குத்து மதிப்பா.. குத்து மதிப்பா


MOVIE : PANDI
MUSIC : SRI KANTH DEVA
SINGERS : SUCHITHRA & BENNY DAYAL.

kuththu madhippaa.. kuththu madhippaa
ulagam ippO theriyudhadaa kuththu madhippaa
njaanapazhamaa njaanapazhamaa… naangga ippO
pazhuththupputtOm njaanappazhamaa
-hEy kuththu madhippaa.. kuththu madhippaa
ulagam ippO theriyudhadaa kuththu madhippaa
njaanapazhamaa njaanapazhamaa… naangga ippO
pazhuththupputtOm njaanappazhamaa

sarakku sarakku sarakku sarakku… ( enggE enggE enggE enggE)
sarakku sarakku sarakku sarakku… ( enggE enggE enggE enggE)
sarakku sarakku sarakku sarakku sarakkadikka vaa
sarakkadichchu udambula thaan muRukkedukka vaa
sarakku sarakku sarakku sarakku sarakkadikka vaa
sarakkadichchu udambula thaan muRukkedukka vaa
kuththu madhippaa.. kuththu madhippaa
ulagam ippO theriyudhadaa kuththu madhippaa
njaanapazhamaa njaanapazhamaa… naangga ippO
pazhuththupputtOm njaanappazhamaa

unakkoru round enakkoru round vaazhkaiyil irukkuthadaa
Half nna sound… full nna ground ….idhuthaan vaazhkkaiyadaa
unakkoru round enakkoru round vaazhkaiyil irukkuthadaa
A-haa…Half nna sound…full nna ground …idhuthaan vaazhkkaiyadaa
miin kaanjchaa karuvaadu… nii kaanjchaa thiruvOdu…
Eththunggadaa aLavOdu illainna sudugaadu
ada vanthaadu vanthaadu thuukkaththai panthaadu….
sarakku sarakku sarakku sarakku sarakkadikka vaa
sarakkadichchu udambula thaan muRukkedukka vaa
sarakku sarakku sarakku sarakku sarakkadikka vaa
sarakkadichchu udambula thaan muRukkedukka vaa

kudikkiRa kudithaan kudiyai kedukkum bottle-il irukkuthadaa
viththavan pEchchai maththavan kEttaa avan kudi kettudumdaa
-hE…kudikkiRa kudithaan kudiyai kedukkum bottle-il irukkuthadaa
viththavan pEchchai maththavan kEttaa avan kudi kettudumdaa
aaNukku peN bOdhai…. peNNukku aaN bOdhai…
paNam thaaNdaa perumbOdhai… bOdhai illaa vaazhkkai illa
uuththikkadaa Eththikkadaa manakkavalai thiiththukkOdaa…

sarakku sarakku sarakku sarakku sarakkadikka vaa
sarakkadichchu udambula thaan muRukkedukka vaa
sarakku sarakku sarakku sarakku sarakkadikka vaa
sarakkadichchu udambula thaan muRukkedukka vaa
kuththu madhippaa.. kuththu madhippaa
ulagam ippO theriyudhadaa kuththu madhippaa
njaanapazhamaa njaanapazhamaa… naangga ippO
pazhuththupputtOm njaanappazhamaa
sarakku sarakku sarakku sarakku…….
sarakku sarakku sarakku sarakku sarakkadikka vaa
sarakkadichchu udambula thaan muRukkedukka vaa
sarakku sarakku sarakku sarakku sarakkadikka vaa
sarakkadichchu udambula thaan muRukkedukka vaa

Tell-a-Friend

குத்து மதிப்பா.. குத்து மதிப்பா
உலகம் இப்போ தெரியுதடா குத்து மதிப்பா
ஞானபழமா ஞானபழமா… நாங்க இப்போ
பழுத்துப்புட்டோம் ஞானப்பழமா
ஹேய் குத்து மதிப்பா.. குத்து மதிப்பா
உலகம் இப்போ தெரியுதடா குத்து மதிப்பா
ஞானபழமா ஞானபழமா… நாங்க இப்போ
பழுத்துப்புட்டோம் ஞானப்பழமா

சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு… ( எங்கே எங்கே எங்கே எங்கே)
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு… ( எங்கே எங்கே எங்கே எங்கே)
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கடிக்க வா
சரக்கடிச்சு உடம்புல தான் முறுக்கெடுக்க வா
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கடிக்க வா
சரக்கடிச்சு உடம்புல தான் முறுக்கெடுக்க வா
குத்து மதிப்பா.. குத்து மதிப்பா
உலகம் இப்போ தெரியுதடா குத்து மதிப்பா
ஞானபழமா ஞானபழமா… நாங்க இப்போ
பழுத்துப்புட்டோம் ஞானப்பழமா

உனக்கொரு ரவுண்டு எனக்கொரு ரவுண்டு வாழ்கையில் இருக்குதடா
ஹாஃப்ன்னா சவுண்டு… ஃபுல்லுன்னா கிரவுண்டு….இதுதான் வாழ்க்கையடா
உனக்கொரு ரவுண்டு எனக்கொரு ரவுண்டு வாழ்கையில் இருக்குதடா
ஹாஃப்ன்னா சவுண்டு… ஃபுல்லுன்னா கிரவுண்டு….இதுதான் வாழ்க்கையடா
மீன் காஞ்சா கருவாடு… நீ காஞ்சா திருவோடு…
ஏத்துங்கடா அளவோடு இல்லைன்ன சுடுகாடு
அட வந்தாடு வந்தாடு தூக்கத்தை பந்தாடு….
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கடிக்க வா
சரக்கடிச்சு உடம்புல தான் முறுக்கெடுக்க வா
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கடிக்க வா
சரக்கடிச்சு உடம்புல தான் முறுக்கெடுக்க வா

குடிக்கிற குடிதான் குடியை கெடுக்கும் பொட்ட்லெ-இல் இருக்குதடா
வித்தவன் பேச்சை மத்தவன் கேட்டா அவன் குடி கெட்டுடும்டா
ஹே…குடிக்கிற குடிதான் குடியை கெடுக்கும் பொட்ட்லெ-இல் இருக்குதடா
வித்தவன் பேச்சை மத்தவன் கேட்டா அவன் குடி கெட்டுடும்டா
ஆணுக்கு பெண் போதை…. பெண்ணுக்கு ஆண் போதை…
பணம் தாண்டா பெரும்போதை… போதை இல்லா வாழ்க்கை இல்ல
ஊத்திக்கடா ஏத்திக்கடா மனக்கவலை தீத்துக்கோடா…

சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கடிக்க வா
சரக்கடிச்சு உடம்புல தான் முறுக்கெடுக்க வா
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கடிக்க வா
சரக்கடிச்சு உடம்புல தான் முறுக்கெடுக்க வா
குத்து மதிப்பா.. குத்து மதிப்பா
உலகம் இப்போ தெரியுதடா குத்து மதிப்பா
ஞானபழமா ஞானபழமா… நாங்க இப்போ
பழுத்துப்புட்டோம் ஞானப்பழமா
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு…….
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கடிக்க வா
சரக்கடிச்சு உடம்புல தான் முறுக்கெடுக்க வா
சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கு சரக்கடிக்க வா
சரக்கடிச்சு உடம்புல தான் முறுக்கெடுக்க வா

நான் காக்கி நாடா கட்டை


MOVIE : SINDHANAI SEY
SINGER : SUCHITRA
MUSIC : THAMAN


naan kaakki naadaa kattai nii jaadai pEsi otta
oru uusi nuula katta… vaa koNdaada
-naan reNdu kaalum thatta nii kaadhalOdu mutta
udal vErvai thiiyai kotta … vaa panthaada
-hE vaadaa nii vanthuvidu vambu paNNaadhE
thaadaa nii thanthuvidu thaLLi nikkaadhE
suudaa nii sokka vaiyyi thappich sellaadhE
dhOdaa nii thottuk koLLu oththi vaikkaadhE
llE…llE… thaLLi nillullE….
llE…llE… thaLLi nillullE….
llE…llE… thaLLi nillullE….
-nii konjcham konjcham konjcham konjcham
thaLLi nillullE….

kaNNumuzhi sirippula kannakkuzhi madippula
inbanggaL eduththukkO madi mElE
paththu viral sodakkula panjchavarNam iduppulE
thunbanggaLa koRaichchikkO thuNi pOlE
kaimEl kaimEl thanthaa moththaththilE
thiippOl…. thiippOl niRpEnE pakkaththulE…
llE…llE… thaLLi nillullE….
llE…llE… thaLLi nillullE….
llE…llE… thaLLi nillullE….
-nii konjcham konjcham konjcham konjcham
thaLLi nillullE….

santhiranai pudikkala suuriyanai pudikkala
onna mattum pudikkuthE edhanaala…
kaththichchaNdai pudikkala bakthi padam pudikkala
muththam vaikka pudikkuthE edhanaala
inggE…. inggE… vanthaal nashtam illa
enggE… enggE… aadai ishtam illa…
llE…llE… thaLLi nillullE….
llE…llE… thaLLi nillullE….
llE…llE… thaLLi nillullE….
-nii konjcham konjcham konjcham konjcham
thaLLi nillullE….

Tell-a-Friend

நான் காக்கி நாடா கட்டை நீ ஜாடை பேசி ஒட்ட
ஒரு ஊசி நூல கட்ட… வா கொண்டாட
நான் ரெண்டு காலும் தட்ட நீ காதலோடு முட்ட
உடல் வேர்வை தீயை கொட்ட … வா பந்தாட
ஹே வாடா நீ வந்துவிடு வம்பு பண்ணாதே
தாடா நீ தந்துவிடு தள்ளி நிக்காதே
சூடா நீ சொக்க வைய்யி தப்பிச் செல்லாதே
தோடா நீ தொட்டுக் கொள்ளு ஒத்தி வைக்காதே
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
நீ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
தள்ளி நில்லுல்லே….

கண்ணுமுழி சிரிப்புல கன்னக்குழி மடிப்புல
இன்பங்கள் எடுத்துக்கோ மடி மேலே
பத்து விரல் சொடக்குல பஞ்சவர்ணம் இடுப்புலே
துன்பங்கள கொறைச்சிக்கோ துணி போலே
கைமேல் கைமேல் தந்தா மொத்தத்திலே
தீப்போல்…. தீப்போல் நிற்பேனே பக்கத்துலே…
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
நீ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
தள்ளி நில்லுல்லே….

சந்திரனை புடிக்கல சூரியனை புடிக்கல
ஒன்ன மட்டும் புடிக்குதே எதனால…
கத்திச்சண்டை புடிக்கல பக்தி படம் புடிக்கல
முத்தம் வைக்க புடிக்குதே எதனால
இங்கே…. இங்கே… வந்தால் நஷ்டம் இல்ல
எங்கே… எங்கே… ஆடை இஷ்டம் இல்ல…
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
ல்லே…ல்லே… தள்ளி நில்லுல்லே….
நீ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
தள்ளி நில்லுல்லே….

Kookkuruvi Kuruvi


MOVIE : ARASANGAM
MUSIC : SRIKANTH DEVA
SINGERS : SUCHITHRA & HEMAMBIKA

kuukkuruvi…….
kuukkuruvi…. kuruvi chittu kuruvi paakkuthu koththa paakkuthu….
thuuththuruvi…. thuruvi ennai thuruvi thaakkuthu kaNNaal thaakkuthu
chikkubukku kaNNaala thikkithikki pEsaadhE..
kichchi kichchi kaiyaala ichchi ichchi paNNaadha….
dhinam dhinam dhiibaavaLi naan sirichchaa suuRaavaLi..
aadaadha aattamaa… naan aadaadha aattamaa…….
maayakkaari maisammaa maisammaa
pala maisaaram pOgavE maisamaa
thaamarai petti pOgavE maisammO…
pala maisaaram pOgavE maisamaa…
kuukkuruvi…. kuruvi chittu kuruvi paakkuthu koththa paakkuthu….
thuuththuruvi…. thuruvi ennai thuruvi thaakkuthu kaNNaal thaakkuthu

dolphin miinukku miinthotti pOdhumaa..kadalE pOdhaathadaa…
modern poNNuthaan mayilaattam aadumaa…adhukku diSkOththEdhaan.
suraanggani suraanggani paattu intha paattu
ponmaanggani ponmaanggani kEttu thalaiyaattu
aruvikkadalai thaan adakka mudiyumaa
azhagu poNNa thaan maRaikka mudiyumaa
-narambu muzhuvadhum kudhirai kanaikkuthu
eduththa eduppula elumbum kuLirudhu…

maayakkaari maisammaa maisammaa
pala maisaaram pOgavE maisamaa
thaamarai petti pOgavE maisammO…
pala maisaaram pOgavE maisamaa…
kuukkuruvi…. kuruvi chittu kuruvi paakkuthu koththa paakkuthu….

ippudu suudu…
Alpsin malaikkE thaan aiS vaikkum kaNidhu ulagam uRchagamdhaan…
Eiffel tower-kkE puu vaikkum kai idhu vaazhvE ullaasamdhaan..
maanaththEdi machchaan varappORaan … varappORaan…
thaaLaththOda thuukkippOga pORaan….. pOgappORaan…
kulai kulai kulaiyaay munthiri munthirikkaay…
-neRaiya neRaiyathaan suththi suththi vaa…
kaadhal enbadhu thodaravENumdaa…
kajini muhamadhu manasu vENumdaa…

kuukkuruvi…. kuruvi chittu kuruvi paakkuthu koththa paakkuthu….
thuuththuruvi…. thuruvi ennai thuruvi thaakkuthu kaNNaal thaakkuthu
chikkubukku kaNNaala thikkithikki pEsaadhE..
kichchi kichchi kaiyaala ichchi ichchi paNNaadha….
dhinam dhinam dhiibaavaLi naan sirichchaa suuRaavaLi..
aadaadha aattamaa… naan aadaadha aattamaa…….
maayakkaari maisammaa maisammaa
pala maisaaram pOgavE maisamaa
thaamarai petti pOgavE maisammO…
maisaaram pOgavE maisamaa…

*******************************************************
கூக்குருவி…….
கூக்குருவி…. குருவி சிட்டு குருவி பாக்குது கொத்த பாக்குது….
தூத்துருவி…. துருவி என்னை துருவி தாக்குது கண்ணால் தாக்குது
சிக்குபுக்கு கண்ணால திக்கிதிக்கி பேசாதே..
கிச்சி கிச்சி கையால இச்சி இச்சி பண்ணாத….
தினம் தினம் தீபாவளி நான் சிரிச்சா சூறாவளி..
ஆடாத ஆட்டமா… நான் ஆடாத ஆட்டமா…….
மாயக்காரி மைசம்மா மைசம்மா
பல மைசாரம் போகவே மைசமா
தாமரை பெட்டி போகவே மைசம்மோ…
பல மைசாரம் போகவே மைசமா…
கூக்குருவி…. குருவி சிட்டு குருவி பாக்குது கொத்த பாக்குது….
தூத்துருவி…. துருவி என்னை துருவி தாக்குது கண்ணால் தாக்குது

Dolphin மீனுக்கு மீன்தொட்டி போதுமா..கடலே போதாதடா…
modern பொண்ணுதான் மயிலாட்டம் ஆடுமா…அதுக்கு டிஸ்கோத்தேதான்.
சுராங்கனி சுராங்கனி பாட்டு இந்த பாட்டு
பொன்மாங்கனி பொன்மாங்கனி கேட்டு தலையாட்டு
அருவிக்கடலை தான் அடக்க முடியுமா
அழகு பொண்ண தான் மறைக்க முடியுமா
நரம்பு முழுவதும் குதிரை கனைக்குது
எடுத்த எடுப்புல எலும்பும் குளிருது…

மாயக்காரி மைசம்மா மைசம்மா
பல மைசாரம் போகவே மைசமா
தாமரை பெட்டி போகவே மைசம்மோ…
பல மைசாரம் போகவே மைசமா…
கூக்குருவி…. குருவி சிட்டு குருவி பாக்குது கொத்த பாக்குது….

இப்புடு சூடு…
ஆல்ப்சின் மலைக்கே தான் ஐஸ் வைக்கும் கண்ணிது உலகம் உற்சகம்தான்…
Eiffel tower-க்கே பூ வைக்கும் கை இது வாழ்வே உல்லாசம்தான்..
மானத்தேடி மச்சான் வரப்போறான் … வரப்போறான்…
தாளத்தோட தூக்கிப்போக போறான்….. போகப்போறான்…
குலை குலை குலையாய் முந்திரி முந்திரிக்காய்…
நெறைய நெறையதான் சுத்தி சுத்தி வா…
காதல் என்பது தொடரவேணும்டா…
கஜினி முகமது மனசு வேணும்டா…

கூக்குருவி…. குருவி சிட்டு குருவி பாக்குது கொத்த பாக்குது….
தூத்துருவி…. துருவி என்னை துருவி தாக்குது கண்ணால் தாக்குது
சிக்குபுக்கு கண்ணால திக்கிதிக்கி பேசாதே..
கிச்சி கிச்சி கையால இச்சி இச்சி பண்ணாத….
தினம் தினம் தீபாவளி நான் சிரிச்சா சூறாவளி..
ஆடாத ஆட்டமா… நான் ஆடாத ஆட்டமா…….
மாயக்காரி மைசம்மா மைசம்மா
பல மைசாரம் போகவே மைசமா
தாமரை பெட்டி போகவே மைசம்மோ…
மைசாரம் போகவே மைசமா…
***************************************************