மோகம் வந்து தாகம் வந்து என்னை அழைக்க


MOVIE : UYIRULLAVARAI USHA
MUSIC : TR
SINGERS : S.JAANAKI & ?

FM : dheem thanakka dheem dheem thanakka dheem
dheem thanakka dheem dheem thanakka dheem
M : shabariba……. shabariba
thara dhattra dhadhattra dhara dhaattraattraa
FM : haah.. haah.. haah …..haaaa..a…
M : hEy hEy hEyy….hEiii…

FM : mOgam vandhu dhaagam vandhu ennai azhaikka
achcham vandhu vetkkam vandhu ennai thadukka
mOgam vandhu dhaagam vandhu ennai azhaikka
achcham vandhu vetkkam vandhu ennai thadukka.aa.aa
thavippadhaa…? thudippathaa..?
kothippadhaa..? silirppadhaa..?

M : thavippadhaa..? thudippadhaa.?
azhaippadhaa..? aNaippadhaa..aa..aa.aa.aa..?
thavippadhaa..? thudippadhaa.?
azhaippadhaa..? aNaippadhaa..aa..aa.aa.aa..?
dEgam paLingukkal thaam raajjiyam
FM : ha..aaa. ha..aaa..
M : palsuvai sindhum ezhilOviyam
FM : Oo.. Oo..o..

M : dEvalOga amudhaththai kuzhambaaga eduththu
thanga niRa varNaththai kuzhaikinRa bOdhu
brammanukku gnyaanam vandhu unnai padaikka
ada bramippudan naanum vandhu unnai rasikka
FM : hah.ha..
brammanukku gnyaanam vandhu unnai padaikka
ada bramippudan naanum vandhu unnai rasikka
FM : thavippadhaa ……… M : haa..
FM : thudippadhaa………. M : oo..
FM : kodhippadhaa……… M : aah.. haa
FM : silirppadhaa…
M : thavippadhaa……. FM : haa..a
M : thudippadhaa……. FM : aa..
M : azhaippadhaa……FM : aa..a
M : aNaippadhaa……..FM : aa..ha ha haa…

M : dheem thanakka dheem…dheem thanakka dheem…..
dheem thanakka dheem…..dhee..em tha.na..kka dheem.

FM : ……..?
FM : dhEgam nee padikkum noolaagumO
? malai naagamena neLiginRa kaiyaanadhu
pinjji malar mEniyinai thottuvida thudikkinRathu
oru kaNam thaduthida ninaikkudhu pinbu
maru kaNam thazhuvida thudikkudhu
oru kaNam thaduthida ninaikkudhu pinbu
maru kaNam thazhuvida thudikkudhu

M : mOgam vandhu dhaagam vandhu ennai azhaikka
achcham vandhu vetkkam vandhu ennai thadukka
FM : thavippadhaa.. thudippadhaa
kodhippadhaa….silirppadhaa
M : laa.lalla laa…laa lalla laa
laa..lalla.laa…laa..lalla..laa..

Tell-a-Friend