பார்த்த முதல் நாளே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARRIS JAYARAJ
SINGERS : BOMBAY JAISHRI & UNNIMENON

paarththa mudhal naaLE
unnai paarththa mudhal naaLE
kaatchi pizhai pOlE
uNarnthEn kaatchi pizhai pOlE
Or alaiyaay vanthu enai adiththaay
kadalaay maaRi pin enai izhuththaay
en ? thaanggiya unmugam unmugam enRum maRaiyaadhE

kaattik kodukkiRathE kaNNE kaatti kodukkiRathE
kaadhal vazhigiRathE kaNNil kaadhal vazhigiRathE
un vizhiyil vazhiyum piriyanggaLai
paarththEn kadanthEn pakal iravai
un alaadhi anbinil nanainthapin nanainthapin
-naanum mazhaiyaanEn.

kaalai ezhunthathum enkaNgaL mudhalil
thEdippidippadhu unthan mugamE
thuukkam varugaiyil kaNpaarkkum
kadaisi kaatchikkuL niRpadhun mugamE

enai paRRi enakkE theriyaadha palavum
-nii aRinthu nadappadhu viyaRppEn
unai Edhum kEtkaamal unadhaasai anaiththum
-niRaivERRa vENdum enRu thavippEn

pOginREn ena nii pala nuuRu muRaigaL
vidai peRRum pOgaamal iruppaay
sari enRu sari enRu unnai pOga solli
kadhavOram naanum niRka siriththaay
kadhavOram naanum niRka siriththaay

kaattik kodukkiRathE kaNNE kaatti kodukkiRathE
kaadhal vazhigiRathE kaNNil kaadhal vazhigiRathE

Or alaiyaay vanthu enai adiththaay
kadalaay maaRi pin enai izhuththaay

un alaadhi anbinil nanainthapin nanainthapin
-naanum mazhaiyaanEn.

unnai maRanthu nii thuukkaththil siriththaal
thuunggaamal adhai kaNdu rasiththEn
thuukkam maRanthu naan unai paarkkum kaatchi
kanavaaga vanthathenRu ninaiththEn

yaarum maanidarE illaadha idaththil
siRu viidu kattikkoLLa thOnRum
-niiyum naanum anggE vaazhginRa vaazhvai
maram thORum sedhukkida vENdum

kaNpaarththu kadhaikka mudiyaamal naanum
thavikkinRa oru peNNum niidhaan
kaNkotta mudiyaamal mudiyaamal paarkkum
salikkaadha oru peNNum niidhaan
salikkaadha oru peNNum niidhaan

paarththa mudhal naaLE
unnai paarththa mudhal naaLE
kaatchi pizhai pOlE
uNarnthEn kaatchi pizhai pOlE
Or alaiyaay vanthu enai adiththaay
kadalaay maaRi pin enai izhuththaay
en ? thaanggiya unmugam unmugam enRum maRaiyaadhE

****************************************************

பார்த்த முதல் நாளே
உன்னை பார்த்த முதல் நாளே
காட்சி பிழை போலே
உணர்ந்தேன் காட்சி பிழை போலே
ஓர் அலையாய் வந்து எனை அடித்தாய்
கடலாய் மாறி பின் எனை இழுத்தாய்
என் ? தாங்கிய உன்முகம் உன்முகம் என்றும் மறையாதே

காட்டிக் கொடுக்கிறதே கண்ணே காட்டி கொடுக்கிறதே
காதல் வழிகிறதே கண்ணில் காதல் வழிகிறதே
உன் விழியில் வழியும் பிரியங்களை
பார்த்தேன் கடந்தேன் பகல் இரவை
உன் அலாதி அன்பினில் நனைந்தபின் நனைந்தபின்
நானும் மழையானேன்.

காலை எழுந்ததும் என்கண்கள் முதலில்
தேடிப்பிடிப்பது உந்தன் முகமே
தூக்கம் வருகையில் கண்பார்க்கும்
கடைசி காட்சிக்குள் நிற்பதுன் முகமே

எனை பற்றி எனக்கே தெரியாத பலவும்
நீ அறிந்து நடப்பது வியற்ப்பேன்
உனை ஏதும் கேட்காமல் உனதாசை அனைத்தும்
நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தவிப்பேன்

போகின்றேன் என நீ பல நூறு முறைகள்
விடை பெற்றும் போகாமல் இருப்பாய்
சரி என்று சரி என்று உன்னை போக சொல்லி
கதவோரம் நானும் நிற்க சிரித்தாய்
கதவோரம் நானும் நிற்க சிரித்தாய்

காட்டிக் கொடுக்கிறதே கண்ணே காட்டி கொடுக்கிறதே
காதல் வழிகிறதே கண்ணில் காதல் வழிகிறதே

ஓர் அலையாய் வந்து எனை அடித்தாய்
கடலாய் மாறி பின் எனை இழுத்தாய்

உன் அலாதி அன்பினில் நனைந்தபின் நனைந்தபின்
நானும் மழையானேன்.

உன்னை மறந்து நீ தூக்கத்தில் சிரித்தால்
தூங்காமல் அதை கண்டு ரசித்தேன்
தூக்கம் மறந்து நான் உனை பார்க்கும் காட்சி
கனவாக வந்ததென்று நினைத்தேன்

யாரும் மானிடரே இல்லாத இடத்தில்
சிறு வீடு கட்டிக்கொள்ள தோன்றும்
நீயும் நானும் அங்கே வாழ்கின்ற வாழ்வை
மரம் தோறும் செதுக்கிட வேண்டும்

கண்பார்த்து கதைக்க முடியாமல் நானும்
தவிக்கின்ற ஒரு பெண்ணும் நீதான்
கண்கொட்ட முடியாமல் முடியாமல் பார்க்கும்
சலிக்காத ஒரு பெண்ணும் நீதான்
சலிக்காத ஒரு பெண்ணும் நீதான்

பார்த்த முதல் நாளே
உன்னை பார்த்த முதல் நாளே
காட்சி பிழை போலே
உணர்ந்தேன் காட்சி பிழை போலே
ஓர் அலையாய் வந்து எனை அடித்தாய்
கடலாய் மாறி பின் எனை இழுத்தாய்
என் ? தாங்கிய உன்முகம் உன்முகம் என்றும் மறையாதே

***************************************************