரப்பூ குளத்திலே சாயங்கால பொழுதிலே


MOVIE : MURADAN MUTHTHU
MUSIC : LINGGAPPAA T G
SINGER : P SUSHEELA

thaamarappuu kuLaththilE saayanggaala pozhuthilE (2)
kuLikka vanthEn thannaalE kuuda vanthaan pinnaalE
yaaradhu maamaa avan pEr sollalaamaa (2)

malligaippuu mugaththilE maambazhaththu uthattilE (2)
kaLLam? pOda vanthaanE parisu oNNu thanthaanE
antha machchaanaa avan aasai vachchaanaa?(2)

thuunggumbOdhu sirikkiRaan thuukkaththaiyE kedukkuRaan (2)
Engga vittu iLaikka vittaan thannaalE
ippO idaiyai paarththu manasa vittaan munnaalE
yaarathu maamaa avan pEr sollalaamaa (2)

paruvam kaakkum munthaanai paRakkum bOdhu vanthaanE (2)
garvamellaam vittu vittu ninRaanE
un kaigaLukkuL piLLaiyaagi ninRaanE
antha machchaanaa avan aasai vachchaanaa (2)

mEdai ittu kOlamittu mELa thaaLa virunthu vachchu
maalaiyittu thaali katti koLvOmaa
antha mayakkaththilE muzhu kadhaiyum solvOmaa
paRanthidalaamaa onRaay kalanthidalaamaa 92)
thaanE thannE thanthaanE
thaanE thannE thanthaanE
thaanE thannE thanthaanE
*********************************************************

தாமரப்பூ குளத்திலே சாயங்கால பொழுதிலே (2)
குளிக்க வந்தேன் தன்னாலே கூட வந்தான் பின்னாலே
யாரது மாமா அவன் பேர் சொல்லலாமா (2)

மல்லிகைப்பூ முகத்திலே மாம்பழத்து உதட்டிலே (2)
கள்ளம்? போட வந்தானே பரிசு ஒண்ணு தந்தானே
அந்த மச்சானா அவன் ஆசை வச்சானா?(2)

தூங்கும்போது சிரிக்கிறான் தூக்கத்தையே கெடுக்குறான் (2)
ஏங்க விட்டு இளைக்க விட்டான் தன்னாலே
இப்போ இடையை பார்த்து மனச விட்டான் முன்னாலே
யாரது மாமா அவன் பேர் சொல்லலாமா (2)

பருவம் காக்கும் முந்தானை பறக்கும் போது வந்தானே (2)
கர்வமெல்லாம் விட்டு விட்டு நின்றானே
உன் கைகளுக்குள் பிள்ளையாகி நின்றானே
அந்த மச்சானா அவன் ஆசை வச்சானா (2)

மேடை இட்டு கோலமிட்டு மேள தாள விருந்து வச்சு
மாலையிட்டு தாலி கட்டி கொள்வோமா
அந்த மயக்கத்திலே முழு கதையும் சொல்வோமா
பறந்திடலாமா ஒன்றாய் கலந்திடலாமா 2)
தானே தன்னே தந்தானே
தானே தன்னே தந்தானே
தானே தன்னே தந்தானே
*********************************************************