நீ இல்லாத இடமே இல்லை


MOVIE : MOHAMMED BIN THUGLAK
MUSIC : MSV
SINGER : MSV

nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

niRam veLukka niir thaan uNdu
niir veLukka niithaan uNdu
niRam veLukka niir thaan uNdu
niir veLukka niithaan uNdu
manam veLukka ethu thaan uNdu
nabiyE un vEdham? uNdu..
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

udalukku onbathu vaasal
manadhukku eNbathu vaasal
udalukku onbathu vaasal
manadhukku eNbathu vaasal
uyirukku uyiraay kaaNum
oru vaasal paLLi vaasal
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

iruppOrkku ellaam sontham
illaarkku ethuthaan sontham
iruppOrkku ellaam sontham
illaarkku ethuthaan sontham
-nallaarkkum pollaarkkum thaan
-naayaganE niiyE sontham
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
********************************************************

நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

நிறம் வெளுக்க நீர் தான் உண்டு
நீர் வெளுக்க நீதான் உண்டு
நிறம் வெளுக்க நீர் தான் உண்டு
நீர் வெளுக்க நீதான் உண்டு
மனம் வெளுக்க எது தான் உண்டு
நபியே உன் வேதம்? உண்டு..
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
னீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

உடலுக்கு ஒன்பது வாசல்
மனதுக்கு எண்பது வாசல்
உடலுக்கு ஒன்பது வாசல்
மனதுக்கு எண்பது வாசல்
உயிருக்கு உயிராய் காணும்
ஒரு வாசல் பள்ளி வாசல்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

இருப்போர்க்கு எல்லாம் சொந்தம்
இல்லார்க்கு எதுதான் சொந்தம்
இருப்போர்க்கு எல்லாம் சொந்தம்
இல்லார்க்கு எதுதான் சொந்தம்
நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் தான்
நாயகனே நீயே சொந்தம்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
னீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
_________________

நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு


MOVIE : NENJIRUKKUM VARAI
MUSIC : VISWANATHAN MS
SINGERS : MS RAJA & TMS.

nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa yaa yaayaa yaa yaa yaayaa .. laa..laa…laa..
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
laa..laa…laa….laa….laa….

irunthaal thaanE .. selavu seyya
eduththaal thaanE … maRaiththu vaikka
koduththaal thaanE vaanggi sella
paduththaal thaanE vizhiththu koLLa
koduththaal thaanE vaanggi sella
paduththaal thaanE vizhiththu koLLa
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa…yaa…yaa… laa…laa…
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm

thuNinthaal thaanE … edhuvum mudiya
thoRanthaal thaanE…. paathai? theriya
siriththaal thaanE kavalai maRaiya
sila naaL thaanE sumaigaL kuRaiya
siriththaal thaanE kavalai maRaiya
sila naaL thaanE sumaigaL kuRaiya
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa…yaa…yaa… laa…laa…
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm

**********************************************************

நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா யா யாயா யா யா யாயா .. லா..லா…லா..
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
லா..லா…லா….லா….லா….

இருந்தால் தானே .. செலவு செய்ய
எடுத்தால் தானே … மறைத்து வைக்க
கொடுத்தால் தானே வாங்கி செல்ல
படுத்தால் தானே விழித்து கொள்ள
கொடுத்தால் தானே வாங்கி செல்ல
படுத்தால் தானே விழித்து கொள்ள
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா…யா…யா… லா…லா…
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்

துணிந்தால் தானே … எதுவும் முடிய
தொறந்தால் தானே…. பாதை? தெரிய
சிரித்தால் தானே கவலை மறைய
சில நாள் தானே சுமைகள் குறைய
சிரித்தால் தானே கவலை மறைய
சில நாள் தானே சுமைகள் குறைய
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா…யா…யா… லா…லா…
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
**************************************************

Vaan Nilaa Nilaa Alla


FILM : PATANAP PIRAVESAM
MUSIC : M.S VISWANATHAN
SINGER : S.P.BALASUBRAMANIAM

vaan nilaa nilaa alla un vaalibam nilaa (2)
thaen nilaa enum nilaa en dhaeviyin nilaa (2)
neeyillaadha naalellaam naan thaeyndha vennilaa

(vaan)

maanillaadha oorilae saayal kannilaa (2)
poovilaadha mannilae jaadaip pennilaa

(vaan)

dheyvam kallilaa oru thoagaiyin sollilaa (2)
ponnilaa pottilaa punnagai mottilaa aval kaattum anbilaa
inbam kattilaa aval dhaegak kattilaa (2)
theedhilaa kaadhalaa oodalaa koodalaa aval meettum pannilaa

(vaan)

vaazhkkai vazhiyilaa oru mangaiyin oliyilaa (2)
oorilaa naattilaa aanandham veettilaa aval nenjin aettilaa
sondham irulilaa oru poovaiyin arulilaa (2)
ennilaa aasaigal ennilaa kondadhaen adhaich cholvaay vennilaa

(vaan)