உன்ன பெத்த ஆத்தாவுக்கு சுத்தி போடணும்


MOVIE : KD
MUSIC : YUVAN SHANKAR RAJA
SINGER : JESSE GIFT & SUCITHRA

( injchikichchaa injchikichchaa injchikichchaa raa..
injchikichchaa injchikichchaa injchikichchaa raa)

-hEy… unna peththa aaththaavukku suththi pOdaNum
un..? jaakkettukku kokki pOdaNum..
enna peththa aaththaa unakku maamiyaarudaa
ada ennai niiyum vittu pOnaa saamiyaarudaa
-haa… maththiyaana nEraththula pOtta sORu paththavillai
kuuRu ketta aambiLLaikku kuuttaanjchORu thEvai illai
vittu paaru muttum paaru jallikkattu aaLu
-hEy..sElai kattum poNNukitta maNdi idum paaru
unna peththa aaththaavukku suththi pOdaNum
un..? jaakkettukku kokki pOdaNum..-hOy..
enna peththa aaththaa unakku maamiyaarudaa
ada ennai niiyum vittu pOnaa saamiyaarudaa

unnaala naan kettEnE ennaala nii kettiyE
-nammaala naama kettOmO?
panjchi meththai enna ?
-niiyenna mEl mattam.. naan enna kiizh mattam
oNNaaga aagi puttOmaa… naama usurukkuLLE usura vittOmaa?
unna enna unna enna sEththu
oorukkuLLa oorukkuLLa pEchchu..
enakkenna aachchu.. izhukkuthu muuchchu..
manasukkEdhO aachchu.. thookkam kettu pOchchu..
adadadaa ..vittu paaru muttum paaru jallikkattu aaLu
daay….sElai kattum poNNukitta maNdi idum paaru

ottu moththa dhaagaththukkum ottaganthaan sEththu vaikkum
thaNNi kudam vaththi vidumaa
-namma dhaagaththukku thaNNi tharumaa
EdhEdhO sEththu vachchaa.. ottagaththa puutti vachchE
kEdi payyaa koLLai adidaa..
antha koLLaiyila panggu kodudaa
vaayikkum vaayikkum puuttu
ada pOttu thaan kadhava nii saaththu..
-naan neLiyuRa kaaththu.. nii aadi maasa kaaththu
ada vEtti kattum rOsu.. naan vetti vachcha paakku
adadadaa ..vittu paaru muttum paaru jallikkattu aaLu
daay….sElai kattum poNNukitta maNdi idum paaru
-hEy… unna peththa aaththaavukku suththi pOdaNum
un..? jaakkettukku kokki pOdaNum..
enna peththa aaththaa unakku maamiyaarudaa
ada ennai niiyum vittu pOnaa saamiyaarudaa
-haa… maththiyaana nEraththula pOtta sORu paththavillai
kuuRu ketta aambiLLaikku kuuttaanjchORu thEvai illai
vittu paaru muttum paaru jallikkattu aaLu
-hEy..sElai kattum poNNukitta maNdi idum paaru
*************************************************

( இஞ்சிகிச்சா இஞ்சிகிச்சா இஞ்சிகிச்சா ரா..
இஞ்சிகிச்சா இஞ்சிகிச்சா இஞ்சிகிச்சா ரா)

ஹேய்… உன்ன பெத்த ஆத்தாவுக்கு சுத்தி போடணும்
உன்..? ஜாக்கெட்டுக்கு கொக்கி போடணும்..
என்ன பெத்த ஆத்தா உனக்கு மாமியாருடா
அட என்னை நீயும் விட்டு போனா சாமியாருடா
ஹா… மத்தியான நேரத்துல போட்ட சோறு பத்தவில்லை
கூறு கெட்ட ஆம்பிள்ளைக்கு கூட்டாஞ்சோறு தேவை இல்லை
விட்டு பாரு முட்டும் பாரு ஜல்லிக்கட்டு ஆளு
ஹேய்..சேலை கட்டும் பொண்ணுகிட்ட மண்டி இடும் பாரு
உன்ன பெத்த ஆத்தாவுக்கு சுத்தி போடணும்
உன்..? ஜாக்கெட்டுக்கு கொக்கி போடணும்..ஹோய்..
என்ன பெத்த ஆத்தா உனக்கு மாமியாருடா
அட என்னை நீயும் விட்டு போனா சாமியாருடா

உன்னால நான் கெட்டேனே என்னால நீ கெட்டியே
நம்மால நாம கெட்டோமோ?
பஞ்சி மெத்தை என்ன ?
நீயென்ன மேல் மட்டம்.. நான் என்ன கீழ் மட்டம்
ஒண்ணாக ஆகி புட்டோமா… நாம உசுருக்குள்ளே உசுர விட்டோமா?
உன்ன என்ன உன்ன என்ன சேத்து
ஊருக்குள்ள ஊருக்குள்ள பேச்சு..
எனக்கென்ன ஆச்சு.. இழுக்குது மூச்சு..
மனசுக்கேதோ ஆச்சு.. தூக்கம் கெட்டு போச்சு..
அடடடா ..விட்டு பாரு முட்டும் பாரு ஜல்லிக்கட்டு ஆளு
டாய்….சேலை கட்டும் பொண்ணுகிட்ட மண்டி இடும் பாரு

ஒட்டு மொத்த தாகத்துக்கும் ஒட்டகந்தான் சேத்து வைக்கும்
தண்ணி குடம் வத்தி விடுமா
நம்ம தாகத்துக்கு தண்ணி தருமா
ஏதேதோ சேத்து வச்சா.. ஒட்டகத்த பூட்டி வச்சே
கேடி பய்யா கொள்ளை அடிடா..
அந்த கொள்ளையில பங்கு கொடுடா
வாயிக்கும் வாயிக்கும் பூட்டு
அட போட்டு தான் கதவ நீ சாத்து..
நான் நெளியுற காத்து.. நீ ஆடி மாச காத்து
அட வேட்டி கட்டும் ரோசு.. நான் வெட்டி வச்ச பாக்கு
அடடடா ..விட்டு பாரு முட்டும் பாரு ஜல்லிக்கட்டு ஆளு
டாய்….சேலை கட்டும் பொண்ணுகிட்ட மண்டி இடும் பாரு
ஹேய்… உன்ன பெத்த ஆத்தாவுக்கு சுத்தி போடணும்
உன்..? ஜாக்கெட்டுக்கு கொக்கி போடணும்..
என்ன பெத்த ஆத்தா உனக்கு மாமியாருடா
அட என்னை நீயும் விட்டு போனா சாமியாருடா
ஹா… மத்தியான நேரத்துல போட்ட சோறு பத்தவில்லை
கூறு கெட்ட ஆம்பிள்ளைக்கு கூட்டாஞ்சோறு தேவை இல்லை
விட்டு பாரு முட்டும் பாரு ஜல்லிக்கட்டு ஆளு
ஹேய்..சேலை கட்டும் பொண்ணுகிட்ட மண்டி இடும் பாரு
*****************************************************

வசியம் வசியம் செய்வேண்டா


MOVIE : BOYS & GIRLS
MUSIC : SIRPI
SINGER : SUSITHRA.

vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…

-hOy idhazhaal thiiNdu iLamaiyai thuuNdu…
thuuNdil miinaay aavEnE…
vizhigaLil siththirai vilaguthE niththirai..
thiththikkiRa inbam thEvai..
muththam thanthu konRu vidu..
muunRu vELai konRu vidu..
puuvil thEnai uuRRividu..bOdhai ERRividu…

vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…

aRimugam nii thaan maRaimugamaavOm
kaaNaa inbam kaaNbaay..
azhagiya muunggilaay ivaLudal uLLadhu
muththamittu uudhida vaadaa…
kaiyin rEgai ottividu
maarbai maarbaal kattividu
uNarchchi ellai thottuvidu ..Odi thaan paarppaay…

vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…
vasiyam vasiyam seyvENdaa..un vayadhai maRanthu vaayENdaa..
manmadha mugaththai maarbil pudhaippaay..
iLamai raaththiri idhu thaanO…

**********************************************

வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…

ஹோய் இதழால் தீண்டு இளமையை தூண்டு…
தூண்டில் மீனாய் ஆவேனே…
விழிகளில் சித்திரை விலகுதே நித்திரை..
தித்திக்கிற இன்பம் தேவை..
முத்தம் தந்து கொன்று விடு..
மூன்று வேளை கொன்று விடு..
பூவில் தேனை ஊற்றிவிடு..போதை ஏற்றிவிடு…

வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…

அறிமுகம் நீ தான் மறைமுகமாவோம்
காணா இன்பம் காண்பாய்..
அழகிய மூங்கிலாய் இவளுடல் உள்ளது
முத்தமிட்டு ஊதிட வாடா…
கையின் ரேகை ஒட்டிவிடு
மார்பை மார்பால் கட்டிவிடு
உணர்ச்சி எல்லை தொட்டுவிடு ..ஓடி தான் பார்ப்பாய்…

வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…
வசியம் வசியம் செய்வேண்டா..உன் வயதை மறந்து வாயேண்டா..
மன்மத முகத்தை மார்பில் புதைப்பாய்..
இளமை ராத்திரி இது தானோ…
***************************************************

Adi Lokku Lokku Lokkalu


MOVIE : PAZHANI
MUSIC : SRIKANTH DEVA
SINGERS : PERARASU & SUCHITRA

adi lOkku lOkku lOkku lOkku lOkkalu…
-naan lOkkalu…
enna Eththukkadi Eththukkadi Enjchalu..
ada pOkku pOkku pOkku pOkku pOkkiri… ada pOkkiri..
-naan neyyil thaan senjchi vachcha jaanggiri..
adi ennaachchidi… Edhaachchidii…
-nii mattum thaan theLivaachchidi..
karagaattamaa… oyilaattamaa… naan aadunaa sadhuraattamaa
koththu koththu parOttaa.. koththikittu varattaa..
muttai muttai parOttaa… moththamaa tharattaa..
adi lOkku lOkku lOkku lOkku lOkkalu…
-naan lOkkalu…
enna Eththukkadi Eththukkadi Enjchalu..
ada pOkku pOkku pOkku pOkku pOkkiri… ada pOkkiri..
-naan neyyil thaan senjchi vachcha jaanggiri

Oranggattu Oranggattu oththukittu Oranggattu
aa.. Erakkattu Erakkattu Eththukittu Erakkattu
ERaadha maramERi .. naan enggenggO pOyirukkEn
ada pOgaadha uurukkuththaan …naan pOyiththaan vanthirukkEn
-nii vitta kuRaiyaa …. thotta kuRaiyaa
intha nEram intha nEram maaman muRaiyaa
Ey oththu varumaa… oththu varumaa
adi unakkum enakkum unakkum enakkum oththu varumaa
koththu koththu parOttaa.. koththikittu varattaa..
muttai muttai parOttaa… moththamaa tharattaa..
adi lOkku lOkku lOkku lOkku lOkkalu…
-naan lOkkalu…
enna Eththukkadi Eththukkadi Enjchalu..
ada pOkku pOkku pOkku pOkku pOkkiri… ada pOkkiri..
-naan neyyil thaan senjchi vachcha jaanggiri

-hEy siimai siimai sarakku pakkam konjcham iRakku
thottukida unakku lekku piiSu irukku
kattumaram kattumaram thaNNiyillaa kattumaram
Ey kitta varum kitta varum ennaiyum thaan muttavarum
ada kaayaadha kaanagaththE.. nii engguuda paadiputtE
adi mEyaadha maanukkuththaan … nii Oyaama aasappattE..
oththa maramaa oththa maramaa.. nikkiRENdaa muttukodu pakkapalamaa
aaLa vidumaa aaLa vidumaa
aasaippattaa mOsam pOgum aaLavidumaa
koththu koththu parOttaa.. koththikittu varattaa..
muttai muttai parOttaa… moththamaa tharattaa..
adi lOkku lOkku lOkku lOkku lOkkalu…
-naan lOkkalu…
enna Eththukkadi Eththukkadi Enjchalu..
ada pOkku pOkku pOkku pOkku pOkkiri… ada pOkkiri..
-naan neyyil thaan senjchi vachcha jaanggiri
adi ennaachchidi… Edhaachchidii…
-nii mattum thaan theLivaachchidi..
karagaattamaa… oyilaattamaa… naan aadunaa sadhuraattamaa
koththu koththu parOttaa.. koththikittu varattaa..
muttai muttai parOttaa… moththamaa tharattaa..
koththu koththu parOttaa.. koththikittu varattaa..
muttai muttai parOttaa… moththamaa tharattaa..
koththu koththu parOttaa.. koththikittu varattaa..
muttai muttai parOttaa… moththamaa tharattaa..
………pakkaa lOkkalu dii………..

***************************************************

அடி லோக்கு லோக்கு லோக்கு லோக்கு லோக்கலு…
நான் லோக்கலு…
என்ன ஏத்துக்கடி ஏத்துக்கடி ஏஞ்சலு..
அட போக்கு போக்கு போக்கு போக்கு போக்கிரி… அட போக்கிரி..
நான் நெய்யில் தான் செஞ்சி வச்ச ஜாங்கிரி..
அடி என்னாச்சிடி… ஏதாச்சிடீ…
நீ மட்டும் தான் தெளிவாச்சிடி..
கரகாட்டமா… ஒயிலாட்டமா… நான் ஆடுனா சதுராட்டமா
கொத்து கொத்து பரோட்டா.. கொத்திகிட்டு வரட்டா..
முட்டை முட்டை பரோட்டா… மொத்தமா தரட்டா..
அடி லோக்கு லோக்கு லோக்கு லோக்கு லோக்கலு…
நான் லோக்கலு…
என்ன ஏத்துக்கடி ஏத்துக்கடி ஏஞ்சலு..
அட போக்கு போக்கு போக்கு போக்கு போக்கிரி… அட போக்கிரி..
நான் நெய்யில் தான் செஞ்சி வச்ச ஜாங்கிரி

ஓரங்கட்டு ஓரங்கட்டு ஒத்துகிட்டு ஓரங்கட்டு
ஆ.. ஏரக்கட்டு ஏரக்கட்டு ஏத்துகிட்டு ஏரக்கட்டு
ஏறாத மரமேறி .. நான் எங்கெங்கோ போயிருக்கேன்
அட போகாத ஊருக்குத்தான் …னான் போயித்தான் வந்திருக்கேன்
நீ விட்ட குறையா …. தொட்ட குறையா
இந்த நேரம் இந்த நேரம் மாமன் முறையா
ஏய் ஒத்து வருமா… ஒத்து வருமா
அடி உனக்கும் எனக்கும் உனக்கும் எனக்கும் ஒத்து வருமா
கொத்து கொத்து பரோட்டா.. கொத்திகிட்டு வரட்டா..
முட்டை முட்டை பரோட்டா… மொத்தமா தரட்டா..
அடி லோக்கு லோக்கு லோக்கு லோக்கு லோக்கலு…
நான் லோக்கலு…
என்ன ஏத்துக்கடி ஏத்துக்கடி ஏஞ்சலு..
அட போக்கு போக்கு போக்கு போக்கு போக்கிரி… அட போக்கிரி..
நான் நெய்யில் தான் செஞ்சி வச்ச ஜாங்கிரி

ஹேய் சீமை சீமை சரக்கு பக்கம் கொஞ்சம் இறக்கு
தொட்டுகிட உனக்கு லெக்கு பீஸு இருக்கு
கட்டுமரம் கட்டுமரம் தண்ணியில்லா கட்டுமரம்
ஏய் கிட்ட வரும் கிட்ட வரும் என்னையும் தான் முட்டவரும்
அட காயாத கானகத்தே.. நீ எங்கூட பாடிபுட்டே
அடி மேயாத மானுக்குத்தான் … நீ ஓயாம ஆசப்பட்டே..
ஒத்த மரமா ஒத்த மரமா.. நிக்கிறேண்டா முட்டுகொடு பக்கபலமா
ஆள விடுமா ஆள விடுமா
ஆசைப்பட்டா மோசம் போகும் ஆளவிடுமா
கொத்து கொத்து பரோட்டா.. கொத்திகிட்டு வரட்டா..
முட்டை முட்டை பரோட்டா… மொத்தமா தரட்டா..
அடி லோக்கு லோக்கு லோக்கு லோக்கு லோக்கலு…
நான் லோக்கலு…
என்ன ஏத்துக்கடி ஏத்துக்கடி ஏஞ்சலு..
அட போக்கு போக்கு போக்கு போக்கு போக்கிரி… அட போக்கிரி..
நான் நெய்யில் தான் செஞ்சி வச்ச ஜாங்கிரி
அடி என்னாச்சிடி… ஏதாச்சிடீ…
நீ மட்டும் தான் தெளிவாச்சிடி..
கரகாட்டமா… ஒயிலாட்டமா… நான் ஆடுனா சதுராட்டமா
கொத்து கொத்து பரோட்டா.. கொத்திகிட்டு வரட்டா..
முட்டை முட்டை பரோட்டா… மொத்தமா தரட்டா..
கொத்து கொத்து பரோட்டா.. கொத்திகிட்டு வரட்டா..
முட்டை முட்டை பரோட்டா… மொத்தமா தரட்டா..
கொத்து கொத்து பரோட்டா.. கொத்திகிட்டு வரட்டா..
முட்டை முட்டை பரோட்டா… மொத்தமா தரட்டா..
………பக்கா லோக்கலு டீ………..

**********************************************************

Pathinettu Vayasu


MOVIE : KANNUM KANNUM
MUSIC : DHINA
SINGER : SUCHITHRA

pathinettu vayasu pattaampuuchchi..
padithaaNda thudikkum paruva patchi..
-naan pathinettu vayasu pattaampuuchchi
padithaaNda thudikkum paruva patchi
sedi nattathum malarmottukkaL vida uththaraviduvOm
vidhai ittathum kani sattena vara kattaLaiyiduvOm
iLam kanniyarin veNNilavinil kappalum viduvOm
emai muttida varum mutchedigaLai mutti mutti munnERuvOm
pathinettu vayasu pattaampuuchchi..
padithaaNda thudikkum paruva patchi..
-naan pathinettu vayasu pattaampuuchchi
padithaaNda thudikkum paruva patchi

samaiyalkaara peNNaaga thamizh poNNu ninnaaga..
antha kaalam pOyE pOchchu
sarvadhEsa peNNaaga thamizh poNNuga aanaaga…
saaSthiranggaL pOyE pOchchu…
appaavE appaavE peththa poNNa thittaadhE…
ammaavE ammaavE advice paNNi kollaadhE
sElaipOnadhu jeans vanthathu kaalaththin maaRRam..
mudhalai vaayil naakkE illai…
muunRaam piRaiyil karaiyE illa..
peyyum mazhaiyil uppE illa
peNgaL manasil thappE illa…

sedi nattathum malarmottukkaL vida uththaraviduvOm
vidhai ittathum kani sattena vara kattaLaiyiduvOm
iLam kanniyarin veNNilavinil kappalum viduvOm
emai muttida varum mutchedigaLai mutti mutti munnERuvOm
pathinettu vayasu pattaampuuchchi..
padithaaNda thudikkum paruva patchi..
-naan pathinettu vayasu pattaampuuchchi
padithaaNda thudikkum paruva patchi

veLiyil vanthaa santhOsham veettukkuLLE santhEgam..
engga paadu perumpaadu…
mEgam thaaNdi pOgalaam.. vaanam thaaNda mudiyumaa
theriyum enggaL ellaikkOdu…
kaNdaanggi kaNdaanggi salwar aagi pOnaalum..
thenkaasi thenkaasiyil thamizh paNbu maaRaadhu
sticker ulagam thOnRiyapinnum kunggumam irukku
aiSvaryaa raay azhagai vaanggu…
jaansi raaNi viiram vaanggu..
saaniyaa mirsaa iLamai vaanggu
muunRum sErththu ulagai vaanggu…

sedi nattathum malarmottukkaL vida uththaraviduvOm
vidhai ittathum kani sattena vara kattaLaiyiduvOm
iLam kanniyarin veNNilavinil kappalum viduvOm
emai muttida varum mutchedigaLai mutti mutti munnERuvOm
pathinettu vayasu pattaampuuchchi..
padithaaNda thudikkum paruva patchi..
-naan pathinettu vayasu pattaampuuchchi
padithaaNda thudikkum paruva patchi… -hOy…….

*************************************************

பதினெட்டு வயசு பட்டாம்பூச்சி..
படிதாண்ட துடிக்கும் பருவ பட்சி..
நான் பதினெட்டு வயசு பட்டாம்பூச்சி
படிதாண்ட துடிக்கும் பருவ பட்சி
செடி நட்டதும் மலர்மொட்டுக்கள் விட உத்தரவிடுவோம்
விதை இட்டதும் கனி சட்டென வர கட்டளையிடுவோம்
இளம் கன்னியரின் வெண்ணிலவினில் கப்பலும் விடுவோம்
எமை முட்டிட வரும் முட்செடிகளை முட்டி முட்டி முன்னேறுவோம்
பதினெட்டு வயசு பட்டாம்பூச்சி..
படிதாண்ட துடிக்கும் பருவ பட்சி..
நான் பதினெட்டு வயசு பட்டாம்பூச்சி
படிதாண்ட துடிக்கும் பருவ பட்சி

சமையல்கார பெண்ணாக தமிழ் பொண்ணு நின்னாக..
அந்த காலம் போயே போச்சு
சர்வதேச பெண்ணாக தமிழ் பொண்ணுக ஆனாக…
சாஸ்திரங்கள் போயே போச்சு…
அப்பாவே அப்பாவே பெத்த பொண்ண திட்டாதே…
அம்மாவே அம்மாவே advice பண்ணி கொல்லாதே
சேலைபோனது jeans வந்தது காலத்தின் மாற்றம்..
முதலை வாயில் நாக்கே இல்லை…
மூன்றாம் பிறையில் கரையே இல்ல..
பெய்யும் மழையில் உப்பே இல்ல
பெண்கள் மனசில் தப்பே இல்ல…

செடி நட்டதும் மலர்மொட்டுக்கள் விட உத்தரவிடுவோம்
விதை இட்டதும் கனி சட்டென வர கட்டளையிடுவோம்
இளம் கன்னியரின் வெண்ணிலவினில் கப்பலும் விடுவோம்
எமை முட்டிட வரும் முட்செடிகளை முட்டி முட்டி முன்னேறுவோம்
பதினெட்டு வயசு பட்டாம்பூச்சி..
படிதாண்ட துடிக்கும் பருவ பட்சி..
நான் பதினெட்டு வயசு பட்டாம்பூச்சி
படிதாண்ட துடிக்கும் பருவ பட்சி

வெளியில் வந்தா சந்தோஷம் வீட்டுக்குள்ளே சந்தேகம்..
எங்க பாடு பெரும்பாடு…
மேகம் தாண்டி போகலாம்.. வானம் தாண்ட முடியுமா
தெரியும் எங்கள் எல்லைக்கோடு…
கண்டாங்கி கண்டாங்கி salwarஆகி போனாலும்..
தென்காசி தென்காசியில் தமிழ் பண்பு மாறாது
sticker உலகம் தோன்றியபின்னும் குங்குமம் இருக்கு
ஐஸ்வர்யா ராய் அழகை வாங்கு…
ஜான்சி ராணி வீரம் வாங்கு..
சானியா மிர்சா இளமை வாங்கு
மூன்றும் சேர்த்து உலகை வாங்கு…

செடி நட்டதும் மலர்மொட்டுக்கள் விட உத்தரவிடுவோம்
விதை இட்டதும் கனி சட்டென வர கட்டளையிடுவோம்
இளம் கன்னியரின் வெண்ணிலவினில் கப்பலும் விடுவோம்
எமை முட்டிட வரும் முட்செடிகளை முட்டி முட்டி முன்னேறுவோம்
பதினெட்டு வயசு பட்டாம்பூச்சி..
படிதாண்ட துடிக்கும் பருவ பட்சி..
நான் பதினெட்டு வயசு பட்டாம்பூச்சி
படிதாண்ட துடிக்கும் பருவ பட்சி… ஹோய்…….

***********************************************************

karuppo Sivappo


MOVIE : PULANVISARANAI II
MUSIC : JOSWA SRIDHAR
SINGERS : SUSHITHRA & SWARNALATHA.

karuppO sivappO enai kattikkoLLa vaadaa…
right-O… wrong-O… nii kattil onRu thaadaa…
veyilO mazhaiyO nii vEttaiyaada vaadaa…
pazhamO … kaayO… nii kaLavu paNNa vaadaa…
-haiyO….. un kaiyezhuththu
-haiyO…. silar thalaiyezhuththu
-haiyO….. naan kuRukkezhuththu muunRaampiRai pOl inggu vaLainjchi nippEn..
-haiyO… paNam paayumadaa…… paadhaaLam varai
peNNin paadhaaLam thoda intha paNaththukkum inggE mudiyaladaa..
day-yumillai inggu night-m illai..
en taste aRinjchavan yaarumillai…
kadalukkuLLum intha kannikkuLLum..
uLLa aazham enna enRu aRivaanE…

karuppO sivappO enai kattikkoLLa vaadaa…
right-O… wrong-O… nii kattil onRu thaadaa…
veyilO mazhaiyO nii vEttaiyaada vaadaa…
pazhamO … kaayO… nii kaLavu paNNa vaadaa…

muudu paniyadaa thii muutti uNNum kaniyadaa…
aasai varum varai nii thottukkoLLa oru muRai daa…
pollaa vishamadaa… konjcham thEL vishamadaa…
vENdaa thirumaNam … kattuppadaa peN ivaLaa…
thiiNdaathadaa … vetkaththai thiiNdaathadaa…..
kaamaththii vilagaathadaa… kol kol kollaathadaa…
thii thii thii muuttaathadaa.. muththaththai muuttaathadaa….
moththaththil kollaathadaa.. thuL thuL Laathadaa……..

karuppO sivappO enai kattikkoLLa vaadaa…
right-O… wrong-O… nii kattil onRu thaadaa…
raiyyO raiyyO naan kuuchchamillaa pEyO…
raiyyO raiyyO naan mOgaththiiyin meyyO…

-haa… butterfly-yadaa… butter-il senjcha sElaiyadaa…
-haa udaiyadaa.. nadai alaiyuNdaa…
thiiNdaa thimiRadaa naan valaiyai thEdum miinadaa..
thiiNdum kalaiyadaa… thiththikkiRa nilaiyadaa…
kumuRum kuudaathadaa.. ennaikaNdum Odaathadaa…
-niirum neruppaagumdaa… thinRu thiiraathadaa..
yaarum kaaNaadhadaa…. ennaaLum thEyaathadaa…
thirumbi.. thiiraathadaa… vidumuRai kEkkaathadaa…

karuppO sivappO enai kattikkoLLa vaadaa…
right-O… wrong-O… nii kattil onRu thaadaa…
raiyyO raiyyO naan kuuchchamillaa pEyO…
raiyyO raiyyO naan mOgaththiiyin meyyO…
-naan mOgaththiiyin meyyO…
-naan mOgaththiiyin meyyO…
-naan mOgaththiiyin meyyO…

********************************************************

கருப்போ சிவப்போ எனை கட்டிக்கொள்ள வாடா…
right-O… wrong-O…… நீ கட்டில் ஒன்று தாடா…
வெயிலோ மழையோ நீ வேட்டையாட வாடா…
பழமோ … காயோ… நீ களவு பண்ண வாடா…
ஹையோ….. உன் கையெழுத்து
ஹையோ…. சிலர் தலையெழுத்து
ஹையோ….. நான் குறுக்கெழுத்து மூன்றாம்பிறை போல் இங்கு வளைஞ்சி நிப்பேன்..
ஹையோ… பணம் பாயுமடா…… பாதாளம் வரை
பெண்ணின் பாதாளம் தொட இந்த பணத்துக்கும் இங்கே முடியலடா..
day-யுமில்லை இங்கு nite-ம் இல்லை..
என் taste அறிஞ்சவன் யாருமில்லை…
கடலுக்குள்ளும் இந்த கன்னிக்குள்ளும்..
உள்ள ஆழம் என்ன என்று அறிவானே…

கருப்போ சிவப்போ எனை கட்டிக்கொள்ள வாடா…
right-O… wrong-O…… … நீ கட்டில் ஒன்று தாடா…
வெயிலோ மழையோ நீ வேட்டையாட வாடா…
பழமோ … காயோ… நீ களவு பண்ண வாடா…

மூடு பனியடா தீ மூட்டி உண்ணும் கனியடா…
ஆசை வரும் வரை நீ தொட்டுக்கொள்ள ஒரு முறை டா…
பொல்லா விஷமடா… கொஞ்சம் தேள் விஷமடா…
வேண்டா திருமணம் … கட்டுப்படா பெண் இவளா…
தீண்டாதடா … வெட்கத்தை தீண்டாதடா…..
காமத்தீ விலகாதடா… கொல் கொல் கொல்லாதடா…
தீ தீ தீ மூட்டாதடா.. முத்தத்தை மூட்டாதடா….
மொத்தத்தில் கொல்லாதடா.. துள் துள் ளாதடா……..

கருப்போ சிவப்போ எனை கட்டிக்கொள்ள வாடா…
right-O… wrong-O…… … நீ கட்டில் ஒன்று தாடா…
ரைய்யோ ரைய்யோ நான் கூச்சமில்லா பேயோ…
ரைய்யோ ரைய்யோ நான் மோகத்தீயின் மெய்யோ…

ஹா… புட்டெர்fல்ய்-யடா… புட்டெர்-இல் செஞ்ச சேலையடா…
ஹா உடையடா.. நடை அலையுண்டா…
தீண்டா திமிறடா நான் வலையை தேடும் மீனடா..
தீண்டும் கலையடா… தித்திக்கிற நிலையடா…
குமுறும் கூடாதடா.. என்னைகண்டும் ஓடாதடா…
நீரும் நெருப்பாகும்டா… தின்று தீராதடா..
யாரும் காணாதடா…. என்னாளும் தேயாதடா…
திரும்பி.. தீராதடா… விடுமுறை கேக்காதடா…

கருப்போ சிவப்போ எனை கட்டிக்கொள்ள வாடா…
right-O… wrong-O…… … நீ கட்டில் ஒன்று தாடா…
ரைய்யோ ரைய்யோ நான் கூச்சமில்லா பேயோ…
ரைய்யோ ரைய்யோ நான் மோகத்தீயின் மெய்யோ…
நான் மோகத்தீயின் மெய்யோ…
நான் மோகத்தீயின் மெய்யோ…
நான் மோகத்தீயின் மெய்யோ…

********************************************************

May Masam 98il


MOVIE : J J
MUSIC : BHARATWAJ
SINGER : SUCHITRA

may maasam thoNNathettil mAjor aanEnE
mAjor aana naaLaai naanum beAjAr aanEnE
kaayaa pazhamaa entru enn kannam thadavum silapEr
yeRummbu ooRuthu entru enn idaiai kiLLum silapEr
silar aadaigaLai thottu paarpathupOl silar angam thodugintraar
ada saalaigaLil uLLa rasigarellam oru sangam vaikkintraar

……………..may maasam 98il……………..

thirteen enbathu unlucky number mErkku ulagathil
thirteen enbathu lucky number enthan visaiyathil
thirteen vanthathum eAdhO nEarnthathu mangai paruvaththil
fourteen vanthathum maatram vanthathu enthan uruvaththil
aduththa veettu paiyan ada ammbu thoduththAn summa
kOlam pOdappOnaal adi koodaathenbaaL amma
ada vayasukku yEan vanthEnO padu thollai ammammaa(2)

………………may maasam 98il………………..

fifteen vanthathum malargaL poothana enthan dhEgathil
malargaL ellam kaniyaai maarum maalai nEraththil
sixteen vanththum kaLLappaarvaigaL enthan paadathil
peNNgaL kooda aasai koNNdanar paLLikkoodaththil
eththanai uLLathu peNNil yEan edhAiyO thEadreenga
engO pOguthu paarvai ennai vettkam thinnuthu pOnga
peNN maarbukkuL oru manasuNNdu mariyaathai paNNunga
peNN maarbukkuL oru manasuNNdu ada athaiyum paarunga