நீ தான் ஒருவனே


MOVIE ; AMARAN
MUSIC : AADITHYAN
SINGER : KARTHIK RAJA

mu-sthaffaa ….. mu-sthaffaa
mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa
-nii thaan oruvanE nii thaan thalaivanE
iravu nEram ..-hA…. nilavu niiyE… -haa
vidiyumbOthu kathirum niiyE
uurE unththan kaiyil
vaanam unththan paiyil
mu-sthaffaa mu-shthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa

kOdi iravu kOdi nilavu vanththu pOgum inggE
kELvi kEtka yaarum illai kiithai EthinggE
kOthai rathiyum kOppai mathuvum bOthai ERRum inggE
enththa vithiyum enththa muRaiyum thiiNdidaathinggE
vEtkkai ithu suthanthira vEtkai
kOttai ithu oruvanin kOttai
aaNOdu peNNukkum peNNOdu aaNukkum vEttai
mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa

paathi udaiyil jOdi malargaL
uuril ulavum enggum
-nuuRu malargaL Odi vanththu
maarbil puuppaRikkum
? niinggaL nanainththaal kOdi ruubaay kottum
kOdi varavu kOdi selavu unggaLin thittam
illai ethirigaL unakkillai
illai thOlvigaL unakkillai
muththanggaL seyginRa saththanggaL eppOthum illai

mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa mu-sthaffaa
-nii thaan oruvanE nii thaan thalaivanE
iravu nEram ..-hA…. nilavu niiyE… -haa
vidiyumbOthu kathirum niiyE
uurE unththan kaiyil
vaanam unththan paiyil

Tell-a-Friend

முஸ்தபா….. முஸ்தபா
முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா
நீ தான் ஒருவனே நீ தான் தலைவனே
இரவு நேரம் ..ஹா…. நிலவு நீயே… ஹா
விடியும்போது கதிரும் நீயே
ஊரே உந்தன் கையில்
வானம் உந்தன் பையில்
முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா

கோடி இரவு கோடி நிலவு வந்து போகும் இங்கே
கேள்வி கேட்க யாரும் இல்லை கீதை ஏதிங்கே
கோதை ரதியும் கோப்பை மதுவும் போதை ஏற்றும் இங்கே
எந்த விதியும் எந்த முறையும் தீண்டிடாதிங்கே
வேட்க்கை இது சுதந்திர வேட்கை
கோட்டை இது ஒருவனின் கோட்டை
ஆணோடு பெண்ணுக்கும் பெண்ணோடு ஆணுக்கும் வேட்டை
முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா

பாதி உடையில் ஜோடி மலர்கள்
ஊரில் உலவும் எங்கும்
நூறு மலர்கள் ஓடி வந்து
மார்பில் பூப்பறிக்கும்
? நீங்கள் நனைந்தால் கோடி ரூபாய் கொட்டும்
கோடி வரவு கோடி செலவு உங்களின் திட்டம்
இல்லை எதிரிகள் உனக்கில்லை
இல்லை தோல்விகள் உனக்கில்லை
முத்தங்கள் செய்கின்ற சத்தங்கள் எப்போதும் இல்லை

முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா முஸ்தபா
நீ தான் ஒருவனே நீ தான் தலைவனே
இரவு நேரம் ..ஹா…. நிலவு நீயே… ஹா
விடியும்போது கதிரும் நீயே
ஊரே உந்தன் கையில்
வானம் உந்தன் பையில்