ஆசை தோச அப்பளம் வடை


MOVIE : PARAMASIVAN
MUSIC : VIDYASAGAR
SINGER : PRIYA SUBRAMANI

aasai dhOsa appaLam vadai
aasai pattatha sey sey sey
puththi oNNu moy pOdhaathu dOy
soththai ezhuthi vai vai vai

naan poRanthEn paththuuru gaali
naan vaLarnthEn jillaavE gaali
naan poRanthEn paththuuru gaali
naan vaLarnthEn jillaavE gaali
sirichchEn ellaarum gaali maamaa
azhaga paaththaa javuLikadai
aLanthu paaththaa rEsan kadai
adagu vachchaa vatti kadai
alvaa thanthaa iruttu kadai
oo..oo..oo..oo..oo..oo..
aa..aa..aa..aa..aa..aa

aasai dhOsa appaLam vadai
aasai pattatha sey sey sey
puththi oNNu moy pOdhaathu dOy
soththai ezhuthi vai vai vai

-naan kuLichchi karaiyERi pOnaa miinkaLellaam mOtcham peRum
-naan kadichcha thakkaaLi pazhamum naalukOdi Elam pOgum
-naanO santhana kattai vaasam pongguRa kattai
vayasu pasanggakitta aNaichchukkavaa
-naanO santhana kattai vaasam pongguRa kattai
vayiram pathinjcha kattai aNaichchukkavaa
oru thiippantham nattu vachchu
vaa puuppanthu viLaiyaadalaam
naan poRanthEn paththuuru gaali
naan vaLarnthEn jillaavE gaali
naan poRanthEn paththuuru gaali
naan vaLarnthEn jillaavE gaali
sirichchEn ellaarum gaali maamaa
azhaga paaththaa javuLikadai
aLanthu paaththaa rEsan kadai
adagu vachchaa vatti kadai
alvaa thanthaa iruttu kadai
aasai dhOsa appaLam vadai
aasai pattatha sey sey sey

ennaiththaan paaththaalE pOdhum
kuththaalam nimirnthidumE
kaNNaththaan paarththaalE pOdhum
kadavuLukkum adhu varumE
-nEththu vaththalaguNdu
-naaLaikku chenggalupattu
innaikku unakku ennu vanthirukkEn
-nEththu vaththalaguNdu
-naaLaikku chenggalupattu
innaikku unakku ennu vanthirukkEn
-naanum pOgaatha uurE illa
anggu mayanggaatha pErE illa

naan poRanthEn paththuuru gaali
naan vaLarnthEn jillaavE gaali
naan poRanthEn paththuuru gaali
naan vaLarnthEn jillaavE gaali
sirichchEn ellaarum gaali maamaa
azhaga paaththaa javuLikadai
aLanthu paaththaa rEsan kadai
adagu vachchaa vatti kadai
alvaa thanthaa iruttu kadai
OO…OO….OO…OO…
*******************************************************

ஆசை தோச அப்பளம் வடை
ஆசை பட்டத செய் செய் செய்
புத்தி ஒண்ணு மொய் போதாது டோய்
சொத்தை எழுதி வை வை வை

நான் பொறந்தேன் பத்தூரு காலி
நான் வளர்ந்தேன் ஜில்லாவே காலி
நான் பொறந்தேன் பத்தூரு காலி
நான் வளர்ந்தேன் ஜில்லாவே காலி
சிரிச்சேன் எல்லாரும் காலி மாமா
அழக பாத்தா ஜவுளிகடை
அளந்து பாத்தா ரேசன் கடை
அடகு வச்சா வட்டி கடை
அல்வா தந்தா இருட்டு கடை
ஓ..ஓ..ஓ..ஓ..ஓ..ஓ..
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..ஆ

ஆசை தோச அப்பளம் வடை
ஆசை பட்டத செய் செய் செய்
புத்தி ஒண்ணு மொய் போதாது டோய்
சொத்தை எழுதி வை வை வை

நான் குளிச்சி கரையேறி போனா மீன்களெல்லாம் மோட்சம் பெறும்
நான் கடிச்ச தக்காளி பழமும் நாலுகோடி ஏலம் போகும்
நானோ சந்தன கட்டை வாசம் பொங்குற கட்டை
வயசு பசங்ககிட்ட அணைச்சுக்கவா
நானோ சந்தன கட்டை வாசம் பொங்குற கட்டை
வயிரம் பதிஞ்ச கட்டை அணைச்சுக்கவா
ஒரு தீப்பந்தம் நட்டு வச்சு
வா பூப்பந்து விளையாடலாம்
நான் பொறந்தேன் பத்தூரு காலி
நான் வளர்ந்தேன் ஜில்லாவே காலி
நான் பொறந்தேன் பத்தூரு காலி
நான் வளர்ந்தேன் ஜில்லாவே காலி
சிரிச்சேன் எல்லாரும் காலி மாமா
அழக பாத்தா ஜவுளிகடை
அளந்து பாத்தா ரேசன் கடை
அடகு வச்சா வட்டி கடை
அல்வா தந்தா இருட்டு கடை
ஆசை தோச அப்பளம் வடை
ஆசை பட்டத செய் செய் செய்

என்னைத்தான் பாத்தாலே போதும்
குத்தாலம் நிமிர்ந்திடுமே
கண்ணத்தான் பார்த்தாலே போதும்
கடவுளுக்கும் அது வருமே
நேத்து வத்தலகுண்டு
நாளைக்கு செங்கலுபட்டு
இன்னைக்கு உனக்கு என்னு வந்திருக்கேன்
நேத்து வத்தலகுண்டு
நாளைக்கு செங்கலுபட்டு
இன்னைக்கு உனக்கு என்னு வந்திருக்கேன்
நானும் போகாத ஊரே இல்ல
அங்கு மயங்காத பேரே இல்ல

னான் பொறந்தேன் பத்தூரு காலி
நான் வளர்ந்தேன் ஜில்லாவே காலி
நான் பொறந்தேன் பத்தூரு காலி
நான் வளர்ந்தேன் ஜில்லாவே காலி
சிரிச்சேன் எல்லாரும் காலி மாமா
அழக பாத்தா ஜவுளிகடை
அளந்து பாத்தா ரேசன் கடை
அடகு வச்சா வட்டி கடை
அல்வா தந்தா இருட்டு கடை
ஓஓ…ஓஓ….ஓஓ…ஓஓ…

 

************************************************************

ஒரு கிளி காதலில்


MOVIE : PARAMASIVAN
MUSIC : VIDYASAGAR
SINGERS : MADHU BALAKRISHNAN & SUJATHA

oru kiLi kaadhalil oru kiLi aasaiyil
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..
oru kiLi kaadhalil oru kiLi aasaiyil
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..

yaar miidhu aasai kuudippOga dhEgam nilaikkathO
-naan kaadhalOdu thOzhanaana sEdhi aRivaayO
yaar miidhu aasai kuudippOga dhEgam nilaikkathO
-naan kaadhalOdu thOzhanaana sEdhi aRivaayO
kuRaiyidhu kuRaiyidhu idaiveLi kuRaiyidhu
-niRaiyidhu niRaiyidhu sugam
iNaiyidhu iNaiyidhu iru udal iNaiyidhu
kavidhaigaL ezhuthuthu nagam
-nii vidum muuchchilE kaadhalin ?
oru kiLi kaadhalil oru kiLi aasaiyil
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..

un sElai kuuRum kaadhal paadam
-naan payila vENdum
en aayuL rEgai niiyumaagi
kuuda vara vENdum
un sElai kuuRum kaadhal paadam
-naan payila vENdum
en aayuL rEgai niiyumaagi
kuuda vara vENdum
kodiyathu kodiyathu thanimaigaLkodiyathu
iniyathu iniyathu thuNai
miraLuthu miraLuthu azhagugaL miraLudhu
imaigaLil mudinthidu enai
thaavani viidhiyil kaamanin vEdhiyal
oru kiLi kaadhalil oru kiLi aasaiyil
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..
sErum nEram idhu
mey kaadhal thiiraathathu..
********************************************************

ஒரு கிளி காதலில் ஒரு கிளி ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..
ஒரு கிளி காதலில் ஒரு கிளி ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..

யார் மீது ஆசை கூடிப்போக தேகம் நிலைக்கதோ
நான் காதலோடு தோழனான சேதி அறிவாயோ
யார் மீது ஆசை கூடிப்போக தேகம் நிலைக்கதோ
நான் காதலோடு தோழனான சேதி அறிவாயோ
குறையிது குறையிது இடைவெளி குறையிது
நிறையிது நிறையிது சுகம்
இணையிது இணையிது இரு உடல் இணையிது
கவிதைகள் எழுதுது நகம்
நீ விடும் மூச்சிலே காதலின் ?
ஒரு கிளி காதலில் ஒரு கிளி ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..

உன் சேலை கூறும் காதல் பாடம்
நான் பயில வேண்டும்
என் ஆயுள் ரேகை நீயுமாகி
கூட வர வேண்டும்
உன் சேலை கூறும் காதல் பாடம்
நான் பயில வேண்டும்
என் ஆயுள் ரேகை நீயுமாகி
கூட வர வேண்டும்
கொடியது கொடியது தனிமைகள்கொடியது
இனியது இனியது துணை
மிரளுது மிரளுது அழகுகள் மிரளுது
இமைகளில் முடிந்திடு எனை
தாவனி வீதியில் காமனின் வேதியல்
ஒரு கிளி காதலில் ஒரு கிளி ஆசையில்
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..
சேரும் நேரம் இது
மெய் காதல் தீராதது..
**************************************************

தங்க கிளி ஒண்ணு தத்தி பழகுது


MOVIE : PARAMASIVAN
MUSIC : VIDYASAGAR
SINGERS : MADHU BALAKRISHNAN,SIVADHARINI & GOPIKA POORNIMA

thangga kiLi oNNu thaththi pazhaguthu
kaththu koduththathu yaarammaa
vanggakkadal thantha muththuchcharamoNNu
vetkaththil Oduthu Enammaa
paLapaLa kuuraippattu neLiyudhu kuuchchappattu
mudhal muRai naaNappattathennammaa
mannanai kattikkittu aNNaNaivittupputtu
innoru uuru pOga eNNamaa
thangga kiLi oNNu thaththi pazhaguthu
kaththu koduththathu yaarammaa
vanggakkadal thantha muththuchcharamoNNu
vetkaththil Oduthu Enammaa

virinjchippuu idhazhaada idhazhOdu sollaada
vaazhaippuu kaiyaada sokkattaan aada
maruthaani viralaada mazhai mEga kuzhalaada
maanaada mayilaada nenjcham kuuththaada
ammaa un kaadhOram maaNikkaponnaada
aaREzhu maadhaththil thaalipponnaada
-naaLaikku naayagan kaigaLil aada
aanantham en kaNgaLil aada

thangga kiLi oNNu thaththi pazhaguthu
kaththu koduththathu yaarammaa
vanggakkadal thantha muththuchcharamoNNu
vetkaththil Oduthu Enammaa

pallakku parivaaram thanggachchi adhigaaram
kai katti vaaypoththi Eval naan seyya
thaaypaalil sila naaLum
un thOLil pala naaLum
-naan thaanE vaLarnthEnE niiyum en thaayE
oppantham pOdaathu thoppuLkodi uRavu
orubOdhum muudaathu en paasa kadhavu
uurukkuL undu aayiram viidu nammai pOla vaazhvathu yaaru

thangga kiLi oNNu thaththi pazhaguthu
kaththu koduththathu yaarammaa
vanggakkadal thantha muththuchcharamoNNu
vetkaththil Oduthu Enammaa
*****************************************************

தங்க கிளி ஒண்ணு தத்தி பழகுது
கத்து கொடுத்தது யாரம்மா
வங்கக்கடல் தந்த முத்துச்சரமொண்ணு
வெட்கத்தில் ஓடுது ஏனம்மா
பளபள கூரைப்பட்டு நெளியுது கூச்சப்பட்டு
முதல் முறை நாணப்பட்டதென்னம்மா
மன்னனை கட்டிக்கிட்டு அண்ணணைவிட்டுப்புட்டு
இன்னொரு ஊரு போக எண்ணமா
தங்க கிளி ஒண்ணு தத்தி பழகுது
கத்து கொடுத்தது யாரம்மா
வங்கக்கடல் தந்த முத்துச்சரமொண்ணு
வெட்கத்தில் ஓடுது ஏனம்மா

விரிஞ்சிப்பூ இதழாட இதழோடு சொல்லாட
வாழைப்பூ கையாட சொக்கட்டான் ஆட
மருதானி விரலாட மழை மேக குழலாட
மானாட மயிலாட நெஞ்சம் கூத்தாட
அம்மா உன் காதோரம் மாணிக்கபொன்னாட
ஆறேழு மாதத்தில் தாலிப்பொன்னாட
நாளைக்கு நாயகன் கைகளில் ஆட
ஆனந்தம் என் கண்களில் ஆட

தங்க கிளி ஒண்ணு தத்தி பழகுது
கத்து கொடுத்தது யாரம்மா
வங்கக்கடல் தந்த முத்துச்சரமொண்ணு
வெட்கத்தில் ஓடுது ஏனம்மா

பல்லக்கு பரிவாரம் தங்கச்சி அதிகாரம்
கை கட்டி வாய்பொத்தி ஏவல் நான் செய்ய
தாய்பாலில் சில நாளும்
உன் தோளில் பல நாளும்
நான் தானே வளர்ந்தேனே நீயும் என் தாயே
ஒப்பந்தம் போடாது தொப்புள்கொடி உறவு
ஒருபோதும் மூடாது என் பாச கதவு
ஊருக்குள் உன்டு ஆயிரம் வீடு நம்மை போல வாழ்வது யாரு

தங்க கிளி ஒண்ணு தத்தி பழகுது
கத்து கொடுத்தது யாரம்மா
வங்கக்கடல் தந்த முத்துச்சரமொண்ணு
வெட்கத்தில் ஓடுது ஏனம்மா
*******************************************************