அடங்கொப்புறான சத்தியமா நான் காவல்காரன்


MOVIE : KAAVALKKAARAN
MUSIC : MSV
SINGER : TMS

adanggoppuRaana saththiyamaa naan kaavalkaaran (2)
-nii oppukkoLLa maRuththaalum naan kaavalkaaran
adanggoppuRaana saththiyamaa naan kaavalkaaran
-nii oppukkoLLa maRuththaalum naan kaavalkaaran

pattam irunthaalum rokkam irunthaalum
kaRpai adhu kaakkumO
pattam irunthaalum rokkam irunthaalum
kaRpai adhu kaakkumO
unnaith thottu mudipOttu otti uRavaadum
thuNaivan pOlaagumO
unnaith thottu mudipOttu otti uRavaadum
thuNaivan pOlaagumO
intha thuNaivan pOlaagumO..

adanggoppuRaana saththiyamaa naan kaavalkaaran
-nii oppukkoLLa maRuththaalum naan kaavalkaaran

peNmaikkodi miidhu kaNgaL padumbOdhu
unkaaval thaanadiyO
peNmaikkodi miidhu kaNgaL padumbOdhu
unkaaval thaanadiyO
unpattu thaLir mEni muRRum rasikkinRa
meykaaval naanadiyO
unpattu thaLir mEni muRRum rasikkinRa
meykaaval naanadiyO
enRum mey kaaval naanadiyO

adanggoppuRaana saththiyamaa naan kaavalkaaran
-nii oppukkoLLa maRuththaalum naan kaavalkaaran

annai muthaRkaaval thanthai maRukaaval
aaramba kaavaladi
en uLLam kavarnthaalum illam pugunthaalum
naan thaan kaavaladi..
enRum naan thaan kaavaladi..

adanggoppuRaana saththiyamaa naan kaavalkaaran
-nii oppukkoLLa maRuththaalum naan kaavalkaaran
**********************************************************

அடங்கொப்புறான சத்தியமா நான் காவல்காரன் (2)
நீ ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரன்
அடங்கொப்புறான சத்தியமா நான் காவல்காரன்
நீ ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரன்

பட்டம் இருந்தாலும் ரொக்கம் இருந்தாலும்
கற்பை அது காக்குமோ
பட்டம் இருந்தாலும் ரொக்கம் இருந்தாலும்
கற்பை அது காக்குமோ
உன்னைத் தொட்டு முடிபோட்டு ஒட்டி உறவாடும்
துணைவன் போலாகுமோ
உன்னைத் தொட்டு முடிபோட்டு ஒட்டி உறவாடும்
துணைவன் போலாகுமோ
இந்த துணைவன் போலாகுமோ..

அடங்கொப்புறான சத்தியமா நான் காவல்காரன்
நீ ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரன்

பெண்மைக்கொடி மீது கண்கள் படும்போது
உன்காவல் தானடியோ
பெண்மைக்கொடி மீது கண்கள் படும்போது
உன்காவல் தானடியோ
உன்பட்டு தளிர் மேனி முற்றும் ரசிக்கின்ற
மெய்காவல் நானடியோ
உன்பட்டு தளிர் மேனி முற்றும் ரசிக்கின்ற
மெய்காவல் நானடியோ
என்றும் மெய் காவல் நானடியோ

அடங்கொப்புறான சத்தியமா நான் காவல்காரன்
நீ ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரன்

அன்னை முதற்காவல் தந்தை மறுகாவல்
ஆரம்ப காவலடி
என் உள்ளம் கவர்ந்தாலும் இல்லம் புகுந்தாலும்
னான் தான் காவலடி..
என்றும் நான் தான் காவலடி..

அடங்கொப்புறான சத்தியமா நான் காவல்காரன்
நீ ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரன்

காதுகொடுத்துக் கேட்டேன்


MOVIE : KAAVALKKAARAN
MUSIC : MSV
SINGER : TMS

kaadhukoduththuk kEttEn aa-haa kuvaa kuvaa saththam (2)
ini kaNavanukku kittaathu avaL kuzhanthaikku thaan muththam
kaadhukoduththuk kEttEn aa-haa kuvaa kuvaa saththam

kattil pOtta idaththinilE thottil pOttu vaippaaLO (2)
kadamaiyilE kaadhal nenjchai kattippOttu vaippaaLO (2)
iruvarukkum idaiyinilE piLLai vanthu paduppaanO
unnai ragasiyamaay thodumbOdhu kural koduththu vizhippaanO

kaadhukoduththuk kEttEn aa-haa kuvaa kuvaa saththam
ini kaNavanukku kittaathu avaL kuzhanthaikku thaan muththam

( Oraam maasam udalathu thaLarum, iiraamaasam idaiyadhu meliyum, muuNaamaasam mugamadhu veLukkum, naalaamaasam nadanthaal iraikkum, maanggaay inikkum …, saambal rusikkum, masakkaiyinaalE adikkadi mayakkam , sumanthavaL thavikkum maasanggaL paththu, chippiyin vayiRRil iruppadhu muththu, aarii raarO aarii raarO….)

kaadhukoduththuk kEttEn aa-haa kuvaa kuvaa saththam
ini kaNavanukku kittaathu avaL kuzhanthaikku thaan muththam

***********************************************************************

காதுகொடுத்துக் கேட்டேன் ஆஹா குவா குவா சத்தம் (2)
இனி கணவனுக்கு கிட்டாது அவள் குழந்தைக்கு தான் முத்தம்
காதுகொடுத்துக் கேட்டேன் ஆஹா குவா குவா சத்தம்

கட்டில் போட்ட இடத்தினிலே தொட்டில் போட்டு வைப்பாளோ (2)
கடமையிலே காதல் நெஞ்சை கட்டிப்போட்டு வைப்பாளோ (2)
இருவருக்கும் இடையினிலே பிள்ளை வந்து படுப்பானோ
உன்னை ரகசியமாய் தொடும்போது குரல் கொடுத்து விழிப்பானோ

காதுகொடுத்துக் கேட்டேன் ஆஹா குவா குவா சத்தம்
இனி கணவனுக்கு கிட்டாது அவள் குழந்தைக்கு தான் முத்தம்

( ஓராம் மாசம் உடலது தளரும், ஈராமாசம் இடையது மெலியும், மூணாமாசம் முகமது வெளுக்கும், நாலாமாசம் நடந்தால் இரைக்கும், மாங்காய் இனிக்கும் …, சாம்பல் ருசிக்கும், மசக்கையினாலே அடிக்கடி மயக்கம் , சுமந்தவள் தவிக்கும் மாசங்கள் பத்து, சிப்பியின் வயிற்றில் இருப்பது முத்து, ஆரீ ராரோ ஆரீ ராரோ….)

காதுகொடுத்துக் கேட்டேன் ஆஹா குவா குவா சத்தம்
இனி கணவனுக்கு கிட்டாது அவள் குழந்தைக்கு தான் முத்தம்

மெல்லப்போ மெல்லப்போ


MOVIE : KAAVALKKAARAN
MUSIC : MSV
SINGERS : TMS & P SUSHEELA
.

mellappO mellappO mellidaiyaaLE mellappO
sollippO sollippO solvathai kaNNaal sollippO malligaiyE
mellappO mellappO mellidaiyaaLE mellappO

Odaiyil niiralai mEdaiyil thenRalin naadagam eththanai aayiram (2)
thottil kattip pOdum puunggodi
paLLi koLLa paarkkum painggiLi
anthi maalaiyil inba sOlaiyil sorkamaagumO
mellaththaan mellaththaan mayanggi nadanthaaL maadhu
sollaththaan sollaththaan thayanggi varainthaaL thuudhu ippozhuthE
mellappO ….. mellaththaan
m-hum sollippO …. aa-haa solliththaan.

semmaanggani punnagai nallOviyam
sevvidhal thEnmaadhuLai ponmozhi sollOviyam (2)
sinthu nadai pOdum paaRkudam
sinna vizhi paarvai puuchcharam
enna mEniyO innum paadavO kani thEdavO
mellappO ….. mellaththaan

ponnezhil thaamarai puuvinaal
mannavan kaNvizhi poygaiyil mEvinaan
muththuththamizh paadum puungguyil
muththam onRu vENdum aaNkuyil
anthappaadalil anbu uudalil manggai naaNinaaL

mellappO mellappO mellidaiyaaLE mellappO
sollippO sollippO solvathai kaNNaal sollippO malligaiyE
mellappO ….. mellaththaan
m-hum sollippO …. aa-haa solliththaan.

*******************************************************************************

மெல்லப்போ மெல்லப்போ மெல்லிடையாளே மெல்லப்போ
சொல்லிப்போ சொல்லிப்போ சொல்வதை கண்ணால் சொல்லிப்போ மல்லிகையே
மெல்லப்போ மெல்லப்போ மெல்லிடையாளே மெல்லப்போ

ஓடையில் நீரலை மேடையில் தென்றலின் நாடகம் எத்தனை ஆயிரம் (2)
தொட்டில் கட்டிப் போடும் பூங்கொடி
பள்ளி கொள்ள பார்க்கும் பைங்கிளி
அந்தி மாலையில் இன்ப சோலையில் சொர்கமாகுமோ
மெல்லத்தான் மெல்லத்தான் மயங்கி நடந்தாள் மாது
சொல்லத்தான் சொல்லத்தான் தயங்கி வரைந்தாள் தூது இப்பொழுதே
மெல்லப்போ ….. மெல்லத்தான்
ம்ஹும் சொல்லிப்போ …. ஆஹா சொல்லித்தான்.

செம்மாங்கனி புன்னகை நல்லோவியம்
செவ்விதல் தேன்மாதுளை பொன்மொழி சொல்லோவியம் (2)
சிந்து நடை போடும் பாற்குடம்
சின்ன விழி பார்வை பூச்சரம்
என்ன மேனியோ இன்னும் பாடவோ கனி தேடவோ
மெல்லப்போ ….. மெல்லத்தான்

பொன்னெழில் தாமரை பூவினால்
மன்னவன் கண்விழி பொய்கையில் மேவினான்
முத்துத்தமிழ் பாடும் பூங்குயில்
முத்தம் ஒன்று வேண்டும் ஆண்குயில்
அந்தப்பாடலில் அன்பு ஊடலில் மங்கை நாணினாள்

மெல்லப்போ மெல்லப்போ மெல்லிடையாளே மெல்லப்போ
சொல்லிப்போ சொல்லிப்போ சொல்வதை கண்ணால் சொல்லிப்போ மல்லிகையே
மெல்லப்போ ….. மெல்லத்தான்
ம்ஹும் சொல்லிப்போ …. ஆஹா சொல்லித்தான்.

நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது


MOVIE : KAAVALKKAARAN
MUSIC : MSV
SINGERS : TMS & P SUSHEELA.

-ninaiththEn vanthaay nuuRu vayathu
kEttEn thanthaay aasai manadhu
-ninaiththEn vanthaay nuuRu vayathu
kEttEn thanthaay aasai manadhu
-nuuRu nilaavai oru nilavaakki paavai enRu
aayiram malarai oru malaraakki paarvai enRu
kaN miinaaga maanaaga ninRaadavO
pon thEnaaga paalaaga paNpaadavO
maalai nEram vanthu uRavaadavO
oo oo oo oo oo ooyyaa..
-ninaiththEn vanthaay nuuRu vayathu
kEttEn thanthaay aasai manadhu

-nilaikkaNNaadi kannam kaNdu aa-haa
malarkaLLuurum kiNNam enRu O-hO
adhu sinthaamal koLLaamal pakkam vaa
anbu thEnOdai paayginRa sorkam vaa
adhu sinthaamal koLLaamal pakkam vaa
anbu thEnOdai paayginRa sorkam vaa
mannan thOLOdu aLLik konjchum kiLLai
avan thErOdu pinnich chellum mullai
unnai nenjchenRa manjchaththil santhiththEn
unthan kai koNdu uNNaatha kanniththEn
unnai nenjchenRa manjchaththil santhiththEn
unthan kai koNdu uNNaatha kanniththEn
-ninaiththEn vanthaay nuuRu vayathu
kEttEn thanthaay aasai manadhu

idai nuulaadi chella chella aa-haa
adhai mElaadai muudikkoLLa O-hO
chinna puumEni kaaNaatha kaNNenna
sollith thiiraadha inbanggaL ennenna
chinna puumEni kaaNaatha kaNNenna
sollith thiiraadha inbanggaL ennenna
oo oo oo oo oo oo yyaa
-ninaiththEn vanthaay nuuRu vayathu
kEttEn thanthaay aasai manadhu
oo oo oo oo oo oo yyaa

***********************************************************************

நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது
கேட்டேன் தந்தாய் ஆசை மனது
நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது
கேட்டேன் தந்தாய் ஆசை மனது
நூறு நிலாவை ஒரு நிலவாக்கி பாவை என்று
ஆயிரம் மலரை ஒரு மலராக்கி பார்வை என்று
கண் மீனாக மானாக நின்றாடவோ
பொன் தேனாக பாலாக பண்பாடவோ
மாலை நேரம் வந்து உறவாடவோ
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓய்யா..
நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது
கேட்டேன் தந்தாய் ஆசை மனது

நிலைக்கண்ணாடி கன்னம் கண்டு ஆஹா
மலர்கள்ளூரும் கிண்ணம் என்று ஓஹோ
அது சிந்தாமல் கொள்ளாமல் பக்கம் வா
அன்பு தேனோடை பாய்கின்ற சொர்கம் வா
அது சிந்தாமல் கொள்ளாமல் பக்கம் வா
அன்பு தேனோடை பாய்கின்ற சொர்கம் வா
மன்னன் தோளோடு அள்ளிக் கொஞ்சும் கிள்ளை
அவன் தேரோடு பின்னிச் செல்லும் முல்லை
உன்னை நெஞ்சென்ற மஞ்சத்தில் சந்தித்தேன்
உந்தன் கை கொண்டு உண்ணாத கன்னித்தேன்
உன்னை நெஞ்சென்ற மஞ்சத்தில் சந்தித்தேன்
உந்தன் கை கொண்டு உண்ணாத கன்னித்தேன்
நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது
கேட்டேன் தந்தாய் ஆசை மனது

இடை நூலாடி செல்ல செல்ல ஆஹா
அதை மேலாடை மூடிக்கொள்ள ஓஹோ
சின்ன பூமேனி காணாத கண்ணென்ன
சொல்லித் தீராத இன்பங்கள் என்னென்ன
சின்ன பூமேனி காணாத கண்ணென்ன
சொல்லித் தீராத இன்பங்கள் என்னென்ன
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ய்யா
நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது
கேட்டேன் தந்தாய் ஆசை மனது
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ய்யா