ஒரே மனம் ஒரே குணம்


MOVIE : VILLAN
MUSIC : VIDYA SAGAR
SINGER : HARIHARAN & SADANA SARGAM

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham
idhE thinam idhE (t)chaNam idham padham sadham
orE manam orE guNam orE idam sugam sugam

paLLi naaLil arumbaay irunthEn
paruva naaLil mugaiyaay ezhunthEn
paarvai usuppa madalgaL avizhnthEn
Sparisam ezhuppa malaraay malarnthEn
malarE unthan madalgaL thORum manjcham amaippEn
kaniyaay maaRum rasabaaganggaL kaRRukkoduppEn
kaniyaanaalum malarin vaasam vaarikkoduppEn
vaazhvai rasippEn..

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham

maalai nEra nizhalai pOlE
manadhil mOgam niizhvadhanaalE
sElai nizhalil odhunggida vanthEn
sEvai seyyum aasaiyinaalE
dhEgaththukkuL thuunggum inbam thatti ezhuppu
thEdi thEdi selgaLil ellaam thEnai niRappu
en uRchaagaththai katti kaappadhu unthan poRuppu
uLLE neruppu….

orE manam orE guNam orE idam sugam sugam
idhE nilai idhE kalai idhE kadhai idham idham
idhE thinam idhE (t)chaNam idham padham sadham

************************************************

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்
இதே தினம் இதே (ட்)சணம் இதம் பதம் சதம்
ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்

பள்ளி நாளில் அரும்பாய் இருந்தேன்
பருவ நாளில் முகையாய் எழுந்தேன்
பார்வை உசுப்ப மடல்கள் அவிழ்ந்தேன்
ஸ்பரிசம் எழுப்ப மலராய் மலர்ந்தேன்
மலரே உந்தன் மடல்கள் தோறும் மஞ்சம் அமைப்பேன்
கனியாய் மாறும் ரசபாகங்கள் கற்றுக்கொடுப்பேன்
கனியானாலும் மலரின் வாசம் வாரிக்கொடுப்பேன்
வாழ்வை ரசிப்பேன்..

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்

மாலை நேர நிழலை போலே
மனதில் மோகம் நீழ்வதனாலே
சேலை நிழலில் ஒதுங்கிட வந்தேன்
சேவை செய்யும் ஆசையினாலே
தேகத்துக்குள் தூங்கும் இன்பம் தட்டி எழுப்பு
தேடி தேடி செல்களில் எல்லாம் தேனை நிறப்பு
என் உற்சாகத்தை கட்டி காப்பது உந்தன் பொறுப்பு
உள்ளே நெருப்பு….

ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே இடம் சுகம் சுகம்
இதே நிலை இதே கலை இதே கதை இதம் இதம்
இதே தினம் இதே (ட்)சணம் இதம் பதம் சதம்