எனது விழி வழி மேலே


MOVIE : SOLLA THUDIKKUTHU MANASU
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : JANAKI & KJY

enadhu vizhi vazhi mElE -hO
kanavu pala vizhi mElE -hO
varuvaayaa nii varuvaayaa
varuvaayaa varuvaayaa ena naanE edhir paarththEn
adhu solla thudikkuthu manasu
sugam aLLa thavikkiRa vayasu
enadhu vizhi vazhi mElE -hO
kanavu pala vizhi mElE -hO

paLLikkuuda paadam Edhum enakkillai njAbagam
kaNNil nuuRu paadam kEttum maRakkaadha njaabagam
thadumaaRRam edhaRku padiththaalE unakku
la la laa la la la laa … la la laa la la la laa
kaadhal siRagai kaaRRil viriththu
-ninaiththaalE inikkum kanavinRu palikkum
uRanggaamal unaiththaanE ninaiththE thaniyaa thaviththEnE

……… enadhu vizhi vazhi mElE…………..

piLLai pOla thOLil pOttu thaalaattu paaduvEn
mullai puuvil mEdai pOttu unnOdu aaduvEn
imaikkaamal rasiththEn rusi paaththu pasiththEn
laa laa la laa laa laa la … laa laa la laa laa laa la
Edhu uRakkam vENdaam kiRakkam
vatti pOttu moththamaa katta vENdum muththamaa
unaiththaanE unaiththaanE thaniyaa thaviththE thudikkaathE -hOy

……….. enadhu vizhi vazhi mElE……………

Tell-a-Friend

எனது விழி வழி மேலே ஹோ
கனவு பல விழி மேலே ஹோ
வருவாயா நீ வருவாயா
வருவாயா வருவாயா என நானே எதிர் பார்த்தேன்
அது சொல்ல துடிக்குது மனசு
சுகம் அள்ள தவிக்கிற வயசு
எனது விழி வழி மேலே ஹோ
கனவு பல விழி மேலே ஹோ

பள்ளிக்கூட பாடம் ஏதும் எனக்கில்லை ஞாபகம்
கண்ணில் நூறு பாடம் கேட்டும் மறக்காத ஞாபகம்
தடுமாற்றம் எதற்கு படித்தாலே உனக்கு
ல ல லா ல ல ல லா … ல ல லா ல ல ல லா
காதல் சிறகை காற்றில் விரித்து
நினைத்தாலே இனிக்கும் கனவின்று பலிக்கும்
உறங்காமல் உனைத்தானே நினைத்தே தனியா தவித்தேனே

……… எனது விழி வழி மேலே…………..

பிள்ளை போல தோளில் போட்டு தாலாட்டு பாடுவேன்
முல்லை பூவில் மேடை போட்டு உன்னோடு ஆடுவேன்
இமைக்காமல் ரசித்தேன் ருசி பாத்து பசித்தேன்
லா லா ல லா லா லா ல … லா லா ல லா லா லா ல
ஏது உறக்கம் வேண்டாம் கிறக்கம்
வட்டி போட்டு மொத்தமா கட்ட வேண்டும் முத்தமா
உனைத்தானே உனைத்தானே தனியா தவித்தே துடிக்காதே ஹோய்

……….. எனது விழி வழி மேலே……………