அய்யோ மச்சான் மன்னாரு


MOVIE : SRI VALLI
SINGER : CHANDRABABU JP

ayyO machchaan mannaaru En anggE pOi ninnaaru
azhagaa thaan uthaiyai vaanggi thinnaaru
ayyO machchaan mannaaru En anggE pOi ninnaaru
azhagaa thaan uthaiya vaanggi ninnaaru

iduchcha idiyil kannam kuuda sivanththu kidakkuthu
ada ENdA machchaan… ada ENdA machchaan unakku ippadi virunthu nadakkuthu
iduchcha idiyil kannam kuuda sivanththu kidakkuthu
ada ENdA machchaan… ada ENdA machchaan unakku ippadi virunthu nadakkuthu
adichcha adiyil kozhukkattai pOl thadichchu kidakkuthu
adichcha adiyil kozhukkattai pOl thadichchu kidakkuthu
Urai keduththuttu pErai keduththuttu yaarai keduththida vanththaay inggE

ayyO machchaan mannaaru En anggE pOi ninnaaru
azhagaa thaan uthaiyai vaanggi thinnaaru
ayyO machchaan mannaaru En anggE pOi ninnaaru
azhagaa thaan uthaiya vaanggi ninnaaru

Tell-a-Friend

அய்யோ மச்சான் மன்னாரு ஏன் அங்கே போய் நின்னாரு
அழகா தான் உதையை வாங்கி தின்னாரு
அய்யோ மச்சான் மன்னாரு ஏன் அங்கே போய் நின்னாரு
அழகா தான் உதைய வாங்கி நின்னாரு

இடுச்ச இடியில் கன்னம் கூட சிவந்து கிடக்குது
அட ஏண்டா மச்சான்… அட ஏண்டா மச்சான் உனக்கு இப்படி விருந்து நடக்குது
இடுச்ச இடியில் கன்னம் கூட சிவந்து கிடக்குது
அட ஏண்டா மச்சான்… அட ஏண்டா மச்சான் உனக்கு இப்படி விருந்து நடக்குது
அடிச்ச அடியில் கொழுக்கட்டை போல் தடிச்சு கிடக்குது
அடிச்ச அடியில் கொழுக்கட்டை போல் தடிச்சு கிடக்குது
ஊரை கெடுத்துட்டு பேரை கெடுத்துட்டு யாரை கெடுத்திட வந்தாய் இங்கே

அய்யோ மச்சான் மன்னாரு ஏன் அங்கே போய் நின்னாரு
அழகா தான் உதையை வாங்கி தின்னாரு
அய்யோ மச்சான் மன்னாரு ஏன் அங்கே போய் நின்னாரு
அழகா தான் உதைய வாங்கி நின்னாரு