புதிய பூவிது பூத்தது


MOVIE : THENDRALE ENNAI THODU
MUSIC : ILAIYARAJA
SINGER : SPB & JANAKI S

pudhiya pUvidhu pUththathu
iLaiya vaNdu thAn pAththathu
thUdhu vanthathO sEthi sonnathO
thUdhu vanthathO sEthi sonnathO
nANam koNdathO ….En..
pudhiya pUvidhu pUththathu
iLaiya vaNdu thAn pAththathu

javvAdhu peNaanadhu
iraNdu semIngaL kaNNaanadhu
pannIril oNNaanadhu
pAsa banthangkaL uNdAnathu
enna sollavO mayakkam allavO
kanni allavO kalakkam allavO
enna sollavO mayakkam allavO
kanni allavO kalakkam allavO
thaLLaadum dhEgangaLE
kOvil theppangkaL pOlaadumO
saththaminRiyE muththamittathum
kummaaLam thaan …aa….

………….pudhiya pUvidhu……….

kalyANam aagaamalE
Asai veLLOttam paarkinRathu
kUdAthu kUdAthena
nANam kAdhOdu solginRathu
ennai unnidam izhuppathennavO
uLLamattilum eduppathennavO
ennai unnidam izhuppathennavO
uLLamattilum eduppathennavO
thaNdOdu pUvaaduthu
vaNdu thAgangkaL koNdaaduthu
unnai kaNdathum ennai kaNdathum
uNdAgumO thEn….

………….puthiya pUvidhu……….

____________________________________________

புதிய பூவிது பூத்தது
இளைய வண்டு தான் பாத்தது
தூது வந்ததோ சேதி சொன்னதோ
தூது வந்ததோ சேதி சொன்னதோ
நாணம் கொண்டதோ ….ஏன்..
புதிய பூவிது பூத்தது
இளைய வண்டு தான் பாத்தது

ஜவ்வாது பெணானது
இரண்டு செமீஙள் கண்ணானது
பன்னீரில் ஒண்ணானது
பாச பந்தங்கள் உண்டானது
என்ன சொல்லவோ மயக்கம் அல்லவோ
கன்னி அல்லவோ கலக்கம் அல்லவோ
என்ன சொல்லவோ மயக்கம் அல்லவோ
கன்னி அல்லவோ கலக்கம் அல்லவோ
தள்ளாடும் தேகஙளே
கோவில் தெப்பங்கள் போலாடுமோ
சத்தமின்றியே முத்தமிட்டதும்
கும்மாளம் தான் …ஆ….

………….புதிய பூவிது……….

கல்யாணம் ஆகாமலே
ஆசை வெள்ளோட்டம் பார்கின்றது
கூடாது கூடாதென
னாணம் காதோடு சொல்கின்றது
என்னை உன்னிடம் இழுப்பதென்னவோ
உள்ளமட்டிலும் எடுப்பதென்னவோ
என்னை உன்னிடம் இழுப்பதென்னவோ
உள்ளமட்டிலும் எடுப்பதென்னவோ
தண்டோடு பூவாடுது
வண்டு தாகங்கள் கொண்டாடுது
உன்னை கண்டதும் என்னை கண்டதும்
உண்டாகுமோ தேன்….

………….புதிய பூவிது……….

நல்ல நேரம் நேரம் நாளும் யோகம் யோகம்


MOVIE : ANTHA ORU NIMIDAM
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : SPB & S JANAKI

-nalla nEram nEram naaLum yOgam yOgam
veRRi maalaigaL suudum
kanavugaL ellaam ninaivugaL aagum
dhEvargaL paadalaam .. dEvargaL paadalaam
dhEvadhai aadalaam
-nalla nEram nEram naaLum yOgam yOgam
veRRi maalaigaL suudum
kanavugaL ellaam ninaivugaL aagum

kaNdathum unmanam ponggum enkaNgaLil santhiran thanggum
pababapa pababa
kaNdathum unmanam ponggum enkaNgaLil santhiran thanggum
manmadha sanggamidhu
vaadagai thanggamidhu
naayagan vidumvarai nazhuvaathu…
thaaNda vENdum ellai vEli Edhum illai
ellaam aaNdavan liilai
mEdai ERum peNmai aadai illaa bommai
iLamai thudikkuthu paba paba aha aha..
-nalla nEram nEram naaLum yOgam yOgam
veRRi maalaigaL suudum
kanavugaL ellaam ninaivugaL aagum

aadavar kaNgaLukkenRu en aadaiyil jannalum uNdu
pabababa pababa
aadavar kaNgaLukkenRu en aadaiyil jannalum uNdu
vaasanai sOlai idhu vaaliba vaasalidhu
raaththiri ERRiya jOthi idhu…
vaazha maNNil vanthOm
vaazhkkai inggE konjcham
kaaNbOm malligai manjcham
bOdhai ERum vaNNam pongga vENdum kiNNam
iravukothikkuthu paba paba pabapaba
-nalla nEram nEram naaLum yOgam yOgam
veRRi maalaigaL suudum
kanavugaL ellaam ninaivugaL aagum

***************************************************
நல்ல நேரம் நேரம் நாளும் யோகம் யோகம்
வெற்றி மாலைகள் சூடும்
கனவுகள் எல்லாம் நினைவுகள் ஆகும்
தேவர்கள் பாடலாம் .. டேவர்கள் பாடலாம்
தேவதை ஆடலாம்
நல்ல நேரம் நேரம் நாளும் யோகம் யோகம்
வெற்றி மாலைகள் சூடும்
கனவுகள் எல்லாம் நினைவுகள் ஆகும்

கண்டதும் உன்மனம் பொங்கும் என்கண்களில் சந்திரன் தங்கும்
பபபப பபப
கண்டதும் உன்மனம் பொங்கும் என்கண்களில் சந்திரன் தங்கும்
மன்மத சங்கமிது
வாடகை தங்கமிது
னாயகன் விடும்வரை நழுவாது…
தாண்ட வேண்டும் எல்லை வேலி ஏதும் இல்லை
எல்லாம் ஆண்டவன் லீலை
மேடை ஏறும் பெண்மை ஆடை இல்லா பொம்மை
இளமை துடிக்குது பப பப அக அக..
நல்ல நேரம் நேரம் நாளும் யோகம் யோகம்
வெற்றி மாலைகள் சூடும்
கனவுகள் எல்லாம் நினைவுகள் ஆகும்

ஆடவர் கண்களுக்கென்று என் ஆடையில் ஜன்னலும் உண்டு
பபபப பபப
ஆடவர் கண்களுக்கென்று என் ஆடையில் ஜன்னலும் உண்டு
வாசனை சோலை இது வாலிப வாசலிது
ராத்திரி ஏற்றிய ஜோதி இது…
வாழ மண்ணில் வந்தோம்
வாழ்க்கை இங்கே கொஞ்சம்
காண்போம் மல்லிகை மஞ்சம்
போதை ஏறும் வண்ணம் பொங்க வேண்டும் கிண்ணம்
இரவுகொதிக்குது பப பப பபபப
நல்ல நேரம் நேரம் நாளும் யோகம் யோகம்
வெற்றி மாலைகள் சூடும்
கனவுகள் எல்லாம் நினைவுகள் ஆகும்

ராத்திரி நேரம் ரயிலடி ஓரம்


MOVIE : BRAMHA
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : SPB & S.JANAKI

aa…aa..-haa…-haa…aa…
aa..aa…aa…aa-haa…aa-haa…
raaththiri nEram rayiladi Oram Emmaa Emmaa dhuuram
ada vaammaa vaammaa Oram
m-hum…..m-hum…mm..-hm…
raaththiri nEram rayiladi Oram pOngga pOngga dhuuram
-namma maanam kappal ERum
romba naaL baaramE konjchinaal thiirumE
raaththiri nEram rayiladi Oram pOngga pOngga dhuuram
-namma maanam kappal ERum

thEnaaru idhuthaan theppam vida varavaa
inba kuLaththil dhinam dhinam niiraada vaa
-niiraadu thalaivaa niththam niththam medhuvaa
intha madi thaan idam tharum siiraada vaa
muththam pathippOm aranggERum mudhal paadam adhu
-niththam kodukkum idhazhOram parimaarum adhu
miiNdum miiNdum inikka vaanggi vaanggi kudikka
-nii thaan thEn…

raaththiri nEram rayiladi Oram pOngga pOngga dhuuram
-namma maanam kappal ERum
ayyO..raaththiri nEram rayiladi Oram Emmaa Emmaa dhuuram
ada vaammaa vaammaa Oram

aa..aa..aa..aa…
maamaa nii nerunggu manmadhanai virattu
ennai varuththum avan vidum ambaanadhu
puubaaNam vidaththaan puththuNarchchi varaththaan
unnai aNaikka udal manam thembaanadhu
intha piRavi edhaRkaaga unakkaaga ini..
intha kiLi thaan suvaipaarkka padaiththaanE kani.
maalai suudi mudiththEn mayyal thiira thudiththEn
paay thaan pOda

raaththiri nEram rayiladi Oram Emmaa Emmaa dhuuram
ada vaammaa vaammaa Oram
mm..mm…mm..mm…
romba naaL baaramE konjchinaal thiirumE
raaththiri nEram rayiladi Oram pOngga pOngga dhuuram
-namma maanam kappal ERum
ada Emmaa Emmaa dhuuram
ada vaammaa vaammaa Oram

**************************************************
ஆ…ஆ..ஹா…ஹா…ஆ…
ஆ..ஆ…ஆ…ஆஹா…ஆஹா…
ராத்திரி நேரம் ரயிலடி ஓரம் ஏம்மா ஏம்மா தூரம்
அட வாம்மா வாம்மா ஓரம்
ம்ஹும்…..ம்ஹும்…ம்ம்..ஹ்ம்…
ராத்திரி நேரம் ரயிலடி ஓரம் போங்க போங்க தூரம்
நம்ம மானம் கப்பல் ஏறும்
ரொம்ப நாள் பாரமே கொஞ்சினால் தீருமே
ராத்திரி நேரம் ரயிலடி ஓரம் போங்க போங்க தூரம்
நம்ம மானம் கப்பல் ஏறும்

தேனாரு இதுதான் தெப்பம் விட வரவா
இன்ப குளத்தில் தினம் தினம் நீராட வா
நீராடு தலைவா நித்தம் நித்தம் மெதுவா
இந்த மடி தான் இடம் தரும் சீராட வா
முத்தம் பதிப்போம் அரங்கேறும் முதல் பாடம் அது
நித்தம் கொடுக்கும் இதழோரம் பரிமாரும் அது
மீண்டும் மீண்டும் இனிக்க வாங்கி வாங்கி குடிக்க
நீ தான் தேன்…

ராத்திரி நேரம் ரயிலடி ஓரம் போங்க போங்க தூரம்
நம்ம மானம் கப்பல் ஏறும்
அய்யோ..ராத்திரி நேரம் ரயிலடி ஓரம் ஏம்மா ஏம்மா தூரம்
அட வாம்மா வாம்மா ஓரம்

ஆ..ஆ..ஆ..ஆ…
மாமா நீ நெருங்கு மன்மதனை விரட்டு
என்னை வருத்தும் அவன் விடும் அம்பானது
பூபாணம் விடத்தான் புத்துணர்ச்சி வரத்தான்
உன்னை அணைக்க உடல் மனம் தெம்பானது
இந்த பிறவி எதற்காக உனக்காக இனி..
இந்த கிளி தான் சுவைபார்க்க படைத்தானே கனி.
மாலை சூடி முடித்தேன் மய்யல் தீர துடித்தேன்
பாய் தான் போட

ராத்திரி நேரம் ரயிலடி ஓரம் ஏம்மா ஏம்மா தூரம்
அட வாம்மா வாம்மா ஓரம்
ம்ம்..ம்ம்…ம்ம்..ம்ம்…
ரொம்ப நாள் பாரமே கொஞ்சினால் தீருமே
ராத்திரி நேரம் ரயிலடி ஓரம் போங்க போங்க தூரம்
நம்ம மானம் கப்பல் ஏறும்
அட ஏம்மா ஏம்மா தூரம்
அட வாம்மா வாம்மா ஓரம்

*********************************************************

செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது


MOVIE : DHAVANI KANAVUGAL
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : SPB & S JANAKI

senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
kuukuu.. kukkukuukuu
kuukuu ena kuuvum kuyil sinna sinna sanththaththil
anthi pOr nadaththum
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
kuukuu.. kukkukuukuu
kuukuu ena kuuvum kuyil sinna sinna sanththaththil
anthi pOr nadaththum
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu

muththam idum maalai vELai
muudu vizhaa naadagamO
-niththam idhazh thEdum nEram
-naaNam enum nOy varumO
puumaalai suudaathu paay thEda kuudaathu
ellai thanai thaaNdaathu
piLlai ena thaalaattu
manjchaL tharum naaL kuuRu
vanjcham illai thaaL pOdu
kaaman kaNai Eval enai kaaval miiRa thuuNduthE

senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu

manggai ivaL dhEgam nOgum
mOganamaay thaaLamidu
ganggai nadhi paayum nEram
kaadhil oru sEdhi kodu
-naaLdhORum raakkaalam
EdhinggE puubaaLam
inba kadhai kaaNaadhu kaNgaL imai muudaathu
unnai karai sErkkaadhu enthan alai Oyaadhu
sEval adhu kuuvum varai naaNam Oyvu kaaNumE

senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
kuukuu ena kuuvum kuyil sinna sinna sanththaththil
anthi pOr nadaththum
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu

****************************************************

செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
கூகூ.. குக்குகூகூ
கூகூ என கூவும் குயில் சின்ன சின்ன சந்தத்தில்
அந்தி போர் நடத்தும்
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
கூகூ.. குக்குகூகூ
கூகூ என கூவும் குயில் சின்ன சின்ன சந்தத்தில்
அந்தி போர் நடத்தும்
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது

முத்தம் இடும் மாலை வேளை
மூடு விழா நாடகமோ
நித்தம் இதழ் தேடும் நேரம்
நாணம் எனும் நோய் வருமோ
பூமாலை சூடாது பாய் தேட கூடாது
எல்லை தனை தாண்டாது
பிள்லை என தாலாட்டு
மஞ்சள் தரும் நாள் கூறு
வஞ்சம் இல்லை தாள் போடு
காமன் கணை ஏவல் எனை காவல் மீற தூண்டுதே

செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது

மங்கை இவள் தேகம் நோகும்
மோகனமாய் தாளமிடு
கங்கை நதி பாயும் நேரம்
காதில் ஒரு சேதி கொடு
நாள்தோறும் ராக்காலம்
ஏதிங்கே பூபாளம்
இன்ப கதை காணாது கண்கள் இமை மூடாது
உன்னை கரை சேர்க்காது எந்தன் அலை ஓயாது
சேவல் அது கூவும் வரை நாணம் ஓய்வு காணுமே

செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
கூகூ என கூவும் குயில் சின்ன சின்ன சந்தத்தில்
அந்தி போர் நடத்தும்
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது

***************************************************

Engengo Sellum En Ennangal


MOVIE : PATTAAKATHI BAIRAVAN
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGERS : SPB & JAANAKI S
LYRICS : KANNADHAASAN

engengO sellum enn eNNangaL ingE thaan kaNNdEn pon vaNNangaL
enn vaazhkkai vaanil nilaavE…nilaavEae…
engengO sellum enn eNNangaL ingE thaan kaNNdEn pon vaNNangaL
enn vaazhkkai vaanil nilaavE…nilaavEae…

aaa…naan kANNbadhEae unn kOlamEae..
angum.mm…ingum.mm…engum.m…
aaa…enn nenjilEae unn eNNamEae..
andrum.mm…indrum.mm…endrum.mm…
uLathil dEvan uLLE enn jeevan..nee..nee..nee…

………engengO sellum ……………

aaa… kaNNaanavan.nn..poovaginEn.nn..
kaNNEae…unnai…eNNii…
aaa..poovaasamum thEn manjamum
engO..engO..raajaa…
edharkaaga vaazhndhEn unakkaaga vaazhvEn
naaan.nn…nee.e…naam.m…

………engengO sellum …………..

Varudhu Varudhu Ilam kaatru


MOVIE : BRAHMA
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGER : S JAANAKI &SPB
LYRICS : VAALI

varudhu varudhu iLam kaatRu indha vasandha malarin idam paaththu
inidhu inidhu adhan paattu indha idhayam rasikkum asaipOttu
siRagu muLaitha kiLi pOlE manam paRakka ninaikkum puvi mElE
thanimai ninaivu inieAdhu oru thalaivan thazhuva varumbOdhu
varudhu varudhu iLam kaatRu indha vasandha malarin idam paaththu
inidhu inidhu adhan paattu indha idhayam rasikkum asaipOttu

naadi engum OdichchendRu naaLum oru soodEtRum roobamE
nEsam ennum neiyai vittu nenjil nidham naanEtRum dheebamE
thOzhil unnaith thaanguvEn idhazh thEanai dhinam vaanguvEn
kELu parimaaruvEn adhil naanum pasiyaaRuvEn
paalum thEanum theera theera oorumaa

ooraichuttRum thEarum intru sErum idam sEraamal vaadudhE
dhEvan vandhaan thEaraik kaNNdu sOgam ini sollaamal OdumE
naaLai subhavELai thaan adhil koodum maNamaalai thaan
naaLum pudhu leelai thaan ini yEdhu idaivELaithaan
aadal paadal aasai theera kaaNalaam

Netru Raathiri Thookkam POchudi


MOVIE : SAKALAKALAA VALLAVAN
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGERS : S P BAALASUBRAMANIAM & S JAANAKI

MALE : nEtru rAththri…thookkam pOchchidi
nEtru rAththri FEMALE : yamma
thookkam pOchchidi FEMALE : yammaa
MALE : aavO ji Aa anaargali achcha achcha pachaikiLi (2)
ammAdi aathAdi unnaalathaan
MALE : nEtru rAththri FEMALE : yamma
MALE : thookkam pOchchidi FEMALE : yammaa

FEMALE : achchaarathai pOdu kachchEriyai kELu
chinna udal silukku jillunnu thaan irukku
santhanathil paNNi vachcha thEaru
MALE : kaNNdEnadi kaashmIr rOja
vandhEnadi kaabul raaja
enn pEru thaan abdul khAja
ennkitta thaan anbE aajaa
anjju viral pattavudan anjugathai thottavudan
aanandham vaarE vaaa
FEMALE : nEtru rAththiri MALE : yamma
FEMALE : thookkam pOchchithu MALE : yamma
FEMALE : anaargali naanthaanaiya anbE saleem neethaanaiya
ammaadi aaththaadi unnaalathaan
FEMALE : nEtru rAththiri MALE : yamma
FEMALE : thookkam pOchchithu MALE : yamma

MALE : ennOdu vaa dhuubaai yEraaLam thaan roobai
ottagangaL irukku pettagangaL irukku
unna naanum vachchirupEn annbA(2)
FEMALE : unnmEla thaan aasappattEn unnaikkaNNdu naalunkettEn
kubEranin kaiyaiththottEn kusElanin kaiyaiththottEn’
andhapuram vandhavudan antharangam kaNNdavudan
aaasaigaL appappaa
MALE : nEtru rAththiri FEMALE : yamma
MALE : thookkam pOchchidi FEMALE : yamma
aavO ji Aa anaargali achcha achcha pachaikiLi (2)
ammAdi aathAdi unnaalathaan
MALE : nEtru rAththiri FEMALE : yamma
MALE : thookkam pOchchidi FEMALE : yamma

——————————————————————————–
 
நேத்து ராத்திரி … தூக்கம் போச்சுடி…
நேத்து ராத்திரி …. ( எம்மா.. )
தூக்கம் போச்சுடீ…… ( யம்மா..)
ஆவோஜி ஆவ் அனார்கலி.. அச்சா அச்சா பச்சக்கிளி..
ஆவோஜி ஆவ் அனார்கலி.. அச்சா அச்சா பச்சக்கிளி..
அம்மாடி ஆத்தாடி உன்னால தான்..
நேத்து ராத்திரி …. ( எம்மா.. )
தூக்கம் போச்சுடீ…… ( யம்மா..)
நேத்து ராத்திரி …. ( எம்மா.. )
தூக்கம் போச்சுடீ…… ( ஹ்..யம்மா..)

அச்சாரத்தை போடு கச்சேரிய கேளு..
சின்ன உடல் சிலுக்கு சில்லுன்னு தான் இருக்கு
சந்தனத்தில் பண்ணி வச்ச தேரு..
அச்சாரத்தை போடு கச்சேரிய கேளு..
சின்ன உடல் சிலுக்கு சில்லுன்னு தான் இருக்கு
சந்தனத்தில் பண்ணி வச்ச தேரு..
கண்டேனடி காஷ்மிர் ரோஜா வந்தேனடி காபுல் ராஜா
என்பேரு தான் அப்துல் காஜா..
என்கிட்ட தான் அன்பே ஆஜா..
அஞ்சு விரல் பட்டவுடன் அஞ்சுகத்தை தொட்டவுடன்..
ஆனந்தம் வாரே வா…

நேத்து ராத்திரி …. ( எம்மா.. )
தூக்கம் போச்சுடீ…… ( யம்மா..)
அனார்கலி நான் தானய்யா…அன்பே சலீம் நீதானய்யா…
அம்மாடி ஆத்தாடி உன்னாலதான்..
நேத்து ராத்திரி …. ( எம்மா.. )
தூக்கம் போச்சுடீ…… ( யம்மா..)

என்னோடு வா தூபா.. ஏராளம் தான் ரூபா..
ஒட்டகங்கள் இருக்கு பெட்டகங்கள் இருக்கு..
உன்ன நானும் வச்சிருப்பேன் அன்பா..
என்னோடு வா தூபாய்.. ஏராளம் தான் ரூபாய்..
ஒட்டகங்கள் இருக்கு பெட்டகங்கள் இருக்கு..
உன்ன நானும் வச்சிருபேன் அன்பா…
உன்மேல தான் ஆசப்பட்டேன்.. உன்னக்கண்டு நாலும் விட்டேன்..
குபேரனுன் கையைத்தொட்டேன் குசேலனின் கையை விட்டேன்
அந்தபுரம் வந்தவுடன் அந்தரங்கம் கண்டவுடன்
ஆசைகள் அப்பப்பா.

நேத்து ராத்திரி …. ( எம்மா.. )
தூக்கம் போச்சுடீ…… ( யம்மா..)
ஹட.. நேத்து ராத்திர்… ( எம்மா..)
தூக்கம் போச்சுடீ…. ( யம்மா..)
ஆவோஜி ஆவ் அனார்கலி.. அச்சா அச்சா பச்சக்கிளி..
ஆவோஜி ஆவ் அனார்கலி.. அச்சா அச்சா பச்சக்கிளி..
அம்மாடி ஆத்தாடி உன்னால தான்..
நேத்து ராத்திரி …. ( எம்மா.. )
தூக்கம் போச்சுடீ…… ( யம்மா..)
ஹோய்..நேத்து ராத்திரி …. ( எம்மா.. )
தூக்கம் போச்சுடீ…… ( ஹ்..யம்மா..)

*******************************************************

Adukku Malligai


MOVIE : THANGA MAGAN
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : SPB & JANAKI

adukku malligai ithu aaL pudikkuthu
reNdu thOL thudikkuthu manam thudithudikkuthu
unna thottaalpOdhum sorkkalOgam munnaal aadum
unna thottaalpOdhum sorkkalOgam munnaal aadum
ada aaLaagi naaLaachchi vanththalenna
adukku malligai ithu aaL pudikkuthu
reNdu thOL thudikkuthu manam thudithudikkuthu

naan vaarEn puthu paay pOdu
naaLthOrum iLa nIrOdu
naan vaarEn puthu paay pOdu
naaLthOrum iLa nIrOdu
kaiyOdu sEththaNachchi kattil varai ?
AththOdu pOvathupOl aasaiyila nIchchaladichchi
nI vAdi sella kutty naan thUkkum vellakatti
kaigaL aLLa kaNgaL unnai thEduthu..

adukku malligai ithu aaL pudikkuthu
reNdu thOL thudikkuthu manam thudithudikkuthu
unna thottaalpOdhum sorkkalOgam munnaal aadum

maampoove ilam puunggaaththE maarbOdu ennai thaalaattu
thiiraadha aasai vachchE anggE iru kaNNirukku
thillaanaa paadikkittu inggE oru peNNirukku
raasaaththi mullai mottu naan thEdum kaadhal chittu
kaigaL aLLa kaNgaL unnai thEduthu..

adukku malligai ithu aaL pudikkuthu
reNdu thOL thudikkuthu manam thudithudikkuthu
unna thottaalpOdhum sorkkalOgam munnaal aadum
unna thottaalpOdhum sorkkalOgam munnaal aadum
ada aaLaagi naaLaachchi vanththalenna
adukku malligai ithu aaL pudikkuthu
reNdu thOL thudikkuthu manam thudithudikkuthu
*********************************************************

அடுக்கு மல்லிகை இது ஆள் புடிக்குது
ரெண்டு தோள் துடிக்குது மனம் துடிதுடிக்குது
ஒன்ன தொட்டா போதும் சொர்க்கலோகம் முன்னால் ஆடும்
ஒன்ன தொட்டா போதும் சொர்க்கலோகம் முன்னால் ஆடும்
அட ஆளாகி நாளாச்சு…வந்தால் என்ன

நா வாரேன் புது பாய்போடு நாள்தோறும் இளநீரோடு
நா வாரேன் புது பாய்போடு நாள்தோறும் இளநீரோடு
கையோடு சேர்த்தணைச்சு கட்டில்வரை கண்ணடிச்சு
ஆத்தோடு போவதுபோல் ஆசையில நீச்சடிச்சு
நீ வாடி செல்லக்குட்டி நான் தூக்கும் வெல்லக்கட்டி
கைகள் அள்ள…கண்கள் உன்னை…தேடுது

மாம்பூவே இளம் பூங்காத்தே மார்போடு எனை தாலாட்டு
மாம்பூவே இளம் பூங்காத்தே மார்போடு எனை தாலாட்டு
தீராத ஆச வச்சே அங்கே இரு கண்ணிருக்கு 
தில்லானா பாடிக்கிட்டு இங்கே ஒரு பெண்ணிருக்கு
ராசாத்தி முல்லமொட்டு நான் தேடும் காதல்சிட்டு
கைகள் அள்ள…கண்கள் உன்னை…தேடுது

அடுக்கு மல்லிகை இது ஆள் புடிக்குது
ரெண்டு தோள் துடிக்குது மனம் துடிதுடிக்குது
ஒன்ன தொட்டா போதும் சொர்க்கலோகம் முன்னால் ஆடும்
ஒன்ன தொட்டா போதும் சொர்க்கலோகம் முன்னால் ஆடும்
அட ஆளாகி நாளாச்சு…வந்தால் என்ன
அடுக்கு மல்லிகை இது ஆள் புடிக்குது
ரெண்டு தோள் துடிக்குது மனம் துடிதுடிக்குது

Meendum Meendum Vaa


MOVIE : VIKRAM
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGERS : SP BAALASUBRAMANIAM & JANAKI

Female : meeNdum meeNdum vaa vEaNdum vEaNdum vaa (2)
Paal nilaa raathiri paavaiyO maathiri
azhagu eAraaLam adhilum thaaraLam……………………………..meeNdum meeNdum

female : aaNmai ennum vaarthaik kEatra thOtram idhuthaanaa
thEakku marathil aakki vaitha thEagam idhuthaanaa
male : senniram pasum ponniram thEavathai vamsamO
thEanidai viral theeNdinaal santhiran amsamO
female: thodanga
male : mella thodanga
female : vazhanga
male : aLLi vazhanga
female : intha vaarthai thaan inba geethai thaan ammammaaaaa……………Aaaaa…

female : thaak kida thakajum ……………………… male : jum jum jum (2)
male :viragam pOlEae uyirai vaattum naragam vErEathu
narasa kalaiyai pazhagi paarthaal virasam kidaiyaathu
female : thEan tharum thanga paathiram nee thoda maathiram
raathiri nadu raathiri paarkkumO saasthiram
male :kavithai
female: kattil kavithai
male : ezhuthu
female : anthi pozhuthu
male : konjam paadal thaan konjam koodal thaan ammammaaa………… hOiiii..