ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு


MOVIE : KUDIYIRUNTHA KOVIL
MUSIC : MSV
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..

kaNNarugil peNmai kudiyERa kaiyarugil iLamai thadumaaRa
thennai iLa-niirin padhamaaga onRu naan tharavaa idhamaaga..
E..E..-hEy….E..E..-hEy….-hEy…..
kaNNarugil peNmai kudiyERa kaiyarugil iLamai thadumaaRa
thennai iLa-niirin padhamaaga onRu naan tharavaa idhamaaga..
sengganiyil thalaivan pasiyaaRa thinRa idam thEnin suvaiyuuRa
panggu peRa varavaa thuNaiyaaga…
aa..-haa..-hOy……aa..-haa…-hOy…aa..-haa..-hOy….
sengganiyil thalaivan pasiyaaRa thinRa idam thEnin suvaiyuuRa
panggu peRa varavaa thuNaiyaaga…
maNa uunjchalin miidhu puumazhai thuuvida uriyavan niidhaanE..

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..

kaLLirukkum malarE vaLainthaadu…kaLaippaaRa madiyil idampOdu
uLLirukkum ninaivil uRavaadu..ulagaiyE maRanthu viLaiyaadu…
mm..mm…….mm..mm…….mm…mm……-hOy…
kaLLirukkum malarE vaLainthaadu…kaLaippaaRa madiyil idampOdu
uLLirukkum ninaivil uRavaadu..ulagaiyE maRanthu viLaiyaadu…
mm..mm…….mm..mm…….mm…mm……-hOy…
vimmi varum azhagil nadaipOdu vanthirukkum manadhai edaipOdu
vENdiyadhai peRalaam thuNivOdu..
aa-haa..-hOy…aa-haa..-hOy….aa-haa..-hOy…
vimmi varum azhagil nadaipOdu vanthirukkum manadhai edaipOdu
vENdiyadhai peRalaam thuNivOdu..
aa-haa..-hOy…aa-haa..-hOy….aa-haa..-hOy…
unpaadhaiyilE naan uurvalam varuvEn pudhumaiyai nii paadu…

aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum..
SS-haa…. SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…SS-haa…-hOy…..
aadaludan paadalai kEttu rasippadhilE thaan sugam sugam sugam…
aasai tharum paarvaiyilellaam aayiram eNNam varum varum varum…

*******************************************************

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..

கண்ணருகில் பெண்மை குடியேற கையருகில் இளமை தடுமாற
தென்னை இளநீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரவா இதமாக..
ஏ..ஏ..ஹேய்….ஏ..ஏ..ஹேய்….ஹேய்…..
கண்ணருகில் பெண்மை குடியேற கையருகில் இளமை தடுமாற
தென்னை இளநீரின் பதமாக ஒன்று நான் தரவா இதமாக..
செங்கனியில் தலைவன் பசியாற தின்ற இடம் தேனின் சுவையூற
பங்கு பெற வரவா துணையாக…
ஆ..ஹா..ஹோய்……ஆ..ஹா…ஹோய்…ஆ..ஹா..ஹோய்….
செங்கனியில் தலைவன் பசியாற தின்ற இடம் தேனின் சுவையூற
பங்கு பெற வரவா துணையாக…
மண ஊஞ்சலின் மீது பூமழை தூவிட உரியவன் நீதானே..

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..

கள்ளிருக்கும் மலரே வளைந்தாடு…களைப்பாற மடியில் இடம்போடு
உள்ளிருக்கும் நினைவில் உறவாடு..உலகையே மறந்து விளையாடு…
ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்…ம்ம்……ஹோய்…
கள்ளிருக்கும் மலரே வளைந்தாடு…களைப்பாற மடியில் இடம்போடு
உள்ளிருக்கும் நினைவில் உறவாடு..உலகையே மறந்து விளையாடு…
ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்..ம்ம்…….ம்ம்…ம்ம்……ஹோய்…
விம்மி வரும் அழகில் நடைபோடு வந்திருக்கும் மனதை எடைபோடு
வேண்டியதை பெறலாம் துணிவோடு..
ஆஹா..ஹோய்…ஆஹா..ஹோய்….ஆஹா..ஹோய்…
விம்மி வரும் அழகில் நடைபோடு வந்திருக்கும் மனதை எடைபோடு
வேண்டியதை பெறலாம் துணிவோடு..
ஆஹா..ஹோய்…ஆஹா..ஹோய்….ஆஹா..ஹோய்…
உன்பாதையிலே நான் ஊர்வலம் வருவேன் புதுமையை நீ பாடு…

ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்..
ஸ்ஸ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஸ்ஸ்ஹா…ஹோய்…..
ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம்…
ஆசை தரும் பார்வையிலெல்லாம் ஆயிரம் எண்ணம் வரும் வரும் வரும்…
_________________