உயிரிலே எனது உயிரிலே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARRIS JAYARAJ
SINGERS : MAHALAKSHMI & SRINIVAS

uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay
Enenai maRuththu pOgiRaay
kaanal niirOdu sErgiRaay
koduththathaay sonna idhayaththai
thiruppi naan vaangga maattEnE
uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay

aruginil uLLa thuuramE
alaikadal thiiNdum vaanamE
-nEsikka nenjcham reNdu
pOdhaathaa pOdhaathaa nii sollu
-nEsamum reNdaam muRai
maaRaadhaa kuudaathaa nii sollu
idhu nadanthida kuudumO
iru dhuruvanggaL sErumO
uchchadiththu niiyum vilaga
thaththaLiththu naanum varuga
enna seyvEnO

uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay

EdhO onRu ennaith thadukkuthE
peNthaanE nii enRu muRaikkuthE
ennuLLE kaayanggaL
aaraamal thiiraamal ninREnE
visiriyaam un kaigaL
vanthaalum vaanggaamal senREnE
vaa.. vanthu enai sErnthidu
en thOLgaLil thEynthidu
sollavanthEn solli mudiththEn
varum dhisai paarththu iruppEn
-naatkaL pOnaalum

mm..mm..mm..mm..
mm..mm..mm..mm..
Enenai maRuththu pOgiRaay
kaanal niirOdu sErgiRaay
koduththathaay sonna idhayaththai
thiruppi naan vaangga maattEnE

***********************************************

உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்
ஏனெனை மறுத்து போகிறாய்
கானல் நீரோடு சேர்கிறாய்
கொடுத்ததாய் சொன்ன இதயத்தை
திருப்பி நான் வாங்க மாட்டேனே
உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்

அருகினில் உள்ள தூரமே
அலைகடல் தீண்டும் வானமே
நேசிக்க நெஞ்சம் ரெண்டு
போதாதா போதாதா நீ சொல்லு
நேசமும் ரெண்டாம் முறை
மாறாதா கூடாதா நீ சொல்லு
இது நடந்திட கூடுமோ
இரு துருவங்கள் சேருமோ
உச்சடித்து நீயும் விலக
தத்தளித்து நானும் வருக
என்ன செய்வேனோ

உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்

ஏதோ ஒன்று என்னைத் தடுக்குதே
பெண்தானே நீ என்று முறைக்குதே
என்னுள்ளே காயங்கள்
ஆராமல் தீராமல் நின்றேனே
விசிரியாம் உன் கைகள்
வந்தாலும் வாங்காமல் சென்றேனே
வா.. வந்து எனை சேர்ந்திடு
என் தோள்களில் தேய்ந்திடு
சொல்லவந்தேன் சொல்லி முடித்தேன்
வரும் திசை பார்த்து இருப்பேன்
நாட்கள் போனாலும்

ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..
ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..
ஏனெனை மறுத்து போகிறாய்
கானல் நீரோடு சேர்கிறாய்
கொடுத்ததாய் சொன்ன இதயத்தை
திருப்பி நான் வாங்க மாட்டேனே

*******************************************