தென்றல் என்னை முத்தமிட்டது


MOVIE : ORU ODAI NADHIYAAGIRATHU

MUSIC : ILAYARAJA

SINGERS : KRISHNACHANDER & B S SASIREKHA

thenRal ennai muththamittathu (2)

ithazhil inikka idhayam kothikka

ellOrum paarkka

thenRal ennai muththamittathu

ithazhil inikka idhayam kothikka

ellOrum paarkka

thenRal ennai muththamittathu

-nINda naaLaay puukkaL sErththEn

unnai eNNi maalai kOrththEn

thUram inRu naanum paarththEn

ennai naanE kaaval kaaththEn

kanavil EthO kOlam pOttEn

A…aa…aa.aa….

kanavil EthO kOlam pOttEn

kaathal mELam naanum kEttEn

………. thenRal ennai …………….

kaaman thOttam pUththa nEram

naaNam vanththu vEli pOdum

Udal ennai thINda chollum

vEli unnai mEyach chollum

kaaththuk kidantha chOlaiyOram

aa…aa.aa.aa.aaa.aaa

kaaththuk kidantha chOlaiyOram

ganggai vanthu paayum nEram

………thenRal ennai……………

தென்றல் என்னை முத்தமிட்டது (2)

இதழில் இனிக்க இதயம் கொதிக்க

எல்லோரும் பார்க்க

தென்றல் என்னை முத்தமிட்டது

இதழில் இனிக்க இதயம் கொதிக்க

எல்லோரும் பார்க்க

தென்றல் என்னை முத்தமிட்டது

நீண்ட நாளாய் பூக்கள் சேர்த்தேன்

உன்னை எண்ணி மாலை கோர்த்தேன்

தூரம் இன்று நானும் பார்த்தேன்

என்னை நானே காவல் காத்தேன்

கனவில் ஏதோ கோலம் போட்டேன்

ஆ…ஆ…ஆ.ஆ….

கனவில் ஏதோ கோலம் போட்டேன்

காதல் மேளம் நானும் கேட்டேன்

………. தென்றல் என்னை …………….

காமன் தோட்டம் பூத்த நேரம்

னாணம் வந்து வேலி போடும்

ஊடல் என்னை தீண்ட சொல்லும்

வேலி உன்னை மேயச் சொல்லும்

காத்துக் கிடந்த சோலையோரம்

ஆ…ஆ.ஆ.ஆ.ஆஅ.ஆஅ

காத்துக் கிடந்த சோலையோரம்

கங்கை வந்து பாயும் நேரம்

………தென்றல் என்னை……………