கல்யாண சமையல் சாதம்


MOVIE : MAAYA BAZAAR
MUSIC : GHANTASALA
SINGER : THRICHY LOGANATHAN
LYRICS : RAMIAH DOSS TN

-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
? bajji anggE
? sojji inggE
santhOsam miiRi pongga
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
idhuvE enakku thingga
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

puLiyOdharaiyum sORu vegu poruththamaay saambaaru (2)
puuri kizhanggu paaru..
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
idhuvE enakku jOru
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

jOraana pENi lattu suvaiyaana siini puttu (2)
EraaLamaana thattu..
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
ini i-stam pOla vettu
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

********************************************************

ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
? பஜ்ஜி அங்கே
? சொஜ்ஜி இங்கே
சந்தோசம் மீறி பொங்க
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இதுவே எனக்கு திங்க
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா

புளியோதரையும் சோறு வெகு பொருத்தமாய் சாம்பாரு (2)
பூரி கிழங்கு பாரு..
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இதுவே எனக்கு ஜோரு
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா

ஜோரான பேணி லட்டு சுவையான சீனி புட்டு (2)
ஏராளமான தட்டு..
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இனி இஸ்டம் போல வெட்டு
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
*********************************************************