இரவும் வரும் பகலும் வரும்


MOVIE : IRAVUM PAGALUM
MUSIC : T R PAPA
SINGER : TMS

iravum varum pagalum varum
ulagam onRu thaan
uRavum varum pagaiyum varum
idhayam onRu thaan… idhayam onRu thaan
iravum varum pagalum varum
ulagam onRu thaan
uRavum varum pagaiyum varum
idhayam onRu thaan… idhayam onRu thaan

perumai varum siRumai varum piRavi onRu thaan
perumai varum siRumai varum piRavi onRu thaan.. piRavi onRuthaan
vaRumai varum sezhumai varum vaazhkkai onRu thaan …vaazhkkai onRuthaan

iravum varum pagalum varum
ulagam onRu thaan
uRavum varum pagaiyum varum
idhayam onRu thaan… idhayam onRu thaan

iLamai varum mudhumai varum udalumonRu thaan… udalum onRuthaan
iLamai varum mudhumai varum udalumonRu thaan,…udalum onRuthaan
thanimai varum thuNaiyum varum payaNam onRuthaan.. payaNam onRuthaan

iravum varum pagalum varum
ulagam onRu thaan
uRavum varum pagaiyum varum
idhayam onRu thaan… idhayam onRu thaan

vizhiyiraNdu iruntha bOdhum paarvai onRuthaan.. paarvai onRuthaan
vizhiyiraNdu iruntha bOdhum paarvai onRuthaan … paarvai onRuthaan
vazhipadavum varam tharavum dheyvam onRuthaan..
vazhipadavum varam tharavum dheyvam onRuthaan,…. dheyvam onRuthaan

iravum varum pagalum varum
ulagam onRu thaan
uRavum varum pagaiyum varum
idhayam onRu thaan… idhayam onRu thaan

**************************************************

இரவும் வரும் பகலும் வரும்
உலகம் ஒன்று தான்
உறவும் வரும் பகையும் வரும்
இதயம் ஒன்று தான்… இதயம் ஒன்று தான்
இரவும் வரும் பகலும் வரும்
உலகம் ஒன்று தான்
உறவும் வரும் பகையும் வரும்
இதயம் ஒன்று தான்… இதயம் ஒன்று தான்

பெருமை வரும் சிறுமை வரும் பிறவி ஒன்று தான்
பெருமை வரும் சிறுமை வரும் பிறவி ஒன்று தான்.. பிறவி ஒன்றுதான்
வறுமை வரும் செழுமை வரும் வாழ்க்கை ஒன்று தான் …வாழ்க்கை ஒன்றுதான்

இரவும் வரும் பகலும் வரும்
உலகம் ஒன்று தான்
உறவும் வரும் பகையும் வரும்
இதயம் ஒன்று தான்… இதயம் ஒன்று தான்

இளமை வரும் முதுமை வரும் உடலுமொன்று தான்… உடலும் ஒன்றுதான்
இளமை வரும் முதுமை வரும் உடலுமொன்று தான்,…உடலும் ஒன்றுதான்
தனிமை வரும் துணையும் வரும் பயணம் ஒன்றுதான்.. பயணம் ஒன்றுதான்

இரவும் வரும் பகலும் வரும்
உலகம் ஒன்று தான்
உறவும் வரும் பகையும் வரும்
இதயம் ஒன்று தான்… இதயம் ஒன்று தான்

விழியிரண்டு இருந்த போதும் பார்வை ஒன்றுதான்.. பார்வை ஒன்றுதான்
விழியிரண்டு இருந்த போதும் பார்வை ஒன்றுதான் … பார்வை ஒன்றுதான்
வழிபடவும் வரம் தரவும் தெய்வம் ஒன்றுதான்..
வழிபடவும் வரம் தரவும் தெய்வம் ஒன்றுதான்,…. தெய்வம் ஒன்றுதான்

இரவும் வரும் பகலும் வரும்
உலகம் ஒன்று தான்
உறவும் வரும் பகையும் வரும்
இதயம் ஒன்று தான்… இதயம் ஒன்று தான்

உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா


MOVIE : IRAVUM PAGALUM
MUSIC : T R PAPA
SINGER : TMS

uLLaththin kadhavugaL kaNgaLadaa
inggE uRavukku kaaraNam peNgaLadaa
uLLaththin kadhavugaL kaNgaLadaa
inggE uRavukku kaaraNam peNgaLadaa
uLLaththai oruththikku koduththuvidu
antha oruththiyai uyiraay madhiththu vidu
uLLaththai oruththikku koduththuvidu
antha oruththiyai uyiraay madhiththu vidu
uLLaththin kadhavugaL kaNgaLadaa
inggE uRavukku kaaraNam peNgaLadaa

kaadhal enbathu thEn kuudu
adhai kattuvathenRaal perumpaadu
kaadhal enbathu thEn kuudu
adhai kattuvathenRaal perumpaadu
kaalam ninaiththaal kaikuudum
adhu kanavaay pOnaal manam vaadum

uLLaththin kadhavugaL kaNgaLadaa
inggE uRavukku kaaraNam peNgaLadaa
uLLaththai oruththikku koduththuvidu
antha oruththiyai uyiraay madhiththu vidu
uLLaththin kadhavugaL kaNgaLadaa
inggE uRavukku kaaraNam peNgaLadaa

uyirukku uruvam kidaiyaadhu
antha uyirinRi edhuvum nadavaathu
uyirukku uruvam kidaiyaadhu
antha uyirinRi edhuvum nadavaathu
uruvaththil uNmai theriyaadhu
enRum ulagaththil nErmai azhiyaadhu

uLLaththin kadhavugaL kaNgaLadaa
inggE uRavukku kaaraNam peNgaLadaa
uLLaththai oruththikku koduththuvidu
antha oruththiyai uyiraay madhiththu vidu
uLLaththin kadhavugaL kaNgaLadaa
inggE uRavukku kaaraNam peNgaLadaa

**********************************************************

உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா
இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா
உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா
இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா
உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்துவிடு
அந்த ஒருத்தியை உயிராய் மதித்து விடு
உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்துவிடு
அந்த ஒருத்தியை உயிராய் மதித்து விடு
உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா
இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா

காதல் என்பது தேன் கூடு
அதை கட்டுவதென்றால் பெரும்பாடு
காதல் என்பது தேன் கூடு
அதை கட்டுவதென்றால் பெரும்பாடு
காலம் நினைத்தால் கைகூடும்
அது கனவாய் போனால் மனம் வாடும்

உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா
இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா
உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்துவிடு
அந்த ஒருத்தியை உயிராய் மதித்து விடு
உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா
இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா

உயிருக்கு உருவம் கிடையாது
அந்த உயிரின்றி எதுவும் நடவாது
உயிருக்கு உருவம் கிடையாது
அந்த உயிரின்றி எதுவும் நடவாது
உருவத்தில் உண்மை தெரியாது
என்றும் உலகத்தில் நேர்மை அழியாது

உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா
இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா
உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்துவிடு
அந்த ஒருத்தியை உயிராய் மதித்து விடு
உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா
இங்கே உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா