சாலையோரம் சோலை ஒன்று


MOVIE : PAYANANGAL MUDIVATHILLAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : S JANAKI & ?

saalaiyOram sOlai onRu vaadum sanggiidham paadum
saalaiyOram sOlai onRu vaadum sanggiidham paadum
kaNNaaLanai paarththu kaNNOranggaL vErththu
kaNNaaLanai paarththu kaNNOranggaL vErththu
saalaiyOram sOlai onRu vaadum sanggiidham paadum

paavai ivaL paarththu vittaal paalaivanam URRedukkum
kaNNimaigaL thaan asainthaal nanthavanak kaaRRadikkum
-niinggaL ennai paarththaal kuLiradikkum
manadhukkuL EnO mazhai adikkum
-hE paarijaadha vaasam nEram paarththu viisum
paarijaadha vaasam nEram paarththu viisum
mottukkathavai pattuvaNdugaL kottuginRathE
ippOdhu….
…………..saalaiyOram sOlai …………..

kadaRkarai iiraththilE kaaladigaL nii padhikka
alai vanthu azhiththathinaal kanni manam thaan thudikka
kadalukku kuuda iiramillaiyO
-niyaayanggaLai kEtka yaarumillaiyO
sErththu vaiththa dhaagam kaNNaa enRu thiirum
sErththu vaiththa dhaagam kaNNaa enRu thiirum
pEsum kiLLaiyE iira mullaiyE nEramillaiyE
ippOdhu…..

……….saalaiyOram sOlai…………

Tell-a-Friend

சாலையோரம் சோலை ஒன்று வாடும் சங்கீதம் பாடும்
சாலையோரம் சோலை ஒன்று வாடும் சங்கீதம் பாடும்
கண்ணாளனை பார்த்து கண்ணோரங்கள் வேர்த்து
கண்ணாளனை பார்த்து கண்ணோரங்கள் வேர்த்து
சாலையோரம் சோலை ஒன்று வாடும் சங்கீதம் பாடும்

பாவை இவள் பார்த்து விட்டால் பாலைவனம் ஊற்றெடுக்கும்
கண்ணிமைகள் தான் அசைந்தால் நந்தவனக் காற்றடிக்கும்
நீங்கள் என்னை பார்த்தால் குளிரடிக்கும்
மனதுக்குள் ஏனோ மழை அடிக்கும்
ஹே பாரிஜாத வாசம் நேரம் பார்த்து வீசும்
பாரிஜாத வாசம் நேரம் பார்த்து வீசும்
மொட்டுக்கதவை பட்டுவண்டுகள் கொட்டுகின்றதே
இப்போது….
…………..சாலையோரம் சோலை …………..

கடற்கரை ஈரத்திலே காலடிகள் நீ பதிக்க
அலை வந்து அழித்ததினால் கன்னி மனம் தான் துடிக்க
கடலுக்கு கூட ஈரமில்லையோ
நியாயங்களை கேட்க யாருமில்லையோ
சேர்த்து வைத்த தாகம் கண்ணா என்று தீரும்
சேர்த்து வைத்த தாகம் கண்ணா என்று தீரும்
பேசும் கிள்ளையே ஈர முல்லையே நேரமில்லையே
இப்போது…..

……….சாலையோரம் சோலை…………