புத்தியுள்ள மனிதனெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை


MOVIE : ANNAI
MUSIC : SUDHARSANAM R
SINGER : CHANDRABABU JP

puththiyuLLa manithanellaam veRRi kaaNbathillai
veRRi peRRa manithanellam puththisaali illai
puththisaali illai..

paNamirukkum manitharidam manam iruppathillai
manam irukkukm manitharidam paNam iruppathillai
paNam padaiththa viittinilE vanththathellam sonththam
paNam illaatha manitharukkum sonththam ellam thunbam.

……….puththiyuLLa manithanellaam………

paruvam vanththa anaivarumE kaathal koLvathillai
kaathal koNda anaivarumE maNamudippathillai
maNamudiththa anaivarumE sErnththu vaazhvathillai
sErnththu vaazhum anaivarumE sErnththu pOvathillai

………..puththiyuLLa manithanellaam….

kanavu kaaNum manithanukku ninaippathellam kanavu
avan kaaNuginRa kanavinilE varuvathellam uRavu
avan kanavil avaL varuvaaL avanai paaththu sirippaaL
avaL kanavil yaar varuvaaL yaarai paaththu aNaippaaL

………….puththiyuLLa manithanellaam…………

Tell-a-Friend

புத்தியுள்ள மனிதனெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை
வெற்றி பெற்ற மனிதனெல்லம் புத்திசாலி இல்லை
புத்திசாலி இல்லை..

பணமிருக்கும் மனிதரிடம் மனம் இருப்பதில்லை
மனம் இருக்குக்ம் மனிதரிடம் பணம் இருப்பதில்லை
பணம் படைத்த வீட்டினிலே வந்ததெல்லம் சொந்தம்
பணம் இல்லாத மனிதருக்கும் சொந்தம் எல்லம் துன்பம்.

……….புத்தியுள்ள மனிதனெல்லாம்………

பருவம் வந்த அனைவருமே காதல் கொள்வதில்லை
காதல் கொண்ட அனைவருமே மணமுடிப்பதில்லை
மணமுடித்த அனைவருமே சேர்ந்து வாழ்வதில்லை
சேர்ந்து வாழும் அனைவருமே சேர்ந்து போவதில்லை

………..புத்தியுள்ள மனிதனெல்லாம்….

கனவு காணும் மனிதனுக்கு நினைப்பதெல்லம் கனவு
அவன் காணுகின்ற கனவினிலே வருவதெல்லம் உறவு
அவன் கனவில் அவள் வருவாள் அவனை பாத்து சிரிப்பாள்
அவள் கனவில் யார் வருவாள் யாரை பாத்து அணைப்பாள்

………….புத்தியுள்ள மனிதனெல்லாம்…………