மின்னல் ஒரு கோடி எந்தன் உயிர் தேடி வந்ததே


MOVIE : VIP
MUSIC : RANJITH BAROT
SINGERS : CHITRA & HARIHARAN

minnal oru kOdi enthan uyir thEdi vanththathE
Oh latcham pala latcham puukkaL onRaagap pUththathE
un vaarththai thEn vaarththathE
maunam pEsiyathE kuLir thenRal viisiyathE
Ezhai thEdiya raaNi nii en kaadhal dhEvathaiyE…………
minnal oru kOdi enthan uyir thEdi vanththathE

kuLirum paniyum ennai suduthE suduthE
udalum uyirum ini thaniyE thaniyE
kaaman nilavE enai aaLum azhagE
uRavE uRavE inRu sariyO pirivE
-niiraaginaal naan mazhaiyaagiREn
-nii vaadinaal en uyir thEygiREn…..
-naanum vara unththan vaazhvil uRavaada varugiREn
O..O..kaadhal varalaaRu ezhutha en dhEgam tharugiREn
en vaarththai un vaazhkkaiyE.

mazhaiyil nanaiyum pani malarai pOla
en manathai nanaiththEn un ninaivil naanE
O..O..O . ulagai thazhuvum naLLiravai pOlE
ennuLLE paravum aaruyirum niiyE
ennai miittiyE nii isaiyaakkinaay
unai URRiyE en uyir ERRinaay…

minnal oru kOdi unththan uyir thEdi vanththathE
Oh latcham pala latcham puukkaL onRaagap pUththathE
un vaarththai thEn vaarththathE
maunam pEsiyathE kuLir thenRal viisiyathE
Ezhai thEdiya raaNi nii en kaadhal dhEvathaiyE…………

Tell-a-Friend

மின்னல் ஒரு கோடி எந்தன் உயிர் தேடி வந்ததே
ஓக் லட்சம் பல லட்சம் பூக்கள் ஒன்றாகப் பூத்ததே
உன் வார்த்தை தேன் வார்த்ததே
மௌனம் பேசியதே குளிர் தென்றல் வீசியதே
ஏழை தேடிய ராணி நீ என் காதல் தேவதையே…………
மின்னல் ஒரு கோடி எந்தன் உயிர் தேடி வந்ததே

குளிரும் பனியும் என்னை சுடுதே சுடுதே
உடலும் உயிரும் இனி தனியே தனியே
காமன் நிலவே எனை ஆளும் அழகே
உறவே உறவே இன்று சரியோ பிரிவே
நீராகினால் நான் மழையாகிறேன்
நீ வாடினால் என் உயிர் தேய்கிறேன்…..
நானும் வர உந்தன் வாழ்வில் உறவாட வருகிறேன்
ஓ..ஓ..காதல் வரலாறு எழுத என் தேகம் தருகிறேன்
என் வார்த்தை உன் வாழ்க்கையே.

மழையில் நனையும் பனி மலரை போல
என் மனதை நனைத்தேன் உன் நினைவில் நானே
ஓ..ஓ..ஓ . உலகை தழுவும் நள்ளிரவை போலே
என்னுள்ளே பரவும் ஆருயிரும் நீயே
என்னை மீட்டியே நீ இசையாக்கினாய்
உனை ஊற்றியே என் உயிர் ஏற்றினாய்…

மின்னல் ஒரு கோடி உந்தன் உயிர் தேடி வந்ததே
ஓக் லட்சம் பல லட்சம் பூக்கள் ஒன்றாகப் பூத்ததே
உன் வார்த்தை தேன் வார்த்ததே
மௌனம் பேசியதே குளிர் தென்றல் வீசியதே
ஏழை தேடிய ராணி நீ என் காதல் தேவதையே…………

ஈச்சங்காட்டுல முயலொண்ணு


MOVIE : VIP
MUSIC : ANJITH BAROT
SINGERS : KAY KAY & ANUPAMA

iichchanggaattula muyaloNNu kuuchchanggaattuthu puthusu ennu
savukkuththOppula kuyiloNNU kavukkappaakkuthu sirusu ennu
manasa thaakkuRa puyaloNNu usura kEkkuthu pasikkuthennu
pEy? pidikkum -hEy thiiNdaathE
thiiNdaamalE virunthillaiyE

malaiyOram mEyuthE kaNNallavA
kuRumbaaga paakkuthE vamballavaa
kauthaariyE thuNai thEdiyE putharOram viLaiyaaduthE
eRumbuuRa thEyumE karumbaarai kUsumE
mazhai thuuRum nEramE kudaiyaagum dhEgamE

………. iichchanggaattula muyaloNNu………

padhaniiru paanaiyil vaNdallavaa
pasiyaaRi pOguthE enRallavaa
iLa vaanavil sivappaanathE maruthaaNi puusaamalE
kadalaana dhaagamE nadhi thEdi pOguthE
ini kaadhal thiiyilE iLa nenjcham vEguthE

…………iichchanggaattula muyaloNNu…………..

Tell-a-Friend

ஈச்சங்காட்டுல முயலொண்ணு கூச்சங்காட்டுது புதுசு என்னு
சவுக்குத்தோப்புல குயிலொண்ணூ கவுக்கப்பாக்குது சிருசு என்னு
மனச தாக்குற புயலொண்ணு உசுர கேக்குது பசிக்குதென்னு
பேய்? பிடிக்கும் ஹேய் தீண்டாதே
தீண்டாமலே விருந்தில்லையே

மலையோரம் மேயுதே கண்ணல்லவா
குறும்பாக பாக்குதே வம்பல்லவா
கௌதாரியே துணை தேடியே புதரோரம் விளையாடுதே
எறும்பூற தேயுமே கரும்பாரை கூசுமே
மழை தூறும் நேரமே குடையாகும் தேகமே

………. ஈச்சங்காட்டுல முயலொண்ணு………

பதனீரு பானையில் வண்டல்லவா
பசியாறி போகுதே என்றல்லவா
இள வானவில் சிவப்பானதே மருதாணி பூசாமலே
கடலான தாகமே நதி தேடி போகுதே
இனி காதல் தீயிலே இள நெஞ்சம் வேகுதே

…………ஈச்சங்காட்டுல முயலொண்ணு…………..